Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021.

Poštovani,

obavještavamo vas da je objavljen Natječaj za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2021.

Prijave na natječaj predaju se do zaključno 1. travnja 2021.

Pravilnik o sufinanciranju projekata studenata, studentskih klubova i studentskih udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dostupan je na stranici Fakulteta.

OBRAZAC ZA PRIJAVU STUDENTSKIH PROJEKATA_2021

Natjecaj za sufinanciranje studentskih projekata 2021

Litavski tečaj

Kolegij Litavski tečaj održavat će se uživo prema rasporedu.
Nastava počinje u petak 5. ožujka.

Indoeuropski jezični tečaj: Staroirski II

“Nastava iz kolegija “Indoeuropski jezični tečaj: Staroirski II” počet će on-line preko modula BigBlue Button u četvrtak, 4. 3. u 11h.
na e-kolegiju “Indoeuropski jezični tečaj: Staroirski I” (šifra IE-Staroirski).
Studenti koji su bili upisani u taj kolegij samo neka nastave pratiti nastavu na njemu, a oni koji nisu neka se jave profesoru Matasoviću na mail rmatasov@ffzg.hr kako bi ih mogao upisati”.

Kolegij Primijenjena lingvistika

Predavanja iz kolegija Primijenjena lingvistika bit će uživo na Filozofskome fakultetu, dok će seminari biti online. Mole se studenti da dođu na prvo predavanje u utorak, 2. ožujka u 17.45 sati radi dogovora o daljnjoj organizaciji nastave.

Ovisnosna gramatika

Uvodno predavanje iz Ovisnosne gramatike održat će se uživo na fakultetu,

petak 5. ožujka, u 10:15h.

Nastava prof. dr. sc. Marka Tadića

Uvodna predavanja na kolegijima prof. dr. sc. Marka Tadića održat će se 3. ožujka 2021. prema rasporedu u A113 (Morfologija, Algebarska lingvistika) i u Računalnoj učionici, Knjižnica I. kat (Korpusna lingvistika) .