Izvanredni rokovi:

dr. sc. Mate Kapović, izv. prof. održat će ispite se u srijedu 18. 5. od 17:45h u B-004.
Obavezna najava e-mailom najkasnije 24h prije.

dr. sc. Mislava Bertoša, izv. prof. održat će ispite u četvrtak 19. 5. u 10 sati.

prof. dr. sc. Marko Tadić održavat ću ispite u izvanrednome roku 2016-05-18 od 9:30 u B024:
1) Algebarsku lingvistiku
2) Morfologiju
3) Korpusnu lingvistiku
4) Jezične tehnologije

dr. sc. Božo Bekavac, doc. održat će izvanredni rok 19.5.16. u 13 h u B023

prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac održat će ispite u utorak, 17.05.u 12 sati, B003

prof. dr. sc. Ida Raffaelli –
Pismeni ispiti iz Sintakse I E-leksika održat će se u srijedu, 18. svibnja u
9.30 u B-323.

Moli se obavezna prethodna najava mejlom za Sintaksu prof. Raffaelli i prof.
Šojatu, a za E-leksik prof. Šojatu.

prof. dr.sc. Ranko Mastović održat će ispite 27. 5. u 9h u A113.