Ishodi studija

Ishodi jednopredmetnog prijediplomskog studija sociologije – sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) sociologije (univ. bacc. soc.) moći će kompetentno:             Raspraviti o društvenim fenomenima i procesima na temelju relevantnih podataka u pisanom i usmenom obliku. Interpretirati društvene fenomene na mikro, mezo i makro razini društva i njihovu međusobnu povezanost na temelju relevantnih podataka. Objasniti osnovne značajke društvenih procesa, institucija … Continue reading Ishodi studija