ISPITNI ROKOVI:

Završni ispiti na preddiplomskom studiju lingvistike
Veljača: 11. i 25. u 12 sati u A-113
Lipanj – srpanj: 17. 6. i 15. 7. u 12 sati u A-113
Rujan: 9. i 23. u 12 sati u A-113.

Dr. sc. Mate Kapović, izv. prof.
I. Za studente u reformiranom (bolonjskom) studiju:
U redovnim ispitnim rokovima (veljača, lipanj-srpanj i rujan 2014.) najmanje dva ispitna termina u razmaku od najmanje tjedan dana (preporučljivo dva tjedna razmaka); preporuka je tri ispitna termina s po tjedan dana razmaka.
veljača: 6, 13, 20 (B-004, 11h)
lipanj: 16, 23, 30 (B-004, 11h)
rujan: 5, 12, 19 (B-004, 11h)
(svi ispiti, obavezna najava na mejl bar dan prije)

II. Za studente u starom (predbolonjskom) studiju:
– u redovnim ispitnim rokovima (veljača, lipanj-srpanj, rujan 2014.) tri ispitna termina u razmaku od po tjedan dana
veljača: 6, 13, 20 (B-004, 11h)
lipanj: 16, 23, 30 (B-004, 11h)
rujan: 5, 12, 19 (B-004, 11h)
(svi ispiti, obavezna najava na mejl bar dan prije)
– u izvanrednim ispitnim rokovima (studeni i prosinac 2013., te travanj i svibanj 2014.) najmanje po jedan ispitni termin.
14.11, 12.12. (B-004, 11h)
7.4, 5.5. (B-004, 15h)
(svi ispiti, obavezna najava na mejl bar dan prije)

dr.sc. Ida Raffaelli, izv. prof.
Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika
ponedjeljak 2., 9., 16., veljače u 10 sati u B-024
ponedjeljak 15. 06. i 06. 07 u 10 sati B-024
ponedjeljak 07. i 21. 09. u 10 sati B-024

Sintaksa i Uvod u semantiku
srijeda 4., 11., 18., veljače . u 10 sati A-113
ponedjeljak 15. 6., 06 07. u 10 sati A-113
ponedjeljak 07. 9., 14., 9. i 21. 9. u 10 sati A-113

Semantika
ponedjeljak, 15. 06., 06 07. u 10 sati u B-024
ponedjeljak 07., 14., 21. 09. u 10 sati u B-024

Kognitivna sintaksa i semantika
ponedjeljak 2., 9., 16., veljače u 10 sati u B-024
ponedjeljak 15. 06. i 06. 07 u 10 sati B-024
ponedjeljak 07. i 21. 09. u 10 sati B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena
ponedjeljak, 15. 06., 06 07. u 10 sati u B-024
ponedjeljak 07., 14., 21. 09. u 10 sati u B-024

Davor Krsnik, asistentPovijest lingvističkih teorija i Uvod u povijest lingvističkih teorija:
Izvanredni ispitni rok:
27. studenoga 2014. u 11 sati (B-005)
Zimski ispitni rokovi:
12. veljače 2015. u 11 sati (B-005)
26. veljače 2015. u 11 sati (B-005)
Izvanredni ispitni rok:
15. svibnja 2015. u 11.45 sati (B-005)
Ljetni ispitni rokovi:
26. lipnja 2015. u 10.00 sati (A-113)
3. srpnja 2015. u 10.00 sati (A-113)
10. srpnja 2015. u 10.00 sati (A-113)

Jesenski ispitni rokovi:
4. rujna 2015. u 9.30 sati (B-005)
11. rujna 2015. u 9.30 sati (B-005)
18. rujna 2015. u 9.30 sati (B-005)

Dr. sc. Božo Bekavac, doc.
zimski ispitni rok:
02.02.2015. u 13 h, B-024 – 1. termin zimskog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava 26.02.2015. u 13 h, B-024 – 2. termin zimskog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava
ljetni ispitni rok:
15.06.2015. u 13 h, B-024 – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava 02.07.2015. u 13 h, B-024 – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava

Ispitni rokovi za studente starog sustava
Redoviti ispitni rokovi:
zimski ispitni rok:
02.02.2015. u 13 h, B-024 – 1. termin zimskog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava 19.02.2015. u 13 h, B-024 – 2. termin zimskog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava 26.02.2015. u 13 h, B-024 – 3. termin zimskog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava

ljetni ispitni rok:
15.06.2015. u 13 h, B-024 – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava 23.06.2015. u 13 h, B-024 – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava 02.07.2015. u 13 h, B-024 – 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente preddiplomskih i diplomskih studija i za studente starog sustava
Izvanredni ispitni rokovi:
20.11.2014. u 13 h, B-024 – za studente starog sustava 11.12.2014. u 13 h, B-024 – za studente starog sustava 23.04.2015. u 13 h, B-024 – za studente starog sustava 14.05.2015. u 13 h, B-024 – za studente starog sustava

