Drugi ispitni rok kod profesora Kapovića

Pismeni ispiti (Fonologija) kod prof. Kapovića će se održati 16. 9. (SRI) u 10h u A-113. Usmeni će ispiti (FON/IE.FON/IE.MORF) biti u 12h u B-004. Usmeni (FON/IE.FON/IE.MORF) preko interneta će biti u 13h na stranici Fonologije na Omezi preko BBB-a. Javite se na mejl u slučaju problema ili radi dodatnih informacija.

Vodič kroz izborne kolegije

Na odsječkim stranicama sada su dostupni vodiči kroz izborne kolegije u zimskom semestru na preddiplomskom i diplomskom studiju. Oni sadrže popis svih ponuđenih kolegija, savjete za upis i druge relevantne informacije.

Vodič kroz izborne kolegije na preddiplomskom studiju dostupan je ovdje.

Vodič kroz izborne kolegije na diplomskom studiju dostupan je ovdje.

Struktura studija i detaljne informacije o svakom pojedinom kolegiju mogu se naći u sustavu Theta.

Jesenski ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku

Dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Uvod u psiholingvistiku, Mentalni leksikon

17.09. u 12 sati

Prof. dr. sc. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija

16. 9., 23. 9.

Vrijeme & mjesto: SRI 10h  (sve)

Dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Uvod u opću lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Prevoditelj i računalo

15. i 22. rujna u 14 sati

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833), Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427), Indoeuropska mitologija (67323), Indoeuropski jezični tečaj: albanski I (52333), Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334), Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški (198901).

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310), Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159), Jezici svijeta (184250) (od 2018./2019.), Lingvistička propedeutika (37168) (do 2017./2018.), Litavski tečaj (70968), Uvod u tipologiju (52303).

Napomena:

– svi rokovi su utorcima u 9 sati

15. rujna (utorak) u 9 sati

22. rujna (utorak) u 9 sati

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija – SVI ROKOVI

16. rujna 2020. u 9.00 sati

UVOD U POVIJEST LINGVISTIČKIH TEORIJA:

11 sati 14.9.

Dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija

15.9. i 22.9. u 10h

Uvod u semantiku

15.9. i 21.9. u 11h

Prof. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak 14. 09.  21. 09.   u 10 sati

Semantika

ponedjeljak 14,. 21. 09.  u 10 sati

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak  14. 09. 21. 09.    u 10 sati

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 14. 09. 21. 09.   u 10 sati

Prof. Mislava Bertoša

U 11 sati ostali ispiti 15. rujna i 22. rujna svi ispiti u 11 sati

Prof. Milorad Pupovac

Asistentica Jana Jurčević

(Lingvistika i njezini dijalekti)

9:30-10:30 h

15.09.

22.09.

Doc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika

Odabrana poglavlja iz algebarske

Prepoznavanje obavijesti u tekstu

Statističke metode u lingvistici

15.09.2020. u 13 h – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 22.09.2020. u 13 h,  3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

Prof. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika,

Jezične tehnologije  u 11:00 u srijede:

16.09.2020.

23.09.2020.

doc. Krešimir Šojat

Sintaksa

E leksik

Ovisnosna gramatika

u 11 sati:

23.09.2020.

Prof. Milan Mihaljević

GENERATIVNA GRAMATIKA

21.9. u 13 sati

Dorijana Kavčić, vanjska suradnica

Hrvatski znakovni jezik 1 i Hrvatski znakovni jezik 2

17.9. i 24.9.

 izv. prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

14.9., 21.9. u 10 sati

Prvi ispitni rok kod profesora Kapovića

Prvi ispitni rok kod profesora Kapovića održat će se na sljedeći način. Ispiti će biti samo usmeni (uz poneke pismene zadatke po potrebi) – uživo ili preko interneta.

Tko želi odgovarati uživo na faksu, može doći u B-004 u 12h (ili nešto kasnije, kad završi sjednica odsjeka koja je u 11h).

Ostali će odgovarati preko Omege (BBB), ili eventualno preko Zooma ako bude tehničkih problema, od 15h nadalje (eventualno malo kasnije ako se usmeni uživo oduže ovisno o odazivu) na stranici kolegija Fonologija (za sve kolegije!). Tko nema šifre, neka pita kolege ili, ako ne može tako dobiti šifru, neka se javi meni.

Svi upiti na mejl.

Jesenski ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku

Dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Uvod u psiholingvistiku, Mentalni leksikon

03.09.  u 12 sati

10.09. u 12 sati

17.09. u 12 sati

 

Prof. dr. sc. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija

9. 9., 16. 9., 23. 9.

Vrijeme & mjesto: SRI 10h  (sve)

Dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Uvod u opću lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Prevoditelj i računalo

7., 15. i 22. rujna u 14 sati

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833), Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427), Indoeuropska mitologija (67323), Indoeuropski jezični tečaj: albanski I (52333), Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334), Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški (198901).

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310), Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159), Jezici svijeta (184250) (od 2018./2019.), Lingvistička propedeutika (37168) (do 2017./2018.), Litavski tečaj (70968), Uvod u tipologiju (52303).

Napomena:

– svi rokovi su utorcima u 9 sati

8. rujna (utorak) u 9 sati

15. rujna (utorak) u 9 sati

22. rujna (utorak) u 9 sati

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija – SVI ROKOVI

2. rujna 2020.u 9.00 sati

9. rujna 2020. u 9.00 sati

16. rujna 2020. u 9.00 sati

UVOD U POVIJEST LINGVISTIČKIH TEORIJA:

svi ispiti u 11 sati

21.8.

7.9.

14.9.

Dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija

8.9., 15.9. i 22.9. u 10h

Uvod u semantiku

8.9., 15.9. i

21.9. u 11h

 

Prof. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak 07. i 14. 09.  21. 09.   u 10 sati

Semantika

ponedjeljak 07.i 14,. 21. 09.  u 10 sati

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak 07. i 14. 09. 21. 09.    u 10 sati

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 07., 09. i 14. 09. 21. 09.   u 10 sati

Prof. Mislava Bertoša

16. lipnja, 23. lipnja, 7. srpnja u 12 sati  Znakovi u društvu

U 11 sati ostali ispiti

8. rujna, 15. rujna i 22. rujna svi ispiti u 11 sati

Prof. Milorad Pupovac

Asistentica Jana Jurčević

(Lingvistika i njezini dijalekti)

9:30-10:30 h

08.09.

15.09.

22.09.

Doc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika

Odabrana poglavlja iz algebarske

Prepoznavanje obavijesti u tekstu

Statističke metode u lingvistici

08.09.2020. u 13 h – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 15.09.2020. u 13 h – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 22.09.2020. u 13 h,  3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

 

Prof. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika,

Jezične tehnologije  u 11:00 u srijede:

02.09.2020.

09.09.2020.

16.09.2020.

23.09.2020.

 

doc. Krešimir Šojat

Sintaksa

E leksik

Ovisnosna gramatika

u 11 sati:

02.09.2020.

09.09.2020.

23.09.2020.

Prof. Milan Mihaljević

GENERATIVNA GRAMATIKA

9.9. u 13 sati

21.9. u 13 sati

Dorijana Kavčić, vanjska suradnica

Hrvatski znakovni jezik 1 i Hrvatski znakovni jezik 2

10.9., 17.9. i 24.9.

 izv. prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

7.9., 14.9., 21.9. u 10 sati