Predvanje prof. Christiana Bendla “Memories in Space. Discourses of Historicity on the Viennese Hero’s Square”

U organizaciji Katedre za semiologiju Odsjeka za lingvistiku 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
Christian Bendl, doktorand na Odsjeku za lingvistiku Sveučilišta u Beču, 
održat će u okviru kolegija "Analiza diskursa" predavanje pod naslovom 
"Memories in Space. Discourses of Historicity on the Viennese Hero's Square". 

Predavanje će se održati u utorak 6. prosinca 2016. od 11 do 12.30 sati u dvorani A-113. 
Srdačno pozivamo sve zainteresirane.

ISPITNI TERMINI ZA AKADEMSKU GODINU 2016/17. ODSJEKA ZA LINGVISTIKU

Prof. Ida Raffaelli:

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

 

ponedjeljak  30. siječnja, 6., 13., veljače  u 10 sati u B-024

utorak 27. 06. i  04. 07.  u 10 sati B-024

utorak 05. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Sintaksa

srijeda 1., 08., 15., veljače . u 10 sati A-113

srijeda  14. 6. u 10 sati A-113

srijeda 06. 9., 13., 9. u 10 sati A-113

Semantika

utorak 13. i 27. 06. i  04. 07.  u 10 sati B-024

utorak 29. 08., 05. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak  30. siječnja, 6., 13., veljače  u 10 sati u B-024

utorak 13. i  27. 06.  u 10 sati B-024

utorka 05. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

utorak 13. i 27. 06. i  04. 07.  u 10 sati B-024

utorak 29. 08., 05. i 12. 09.  u 10 sati B-024

Doc. Božo Bekavac:

30.01.2017. u 13 h, B-024 – 1. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 16.02.2017. u 13 h, B-024 – 2. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 23.02.2017. u 13 h, B-024 – 3. termin zimskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

ljetni ispitni rok:

13.06.2017. u 13 h, B-024 – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 20.06.2017. u 13 h, B-024 – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 27.06.2017. u 13 h, B-024 – 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:

05.09.2017. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 12.09.2017. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 19.09.2017. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

Doc. Krešimir Šojat:

E-leksik i Ovisnosna gramatika

srijeda 1., 8., 15., veljače u 10 sati A-113 srijeda

14., 21., 28. lipnja u 10 sati A-113 srijeda

6., 13., 20. rujna u 10 sati A-113

 

Izv. prof. Mislava Bertoša:

siječnja, 7. i 14. veljače:

10 sati – Opća lingvistika

11 sati – Analiza diskursa

12 sati – Uvod u semiologiju

13 sati – Znakovi u komunikaciji

 

 1. i 20. lipnja i 4. srpnja:

11 sati – Znakovi u društvu

12 sati – svi ostali ispiti (OL, AD; UuS, ZuK)

 

 1. i 19. rujna u 11 sati – svi ispiti (OL, AD; UuS, ZuK, ZuD)

Prof. Milorad Pupovac:

zimski ispitni rokovi:

 1. veljače 2017. u 9.30 sati (B-005)
 2. veljače 2017. u 9.30 sati (B-005)
 3. veljače 2017. u 9.30 sati (B-005)

Ljetni ispitni rokovi:

 1. lipnja 2017. u 9.30 sati (B-005)
 2. lipnja 2017. u 9.30 sati (B-005)
 3. srpnja 2017. u 9.30 sati (B-005)

Jesenski ispitni rokovi:

 1. rujna 2017. u 9.30 sati (B-005)
 2. rujna 2017. u 9.30 sati (B-005)
 3. rujna 2017. u 9.30 sati (B-005)

 

Izv. prof. Mate Kapović:

 ( Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija, Fonologija, Akcentologija 1)

uz obaveznu najavu barem 24h prije na e-mail.

8.2. & 22.2. SRI 14:45 (A-113)

14.6. & 28.6. SRI 14:45 (A-113)

 1. 9. & 15. 9. PET 10:00 (A-113)

Prof. Ranko Matasović:

četvrtak, 2. 2. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 16. 2. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 23. 3. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 16. 6. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 23. 6. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 7. 7. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 7. 9. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 14. 9. 2017. u 10h u A113

četvrtak, 21. 9. 2017. u 10h u A113

Daniela Katunar, asistentica

Semantička tipologija i Uvod u semantiku

ZIMSKI SEMESTAR

6.2., 13.2, 20.2. u 11h, A113

LJETNI SEMESTAR

10h, A113, 13.6., 27.6., 4.7. u 10h, A113 10h, A113, 5.9., 12.9., 19.9. u 10h, A113

Martina Sekulić Sović, asistentica:

Prepoznavanje riječi, Mentalni leksikon, Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2

Zimski ispitni rok: 30. siječnja do 24. veljače 2017. (tri termina)

 1. 31.01.u 12 sati B003
 2. 07.02. u 12 sati B003
 3. 14.02. u 12 sati B003

Ljetni ispitni rok: 12. lipnja do 14. srpnja 2017. (tri termina)