Dr. sc. Mislava Bertoša, izv. prof.
Veljača
2., 9. i 16. 2. u 14 sati – Uvod u opću lingvistiku (za studente južne slavistike; pismeni)
3., 10. i 17 2. u 11 sati – Analiza diskursa u 12 sati – Uvod u semiologiju u 13 sati – Znakovi u komunikaciji
Lipan-srpanj
15.6 i 6. 7. u 14 sati – Uvod u opću lingvistiku (za studente južne slavistike; pismeni) 16. 6. i 7. 7. u 11 sati – Znakovi u društvu u 12 sati – ostali ispiti
Rujan
14. i 28. 9. u 14 sati – Uvod u opću lingvistiku (za studente južne slavistike; pismeni) 15. i 29. 9. u 11 sati – svi ispiti

Dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.
SRI 4. 2. 2015. u 10h u A113
SRI 11. 2. 2015. u 10h u A113
SRI 25. 2. 2015. u 10h u A113
ČET 19. 6. 2015. u 10h u A113
ČET 2. 7. 2015. u 10h u A113
ČET 9. 7. 2015. u 10h u A113
ČET 10. 9. 2015. u 10h u A113
ČET 17. 9. 2015. u 10h u A113
ČET 24. 9. 2015. u 10h u A113
Termini se odnose na sve moje ispite i preddiplomske i diplomske.

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac
Dr. sc. Ivana Simeon
Mentalni leksikon, Metode psiholingvističkih istraživanja, Prepoznavanje riječi, Razvoj i učenje jezika, Jezični poremećaji, Opća lingvistika, Uvod u opću lingvistiku, Etika govorenja, Primijenjena lingvistika, Prevoditelj i računalo.
I. Za studente u reformiranom (bolonjskom) studiju
Redovni ispitni rokovi:
Zimski:
06.02.,13.02.,20.02. u 12 sati, A113
Ljetni:
18.06., 25.06., 02.07. u 12 sati, A113
Jesenski:
03.09, 10.09., 17.09. u 12 sati, A113
II. Za studente u starom (predbolonjskom) studiju
Redovni ispitni rokovi:
Zimski:
06.02.,13.02.,20.02. u 12 sati, A113
Ljetni:
18.06., 25.06., 02.07. u 12 sati, A113
Jesenski:
03.09, 10.09., 17.09. u 12 sati, A113
Izvanredni ispitni rokovi:
06.11.,4.12,02.4.,07.05. u 12 sati, B003
Potrebna najava mailom tjedan dana prije

Dr. sc. Marko Tadić, red. prof.
1a. Bolonjci preddiplomski
Algebarska lingvistika
Morfologija
Korpusna lingvistika
2015-06-10
2015-06-17
2015-06-24
2015-07-01
2015-09-09
2015-09-16
2015-09-23
1b. Bolonjci diplomski
Jezične tehnologije
2015-02-04
2015-02-11
2015-02-18
2015-02-25
U lipnju, srpnju i rujnu termini su isti kao i za kolegije pod 1a.
Svi se ispiti pod 1a i 1b održavaju u 11:00 u A113.

2. Predbolonjci
2014-11-19 10:00 B024
2014-12-10 10:00 B024
U veljači su termini isti kao i za Bolonjce.
2015-04-15 9:30 B024
2015-05-13 9:30 B024
U lipnju, srpnju i rujnu termini su isti kao i za Bolonjce.

Dr. sc. Milorad Pupovac, izv.prof.
Zimski ispitni rokovi:
9. veljače 2015. u 11 sati (B-005)
16.veljače 2015. U 11 sati (B-005)
23. veljače 2015. u 11 sati (B-005)
Ljetni ispitni rokovi:
29. lipnja 2015. u 11.00 sati (B-005)
6. srpnja 2015. u 11.00 sati (B-005)
13. srpnja 2015. u 11.00 sati (B-005)
Jesenski ispitni rokovi:
31. kolovoza 2015. u 11 sati (B-005)
7. rujna 2015. u 11 sati (B-005)
14. rujna 2015. u 11 sati (B-005)
Izvanredni rokovi:
24.11.2014. u 11 sati (B-005)
8.12. 2014. u 11 sati (B-005)
13.4. 2015. u 11 sati (B-005)
11.5. 2015. u 11 sati (B-005)

kolokviji iz IE (1. god.), iz Fonologije (2. god.) i konzultacije za ispitnih rokova – Kapović

Kolokviji iz ie-istike (1. godina) održavat će se u 14:45 u A-113 (sva četiri tjedna). Popis onih koji će na nj moći izići (koji su položili sve provjere i bili redovno na nastavi će biti stavljen naknadno na internet).

Treći kolokvij iz Fonologije (2. godina) održat će se u srijedu (4.2.) u 17:00h u A-113. U istom terminu će biti i ispravci (u A-113 ili B-004) u ostalim tjednima ispitnog roka.

Konzultacije za vrijeme ispitnog roka će biti od 19-20h srijedom u B-004 ili po dogovoru

Rezultati 7. pismene provjere (IE PON)

Provjeru nisu prošli: Pavelić (-11), Ugrinovski (-13), Piacun (-14) i Šneler (-15). Ispravci po običaju. Ostali su prošli (Herceg, Pavić, Eminović, Petričević i Njegovec bez greške).