Corso di laurea magistrale

Semestre invernale

Oralità e scrittura I.1. (Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1.) (4 ECTS)

Oralità e scrittura II.1.  (Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1.) (4 ECTS)

Metodologia dell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera (Metodika nastave talijanskog jezika) (5 ECTS)

Formazione delle parole (Tvorba riječi) (5 ECTS)

Semantica della lingua italiana (Semantika talijanskoga jezika) (5 ECTS)

Varietà dell’italiano (Varijeteti talijanskog jezika) (5 ECTS)

Lingue e culture in contatto sulla costa orientale dell’Adriatico (Jezici i kulture u kontaktu na istočnoj obali Jadrana) (5 ECTS)

Filozofija u Italiji (5 ECTS)

Talijanska pastoralna tradicija od Boccaccia do Marina (5 ECTS)

Talijanski jug na filmu (5 ECTS)

Talijansko kazalište 20. stoljeća (5 ECTS)

Talijansko srednjovjekovlje i animalistika (5 ECTS)

Valutazione e testing della competenza linguistica (Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije) (5 ECTS)

Processo dell’acquisizione della lingua seconda (Proces usvajanja drugog jezika) (5 ECTS)

Talijanska drama u prijevodu (3 ECTS)

 

Semestre estivo

Oralità e scrittura I.1. Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2. (4 ECTS)

Oralità e scrittura I.1. Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2. (4 ECTS)

Tirocinio 1 (Studentska praksa 1) (5 ECTS)

Tirocinio 2 (Studentska praksa 2) (5 ECTS)

Teoria della traduzione (Teorija prevođenja) (5 ECTS)

Dialettologia italiana (Talijanska dijalektologija) (5 ECTS)

Dal latino all’italiano (Od latinskoga do talijanskoga) (5 ECTS)

Pragmalinguistica e linguistica testuale (Pragmalingvistika i tekstna lingvistika: izvornik i prijevod) (5 ECTS)

Fantastico, realismo magico e surrealismo nella letteratura italiana del Novecento (Fantastika, magični realizam i nadrealizam u talijanskoj književnosti 20. stoljeća) (5 ECTS)

Il teatro di Carlo Goldoni (Kazalište Carla Goldonija) (5 ECTS)

Mafija na filmu (5 ECTS)

Talijanska lirika od 14. do 17. stoljeća (5 ECTS)

Glottodidattica (Glotodidaktika) (5 ECTS)

Materiali autentici nell’insegnamento dell’italiano (Izvorni materijali u nastavi talijanskog jezika) (5 ECTS)

Osnove usmenoga prevođenja (3 ECTS)

Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu (3 ECTS)