3(2016)

3. broj (2016.)

Znanstveni članci

Sonja Žabčić, Translation of idioms in business news reports, str. 1-31
Članak (EN)      Abstract (EN)      Sažetak (HR)

Marija Marčetić, Emerging expectancy norms in subtitling for television, str. 32-63
Članak (EN)     Abstract (EN)       Sažetak (HR)

Stručni članci

Nina Lukić, Audiovisual translation in Serbia: History and professional considerations, str. 64-89
Članak (EN)    Abstract (EN)     Sažetak (HR)

Vedrana Čemerin, English as a lingua franca in Croatian audiovisual translation, str. 90-105

Članak (EN)    Abstract (EN)     Sažetak (HR)

Miro Frakić, ”Hela texten en skådebana är”. Den performativa aspektens betydelse vid dramaöversättning, str. 106-125

Članak (SV)    Abstract (EN)     Sažetak (HR)      Sammanfattning (SV)

Recenzija knjige

Storm, Marjolijn. 2016. Agatha Christie’s The Mysterious Affair at Styles in German and Dutch Translation: The Remarkable Case of the Six Poirots. Leiden/Boston: Brill Rodopi.
Recenziju napisao: Edin Badić, str. 126-130

Full text (EN)