Poziv na LingChat

Klub studenata lingvistike Asterisk poziva sve profesore, studente i ostale zainteresirane na novi LingChat koji će se održati u četvrtak, 23.3. u 20 h, u prostoriji A-113. Tema diskusije: “Prikaz knjige Johna Olssona Forenzička lingvistika“.

Veselimo se Vašem dolasku!

Obavijest prof. Kapovića

8. 3. 2017. neće biti nastave Akcentologije zbog bolesti profesora
Kapovića. Nadoknada će se održati u sljedeći petak (17. 3.) u 17h u A-113.