Obavijesti comments

važna obavijest

OBAVIJEST - prof. Gilić

6.5.2021. u 13:06
Objavljeno:
   Mateja Uglik 6.5.2021. u 13:06

Profesor Gilić prelazi na hibridnu nastavu i na kolegiju Filmologija:

Filmski modernizam i postmodernizam.

Na prvi hibridni sat mogu doći studenti koji su se prijavili na prošlom satu, a potom ćemo dogovoriti raspored daljnjeg pohađanja hibridne nastave uživo.

važna obavijest

Rad tajništva

6.5.2021. u 12:11
Objavljeno:
   Mateja Uglik 6.5.2021. u 12:11

U petak, 07.05., tajništvo neće raditi.

Za sve upite javite se na mail: komparativna@ffzg.hr.

važna obavijest

Obavijest o mail adresi - prof. Zlatar Violić

22.4.2021. u 10:38
Objavljeno:
   Mateja Uglik 22.4.2021. u 10:38

Mole se studenti da prof. Zlatar Violić mailove šalju na azviolic1@gmail.com.

važna obavijest

Prijava teme diplomskog rada

18.2.2021. u 09:18
Objavljeno:
   Luka Bekavac 18.2.2021. u 09:18
Uređeno:
   Luka Bekavac 11.3.2021. u 17:59

Obavijest studenti(ca)ma 2. godine diplomskog studija

Studenti/ce koji su odabrali pisati diplomski rad na studiju komparativne književnosti trebaju prijaviti temu svoga diplomskog rada do 1. svibnja 2021.

Tema se prijavljuje u dogovoru s mentorom ili mentoricom. Potrebno je ispuniti Molbu za odobrenje diplomskog rada.

važna obavijest

Obaveza korištenja programa PlagScan protiv plagiranja

20.5.2020. u 12:20
Objavljeno:
   Luka Bekavac 20.5.2020. u 12:20

Fakultet je za potrebe studenata i zaposlenika nabavio program za provjeru izvornosti teksta PlagScan. Upute za korištenje, poveznicu za prijavu i Pravilnik o postupku korištenja programa za provjeru izvornosti teksta možete naći na stranici
https://web2020.ffzg.unizg.hr/znanost/akademska-cestitost/

Obaveza korištenja programa PlagScan stupa na snagu 29. travnja 2020.

Korištenje PlagScana obavezno je za sljedeće vrste radova:
- završne i diplomske radove,
- doktorske i specijalističke radove,
- knjige izdane u nakladi Fakulteta i
- radove u časopisima kojima je Fakultet izdavač ili suizdavač.

Provjera ispitnih i seminarskih radova može se provesti ako to traži nositelj kolegija.

Ispiti iz kolegija prof. Kačić Rogošić

19.4.2021. u 15:15
Objavljeno:
   Mateja Uglik 19.4.2021. u 15:15
Uređeno:
   Luka Bekavac 24.4.2021. u 08:53

Ispiti iz kolegija prof. Kačić Rogošić održat će se 23. travnja 2021. godine online putem sustava Omega. Ispiti će se održati usmeno u okviru aktivnosti Big Blue Button (linkovi dostupni na stranici kolegija) prema sljedecem rasporedu: Uvod u teatrologiju 9h, Kolektivna kreacija 10h.

Časopis

16.4.2021. u 08:53
Objavljeno:
   Luka Bekavac 16.4.2021. u 08:53
Uređeno:
   Luka Bekavac 20.4.2021. u 20:32

Uredništvo komparatističkoga studentskog časopisa "k." traži lektore i lektorice. Ako možete pomoći, molimo vas da se javite na mail k.casopis@gmail.com!

Rad tajništva u travnju

12.4.2021. u 09:53
Objavljeno:
   Mateja Uglik 12.4.2021. u 09:53
Uređeno:
   Mateja Uglik 6.5.2021. u 12:11

U petak, 07.05., tajništvo neće raditi.

Za sve upite javite se na mail: komparativna@ffzg.hr.

Otkazivanje predavanja - prof. Kačić Rogošić

7.4.2021. u 08:24
Objavljeno:
   Luka Bekavac 7.4.2021. u 08:24
Uređeno:
   Luka Bekavac 9.4.2021. u 17:25

Otkazuju se predavanja prof. Višnje Kačić Rogošić u četvrtak, 8. travnja 2021. zbog bolesti. Nastava će se nadoknaditi u dogovoru sa studentima.

Stipendije Vlade Slovačke Republike 2021./22.

23.3.2021. u 14:46
Objavljeno:
   Mateja Uglik 23.3.2021. u 14:46
Uređeno:
   Luka Bekavac 31.3.2021. u 12:18

Slovačka akademsko-informatička agencija (SAIA) i Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike, u sklopu Nacionalnoga stipendijskog programa Slovačke Republike pozivaju na podnošenje molbi za stipendije za studente, studijske istraživačke, predavačke i umjetničke boravke tijekom 2021./22.

Nacionalni stipendijski program Slovačke Republike namijenjen je potpori mobilnosti stranih studenata, doktoranda, sveučilišnih profesora, istraživača i umjetnika za boravak na slovačkim sveučilištima i u istraživačkim ustanovama.

Prvi rok za podnošenje prijave za stipendije je 30. travnja 2021. do 16.00 sati, za stipendijske boravke u sljedećoj akademskoj godini.

Drugi rok za podnošenje prijave je 31. listopada 2021. do 16.00 sati, za stipendijske boravke tijekom ljetnoga semestra 2021./2022.


Informacije i obrasci: 

·       www.scholarships.sk

·     https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/stipendije-vlade-slovacke-republike-u-sklopu-nacionalnoga-stipendijskog-programa-slovacke-republike-za-akademsku-godinu-2021-2022/4246