IZBORNI KOLEGIJI ZA STUDENTE PRVE GODINE GRČKOG I/ILI LATINSKOG

Podaci o izbornim kolegijima za ostale studente Filozofskog fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu nalaze se na stranici: klf-izborni-ostali-studenti!

Pravilo: Studenti prvog semestra studija grčkog i latinskog obvezno biraju najmanje jedan kolegij s drugih odsjeka fakulteta u vrijednosti 2–5 ECTS boda. Studenti odabiru prvenstveno iz sljedećih područja:

Područje ECTS
Kolegij iz teorije književnosti 2–5
Kolegij iz indoeuropeistike ili opće lingvistike 2–5
Kolegij vezan uz povijest Grčke i Rima ili povijest staroga vijeka 2–5
Kolegij iz antičke arheologije 2–5
Kolegij iz povijesti antičke umjetnosti 2–5
Kolegij iz antičke filozofije 2–5

Studenti biraju izborne kolegije redoslijedom kojim žele i koji im raspored omogućuje.

Kolegiji imaju ograničene kvote polaznika (neki – vrlo ograničene!).

U zimskom semestru 2007. / 2008. nude se sljedeći izborni kolegiji:

Kolegij P S V ECTS Upisna kvota Vrijeme i mjesto
Književna razdoblja: antika i srednji vijek 2 1 0 6.0 5 uto 1230–1445 A 214
Komparativna mitologija1) 2 0 0 5.0 15 pon 1830–20 D5
Latinska epigrafija srednjega i novoga vijeka I 1 1 0 5.0 5 uto 800–930 D5
Načela arheoloških istraživanja 2 0 0 3.0 5 pon 1315–1445 FOND1
Periodizacija židovske povijesti I 1 0 0 2.0 75–90 čet 1530–1615 A 1282)
Povijest knjige i čitanja I 2 0 0 3.0 5 pet 1700–1830 A001

Strani jezik i zamjena za strani jezik

 1. Studentima grčkog i / ili latinskog kao strani jezik struke priznaje se engleski, njemački, talijanski i francuski.
 2. Ako student na drugoj studijskoj grupi kao strani jezik izabere neki izvan ovoga popisa, za potrebe studija grčkog, odnosno latinskog, treba dodatno upisati jedan od navedenih jezika.
 3. Ukoliko student sluša isti strani jezik za obje studijske grupe, mora broj ECTS bodova koji bi mu eventualno nedostajao nadoknaditi. Čini to upisujući izborne kolegije (u potrebnoj ECTS bodovnoj vrijednosti) s popisa koji je objavljen u ISVU ovdje: X.
 4. Ukoliko student studira jedan od četiri navedena strana jezika, treba kao strani jezik struke upisati bilo koji od preostala tri.

Bodovanje, obaveze i kombinacije

 1. Za predmete se dobivaju bodovi prema njihovu planu. Za upis u sljedeći semestar nije nužno imati točno 25 bodova – moguće je i više (premda ne i manje!). Međutim, broj bodova koji eventualno nosi izborni kolegij ne dokida obvezu studenta da sluša izborni predmet i na drugoj studijskoj grupi. E. g.: ako je student koji studira slavistiku i latinski prikupio dovoljan broj bodova zahvaljujući izbornom predmetu sa slavistike, to ga ne rješava obveze da sluša izborni kolegij na latinskom.
 2. Studenti koji studiraju povijest, lingvistiku, filozofiju ili komparativnu književnost, tj. u programu druge studijske grupe imaju kolegij koji je u planu studija grčkog ili latinskog predviđen kao izborni, biraju umjesto tog kolegija drugi kolegij (e. g. povjesničar će birati kolegij koji se ne izvodi na Odsjeku za povijest).
 3. Isto vrijedi i za studente klasične filologije (tj. grčkog i latinskog zajedno). Bez obzira na to što je popis izbornih kolegija za studij grčkog i za studij latinskog isti, oni moraju u prvom semestru na svakoj studijskoj grupi upisati po jedan izborni kolegij.
 4. Molimo studente da pri izboru izbornih kolegija počnu od nužnih/ propisanih, kako bi ispunili njihovu kvotu, a tek zatim da, ukoliko su u prilici (prethodno opisan slučaj sa studentom čija je druga studijska grupa povijest), slažu izborne kolegije u skladu s afinitetima i posebnim interesima.

Raspored izbornih kolegija na Filozofskom fakultetu

Raspored svih izbornih kolegija na Fakultetu u zimskom semestru 2007/2008 (abecednim redom).

