ISPITI IZ FONOLOGIJE I IE. FONOLOGIJE U LJETNOM ROKU

Prema novim uputama uprave, svi studenti koji su kolegije slušali u ne-korona semestrima, ispite polažu kao i inače – dakle, uživo u jesenas najavljenim terminima:

Ljetni ispitni rok: 17. 6., 1. 7., 8. 7.

Vrijeme & mjesto: SRI 10h  (sve)

Najave su kao i obično preko studomata.

DODATAK: u skladu s dodatnim objašnjenjem uprave, studenti koji su kolegije slušali u ne-korona semestrima, a nisu u Zagrebu i ne mogu ili im je nezgodno dolaziti na ispit uživo, imaju pravo ispit polagati preko interneta. Napomena: internetski ispit je usmeni (pripremite olovku i papir).

Usmeni ispiti na daljinu kod prof. Raffaelli

Usmeni ispiti u nadolazećim terminima održavat će se preko Tau platforme
na Omegi. Za svaki će ispit posebno biti otvorena virtualna učionica u
sklopu kolegija na Omegi. Studenti koji se prijave za Temelje kognitivne
lingvistike i Kognitivnu lingvistiku imat će zajedničku virtualnu učionicu
u sklopu TKL kolegija na Omegi. Svi studenti koji se prijave za jedan od
termina obavezni su u vrijeme početka ispita prijaviti se na Chat
odgovarajućeg kolegija u kojemu će „čekati“ svoj red na ispit.
U svakom terminu studenti koji polažu Semantiku imaju prednost i počinju u
10 sati. Za ostale će doći raspored ovisno o broju prijavljenih. Ukoliko
netko odustaje od ispita, moli se da se obavezno odjavi zbog slaganja
vremenika. Studente KsiSa i KMSPa mole se da se posebno jave na mejl prof.
Raffaelli.

Ispiti kod prof. Matasovića (nova obavijest)

Sukladno novoj informaciji iz uprave fakulteta studenti koji u ljetnom ispitnom roku žele polagati ispite iz kolegija iz ranijih semestara (dakle zimski semestar 2019./2020. i ranije) to čine u istim uvjetima kao i na prijašnjim rokovima, odnosno na fakultetu u vrijeme i u prostoriji predviđenoj rasporedom ispitnih rokova (ljetni rok: 16. i 30. lipnja te 7. srpnja od 9 sati u A113). Ti se ispiti neće održavati putem Omege.

Za sva pitanja molimo da se obratite izravno profesoru Matasoviću na mejl. (JP)

ISPITNI ROKOVI Odsjeka za lingvistiku 2019./2020.

Dr. sc. Martina Sekulić Sović

Jezični poremećaji, Učenje i razvoj jezika, Uvod u psiholingvistiku, Mentalni leksikon

Ljetni ispitni rok

18.06. u 12 sati

24.06. u 12 sati

02.07. u 12 sati

Jesenski ispitni rok

03.09.  u 12 sati

10.09. u 12 sati

17.09. u 12 sati

 

Prof. dr. sc. Mate Kapović

Fonologija, Indoeuropska fonologija, Indoeuropska morfologija

o   Ljetni ispitni rok: 17. 6., 1. 7., 8. 7.

o   Jesenski ispitni rok: 9. 9., 16. 9., 23. 9.

Vrijeme & mjesto: SRI 10h  (sve)

Dr. sc. Ivana Simeon

Opća lingvistika, Uvod u primijenjenu lingvistiku, Uvod u opću lingvistiku, Primijenjena lingvistika, Prevoditelj i računalo

19. i 29. lipnja te 6. srpnja u 14 sati

7., 15. i 22. rujna u 14 sati

prof. dr. sc. Ranko Matasović

Jurica Polančec

Pavao Krmpotić

Kolegiji:

Indoeuropska lingvistika (160833), Uvod u indoeuropsku lingvistiku (78427), Indoeuropska mitologija (67323), Indoeuropski jezični tečaj: albanski I (52333), Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I (52334), Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški (198901).

Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II (52310), Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova (37159), Jezici svijeta (184250) (od 2018./2019.), Lingvistička propedeutika (37168) (do 2017./2018.), Litavski tečaj (70968), Uvod u tipologiju (52303).

