O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

 

Voditelj projketa: prof. dr. sc. Drago Roksandić

Koordinator: dr. sc. Nataša Štefanec

Tajnik: mr. sc. Marko Šarić

 


Koordinatori istraživačkih pod-projekata:

Mr. sc. Tea Mayhew: Kula Jankovića

Mr. sc. Hrvoje Petrić: Podravska višegraničja

Mr. sc. Marko Šarić: Titius

Dr. sc. Nataša Štefanec: Banovac

Dr. sc. Zrinka Blažević: Centar za komparativnohistorijske i

                                           interkulturne studije Od
2002. godine Projekt je registriran pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod nazivom Triplex Confinium: Hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu (Br. 0130823). Projekt trenutno djeluje pri Zavodu za hrvatsku povijest (Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu).

<< naslovnica

 


© Triplex Confinum, 2004

Triplex Confinium web pages are created and maintained by Nataša Štefanec