 1. 20.06. u 12 sati B003
 2. 27.06 u 12 sati B003
 3. 04.07. u 12 sati B003

Jesenski ispitni rok: 28. kolovoza do 22. rujna 2017. (tri termina)

 1. 05.09. u 12 sati B003
 2. 12.09. u 12 sati B003
 3. 19.09. u 12 sati B003

Davor Krsnik, asistent:

Povijest lingvističkih teorija i Uvod u povijest lingvističkih teorija:

Zimski ispitni rokovi:

 1. veljače 2017. u 9.30 sati (B-005)
 2. veljače 2017. u 9.30 sati (B-005)

Ljetni ispitni rokovi:

 1. lipnja 2017. u 9.30 sati (A-113)
 2. srpnja 2017. u 9.30 sati (A-113)
 3. srpnja 2017. u 9.30 sati (A-113)

Jesenski ispitni rokovi:

 1. rujna 2017. u 9.30 sati (B-005)
 2. rujna 2017. u 9.30 sati (B-005)
 3. rujna 2017. u 9.30 sati (B-005)

doc. dr.sc. Anita Skelin Horvat

Jezik, kultura i identitet mladih

30.01.2017. – 13.02. 2017. – 20.02.2017.

12.06.2017. – 26.06.2017. – 10.07.2017.

04.09.2017. – 11.09.2017. – 18.09.2017. sve u 10 sati u B 323.

 

Prof. Marko Tadić:

Svi se održavaju srijedom u 11:00 u A113, a pokrivaju kolegije:

1) Algebarska lingvistika;

2) Morfologija;

3) Korpusna lingvistika;

4) Jezične tehnologije.

Nadnevci:

1) 8., 15. i 22. veljače 2016.

2) 14. i 28. lipnja i 5. srpnja 2016.

3) 6., 13., i 20. rujna 2016.

Ivana Simeon, asistentica:

Etika govorenja, Uvod u opcu lingvistiku (JSL), Uvod u primijenjenu lingvistiku, Prevoditelj i racunalo, Primijenjena lingvistika:

Zimski  6., 13. i 20. veljace u 14 sati u A-113

Ljetni 30. lipnja, 7. i 14. srpnja u 14 sati u A-113

Jesenski 8., 15. i 22. rujna u 14 sati u A-113

Rokovi za završne ispite:

 1. i 15. veljače – 12 sati
 2. i 28. lipnja – 12 sati
 3. i 20. rujna – 12 sati

Obavijest Jane Jurčević

Ovoga petka 25.11. Jana Jurčević održat će konzultacije od 12.30 do 14.00 sati.

U navedenom terminu neće biti seminarske nastave iz JUJIK – a

zbog ovotjedne polusemestralne provjere.

Obavijest prof. Mislave Bertoše

Mislava Bertoša u ponedjeljak, 21.11. i u utorak, 22.11. neće držati nastavu zbog službene spriječenosti.

Nastava i konzultacije u petak održat će se prema rasporedu.

P O Z I V studentima studijskog programa lingvistike

 

IZBORI ZA STUDENTSKE PREDSTAVNIKE
U VIJEĆU ODSJEKA ZA LINGVISTIKU

Prema uputama o. d. dekana, izv. prof. dr. sc. Željka Holjevca, te u skladu s čl. 41. st. 1. Statuta Filozofskog fakulteta, pozivam studente lingvistike na izbore predstavnika i zamjenika studenata u Vijeću Odsjeka lingvistiku. Birat će se po jedan zajednički predstavnik te po jedan zajednički zamjenik na svakoj godini studija, ukupno pet predstavnika i pet zamjenika studenata u Vijeću Odsjeka.

Prijedloge kandidata za izbore predstavnika i zamjenika studenata svake godine studija u Vijeću Odsjeka potrebno je poslati najkasnije do petka, 18. studenoga 2016. godine u 12 sati. Student se može kandidirati samostalno ili se kandidata može predložiti skupno. Prijedlog kandidata potrebno je poslati elektroničkom poštom na ove adrese (na obje adrese istodobno u jednom e-mailu):

mbertosa@ffzg.hr (pročelnica Odsjeka za lingvistiku)

smijatov@ffzg.hr (tajnica Odsjeka za lingvistiku)

Studenti će biti obaviješteni s prijedlozima kandidata za predstavnike svoje studijske godine uoči provedbe izbora.

Izborni sastanci održat će se prema ovom rasporedu:

 1. godina Preddiplomskog studija lingvistike: ponedjeljak, 12.30 sati u dvorani A-113
 2. godina Preddiplomskog studija lingvistike: ponedjeljak, 17 sati u dvorani A-113
 3. godina Preddiplomskog studija lingvistike: ponedjeljak, 9.30 sati u dvorani A-113
 4. godina Diplomskog studija lingvistike: petak, 9.30 sati u dvorani A-113
 5. godina Diplomskog studija lingvistike: petak, 9.30 sati u dvorani A-113

Izbori će se provesti tajnim glasanjem.

 

 

Pročelnica Odsjeka za lingvistiku

Dr. sc. Mislava Bertoša, izv. prof.