Napomena:

– svi rokovi su utorcima u 9 sati

Ljetni rok 2019./2020.

16. lipnja (utorak) u 9 sati

30. lipnja (utorak) u 9 sati

7. srpnja (utorak) u 9 sati

Jesenski rok 2019./2020.

8. rujna (utorak) u 9 sati

15. rujna (utorak) u 9 sati

22. rujna (utorak) u 9 sati

Davor Krsnik, asistent

Povijest lingvističkih teorija – SVI ROKOVI

Ljetni ispitni rok:

17. lipnja 2020. u 9.00 sati

24. lipnja 2020. u 9.00 sati

1. srpnja 2020. u 9.00 sati

Jesenski ispitni rok:

2. rujna 2020.u 9.00 sati

9. rujna 2020. u 9.00 sati

16. rujna 2020. u 9.00 sati

 

Dr. sc. Daniela Katunar

Semantička tipologija

ljetni semestar:

16.6., 30.6. i 7.7. u 10h

8.9., 15.9. i 22.9. u 10h

Uvod u semantiku

ljetni semestar:

16.6., 30.6. i 7.7. u 10h

8.9., 15.9. i 22.9. u 10h

 

Prof. Ida Raffaelli

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

utorak 16. ponedjeljak 29. 06 i 06. 07.  u 10 sati

ponedjeljak 07. i 14. 09.  21. 09.   u 10 sati

Semantika

utorak 16. i ponedjeljak 29. 06. , 06. 07.  u 10 sati

ponedjeljak 07.i 14,. 21. 09.  u 10 sati

 

Kognitivna sintaksa i semantika

utorak 16. i ponedjeljak 29. 06. i  06. 07.  u 10 sati

ponedjeljak 07. i 14. 09. 21. 09.    u 10 sati

Kognitivni modeli semantičkih promjena

utorak 16. i ponedjeljak 29. 06  i  06. 07.  u 10 sati

ponedjeljak 07., 09. i 14. 09. 21. 09.   u 10 sati

Prof. Mislava Bertoša

16. lipnja, 23. lipnja, 7. srpnja u 12 sati  Znakovi u društvu

U 11 sati ostali ispiti

8. rujna, 15. rujna i 22. rujna svi ispiti u 11 sati

Prof. Milorad Pupovac

Asistentica Jana Jurčević

LJETNI ROK (Lingvistika i njezini dijalekti)

9:30-10:30

16.06.

30.06.

07.07.

JESENSKI ROK

9:30-10:30 h

08.09.

15.09.

22.09.

 

Doc. Božo Bekavac

Ustroj umjetnih jezika

Odabrana poglavlja iz algebarske

Prepoznavanje obavijesti u tekstu

Statističke metode u lingvistici

15.06.2020. u 13 h – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 24.06.2020. u 15 h – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 01.07.2020. u 13 h – 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:

08.09.2020. u 13 h – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 15.09.2020. u 13 h – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija 22.09.2020. u 13 h,  3. termin jesenskog ispitnog roka za studente preddipl. i dipl. studija

 

Prof. Marko Tadić

Algebarska lingvistika, Morfologija, Korpusna lingvistika,

Jezične tehnologije  u 11:00 u srijede:

17.06.2020

24.06.2020.

01.07.2020.

 

02.09.2020.

09.09.2020.

23.09.2020.

 

doc. Krešimir Šojat

Sintaksa

E leksik

Ovisnosna gramatika

u 11 sati:

17.06.2020

24.06.2020.

01.07.2020.

 

02.09.2020.

09.09.2020.

23.09.2020.

 

Dorijana Kavčić, vanjska suradnica

Hrvatski znakovni jezik 1 i Hrvatski znakovni jezik 2

Ljetni ispitni rok: 18.6., 25.6. i 2.7.

Jesenski ispitni rok: 10.9., 17.9. i 24.9.

 izv. prof. Anita Skelin Horvat

Jezici, kulture i identiteti mladih

Ljetni rok: 15.6., 23.6. i 2.7. u 10 sati

Jesenski rok: 7.9., 14.9., 21.9. u 10 sati