Izvanredni ispitni rokovi u travnju:

Prof. Mate Kapović

Fonologija – 12. 4. 2023. u 15:30 u A-113

 

Dr. sc. Davor Krsnik

Povijest lingvističkih teorija, Znakovi u komunikaciji i Analiza diskursa

petak, 14. 4. 2023. od 10 do 11 sati u B005.

 

Prof. Ranko Matasović

Dr. sc. Jurica Polančec

Indoeuropska lingvistika (160833)

Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427)

Indoeuropska mitologija (67323)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334)

Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški (198901)

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310)

Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159)

Jezici svijeta (184250)

 

  1. travnja (srijeda) 11 sati u B323

 

 

Doc. Krešimir Šojat

Prof. Marko Tadić

Algebarska lingvistika

Morfologija

Korpusna lingvistika

Jezične tehnologije

Sintaksa

E-leksik

Ovisnosna gramatika

utorak, 4.4.2023. 13 sati u B 302

 

 

Doc. Martina Sekulić Sović

Prof. Vlasta Erdeljac

Jezični poremećaji

Učenje i razvoj jezika

Metode psiholingvističkih istraživanja 1 i 2

Uvod u psiholingvistiku

Mentalni leksikon

utorak, 11.04. u 14.30 sati u  B003

 

 

Prof. Ida Raffaelli

Usmeni ispit iz Semantike,

Temelja kognitivne lingvistike

Kognitivne lingvistike

utorak, 11. travnja u 11 sati

uz obaveznu prethodnu najavu mailom najkasnije do 6. travnja  na iraffaelli@ffzg

 

doc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika

Odabrana poglavlja iz algebarske

Prepoznavanje obavijesti u tekstu

Statističke metode u lingvistici

ponedjeljak, 03.04.2023.  13 sati u B024

 

 

 

Jezici svijeta: napomena o seminarskoj nastavi

Seminar iz kolegija Jezici svijeta izvodit će se u blokovima od 90 minuta (utorkom 15.30-17.00). Studenti će biti podijeljeni u dvije grupe, a pojedina će grupa na seminar u trajanju od 90 minuta dolaziti svaka dva tjedna.
Mole se studenti da to uzmu u obzir pri upisu kolegija zbog eventualnih kolizija. Podjela u grupe bit će na prvom predavanju (2. ožujka), a nastava iz seminara počet će od 7. ožujka.