OBAVIJEST – početak akademske godine 2019./2020.

Početak akademske godine 2019./2020. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je u ponedjeljak 30. rujna 2019.

Od 1. do 4. listopada 2019. u prostorima Filozofskog fakulteta provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskog tjedna namijenjenog studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet.

Od 1. do 4. listopada 2019. održat će se sastanci nastavnika i studenata prve godine preddiplomskih studija prema posebnom rasporedu svakog odsjeka, a na višim studijskim godinama u tom će se periodu obaviti odabir izbornih kolegija, raspoređivanje studenata u seminarske grupe i vježbe te odabir aktivnosti i termina pri Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Centru za strane jezike i Centru za obrazovanje nastavnika.

Redovita nastava za studente viših godina preddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak 30. rujna 2019. prema rasporedu.

Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika odsjeka ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat će se u utorak, 1. listopada 2019. u dvorani D-VII prema  sljedećem rasporedu:

U 12:00 sati: Odsjek za lingvistiku

Konzultacije Jurica Polančec

Jurica Polančec ovaj tjedan drži konzultacije u srijedu 18. rujna od 11.30 do 12.30 sati umjesto u utorak, 17. rujna zbog službene spriječenosti.

Obavijest o upisu kolegija Albanski I i Srednjovelški

Obavještavaju se studenti lingvistike da zbog greške u sustavu neće biti moguće putem Studomata upisati kolegije Indoeuropski jezični tečaj: albanski I i Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – srednjovelški. Obavijest se odnosi samo na studente lingvistike.

Umjesto toga bit će omogućen ručni upis, odnosno studenti će moći upisati kolegije u Studentskoj službi putem molbe koju potpisuje nositelj kolegija prof. dr. sc. Ranko Matasović. Molbe će se potpisivati u vrijeme konzultacija nositelja kolegija ili na prvom predavanju.

Mole se studenti koji žele slušati navedene kolegije da se obvezno prijave i putem emaila, na adresu jpolance[at]ffzg.hr. Na isti se email studenti mogu javiti u slučaju bilo kakvih nejasnoća.

Pisemni ispit iz Sintakse

Pisemni ispit iz Sintakse održat će se u utorak 17. 9. U 10 sati u A-113 umjesto
u srijedu 18. 9.
Molimo kandidate da se obavezno prijave u ISVU pod datum 18. 9.
te se prethodno jave na e-mail prof. Raffaelli iraffaelli@ffzg.hr
.