Većina računalnih resursa za hrvatski jezik nastalih, među ostalim, na Zavodu za lingvistiku može se preuzeti s hrvatskoga čvora na META-SHARE platformi.
Više o pojedinim resursima možete saznati na sljedećim stranicama:

Hrvatski nacionalni korpus

Hrvatski morfološki leksikon

Hrvatski lematizacijski poslužitelj

Hrvatska ovisnosna banka stabala

Računalnolingvistički modeli i jezične tehnologije za hrvatski jezik

Hrvatski WordNet

CroDeriV

Rječnik neologizama