Unos ocjena u indeks i u sustav ISVU

Molimo studente da do petka, 29. rujna 2017. dođu na upis ocjena kod predmetnih nastavnika ako to nisu ranije učinili.

Unos ocjena nužan je zbog početka upisa (naputak o. d. prodekana za nastavu i studente izv. prof. dr. sc. Marka Alerića).

Obavijest o kolegiju Govorničke vrste

Kolegij Govorničke vrste koji se izvodi na diplomskom studiju Odsjeka za fonetiku odlukom Centra za obrazovanje nastavnika i Povjerenstva za osiguranje kvalitete uvršten je u metodički modul koji unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke nastavničke kompetencije. Bodovi stečeni na tom kolegiju (5 ECTS) priznaju se u sklopu nastavničkog modula te ulaze u ukupnih 60 ECTS-a nastavničkog modula. Bez obzira na to u kojoj su akademskoj godini položili kolegij, svi studenti fonetike kolegij Govorničke vrste mogu upisati u Obrazac o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu redovitog studija.