U ljetnom semestru 2005. / 2006. nudili su se sljedeći izborni kolegiji:

 1. Osnove teorije književnosti (dr. Dean Duda, Odsjek za komparativnu književnost), UTO 11.30-13, D III
 2. Antička književnost (2 P/1 S, 6 ECTS) UTO 15.30-17 (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, Dr. sc. Andrea Zlatar Violić, red. prof.).
 3. Teorije rodova i vrsta (2 P/1 S, 6 ECTS) ČET 16-17.30 (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, Dr. sc. Zoran Kravar, red. prof.)
 4. Život i smrt tragedije (2 P/1 S, 6 ECTS) PON 10-11.30 (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, Dr. sc. Lada Čale Feldman, red. prof.)
 5. Dijete i djetinjstvo u grčkom i rimskom svijetu (2P/2S, 4 ECTS, šifra P01056), UTO 15.30-17 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.) — klasični filolozi slušaju predavanje, utorkom 17-18.30 u A-202
 6. Rimski vojskovođa: ideal i primjeri zapovjednika u Iliriku (1P/1S, 3 ECTS, šifra P01057), SRI 17-1830, A-202 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.)
 7. O etnicitetu i etničkom identitetu na prostoru starog Ilirika (2P, 2 ECTS, šifra P01059), ČET 18.30-20, A-202 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Boris Olujić, doc.; termin nastave može se i promijeniti; obavezno se prije nastave javiti profesoru na konzultacijama: UTO 12.00-14.00, C-015)
 8. Egipatska religija u helenističko-rimskom svijetu (2P, 2 ECTS - moguć manjak bodova! - šifra P01062), UTO 14-15.30 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Petar Selem, vanjski suradnik)
 9. Starovjekovna povijest (izvodi se na Hrvatskim studijima, prof. Slobodan Čače)3) – ponedjeljkom 13.20 – 14.50 u G1 na Otvorenom sveučilištu, i to dvaput mjesečno u sljedeće dane: 27.2, 13. i 27. 3, 10. 4, 8. i 22. 5, 5. 6.2006.
 10. Indoeuropska morfologija (2P/2S, 5 ECTS), ČET 11-1230 P, UTO 1230-14 S (izvodi se na Odsjeku za lingvistiku, Dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.)
 11. Primijenjena lingvistika (2P/2S, 5 ECTS), PON 17-1830 P, UTO 14-1530 S izvodi se na Odsjeku za lingvistiku, Dr. sc. Milorad Pupovac, izv. prof. Mr. sc. Mislava Bertoša, asist. Ivana Simeon, asist.)
 12. Uvod u judaizam (2P, 5 ECTS), PON 8.00-9.30, D-III (izvodi Odsjek za povijest, Mr. sc. Kotel Dadon). Nastava počinje u ponedjeljak, 6. ožujka 2006.

U zimskom semestru 2005. / 2006. nudili su se sljedeći izborni kolegiji:

 1. Osnove teorije književnosti (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, prof. Dean Duda), četvrtkom 15-16.30 u dvorani VII.
  1. Grčki i rimski svijet (izvodi Odsjek za povijest, prof. Bruna Kuntić-Makvić) – utorkom 17.45-19.15 u dvorani VII
  2. Opća povijest starog vijeka (izvodi se na Hrvatskim studijima, prof. Slobodan Čače)4) – ponedjeljkom 13.20 – 16.30 u G1 na Otvorenom sveučilištu, i to dvaput mjesečno u sljedeće dane: 24.10., 14.11., 28.11., 12.12. 2005.; 9.1., 23.1., i 6.2. 2006.
 2. Indoeuropska lingvistika (izvodi se na Odsjeku za lingvistiku, prof. Ranko Matasović) – četvrtkom 14.30-16.00, dvorana V.
1) Kolegij Komparativna mitologija traje dva semestra, i bodovi se dobivaju na kraju ljetnoga semestra. Studenti koji nisu na to spremni neka odaberu neki drugi izborni kolegij.
2) Nastava kolegija Periodizacije židovske povijesti počinje u četvrtak, 25. 10. 2007.
3) , 4) U dogovoru s upravom Hrvatskih studija, studenti kupuju obrazac — na Otvorenom sveučilištu, 1 Kn — kojim se prijavljuju kod prof. Čače; u obrazac se na kraju semestra upisuju ostvareni bodovi i ocjena, te se zatim prilažu dokumentima s našeg Fakulteta.
 
arhiv-izborni.txt · Last modified: 06. 10. 2008. 16:53 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki