Ispitni rokovi za akademsku godinu 2018./2019.

Odsjek za lingvistiku

ISPITNI TERMINI ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

DR. SC. RANKO MATASOVIĆ

Zimski rok 2018./2019.
29. siječnja (utorak) u 9 sati u D-6
5. veljače (utorak) u 9 sati u D-6
19. veljače (utorak) u 9 sati u D-6

Ljetni rok 2018./2019.
18. lipnja (utorak) u 9 sati u A-113
2. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113
9. srpnja (utorak) u 9 sati u A-113

Jesenski rok 2018./2019.
27. kolovoza (utorak) u 9 sati u A-113
10. rujna (utorak) u 9 sati u A-113
17. rujna (utorak) u 9 sati u A-113

Kolegiji:
Indoeuropska lingvistika
Uvod u indoeuropsku lingvistiku
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski I
Indoeuropski jezični tečaj: staroirski II
Indoeuropska mitologija
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika – hetitski
Jezici svijeta (od 2018./2019.)
Lingvistička propedeutika (do 2017./2018.)
Uvod u tipologiju
Indoeuropsko čitanje latinskih tekstova
Litavski tečaj

DR. SC. VLASTA ERDELJAC

A113 u 12.00

Kolegiji:
Uvod u psiholingvistiku
Mentalni leksikon
Metode psiholingvističkih istraživanja 1
Metode psiholingvističkih istraživanja 2
(Prepoznavanje riječi)

Zimski ispitni rok:
31.01. 2019.
07.02. 2019.
14.02. 2019.

Ljetni ispitni rok:
13.06. 2019.
19.06. 2019.
27.06. 2019.

Jesenski ispitni rok:
05.09. 2019.
12.09. 2019.
19.09. 2019.

Kolegiji:
Opća lingvistika
Uvod u opću lingvistiku

A113 u 14.00

Zimski:
01.02. 2019.
08.02. 2019.
15.02. 2019.

28. 06. 2019.
05. 07. 2019.
12. 07. 2019.

06. 09. 2019.
13. 09. 2019.
20. 09. 2019.

DR. SC. IDA RAFFAELLI

Temelji kognitivne lingvistike i Kognitivna lingvistika

ponedjeljak 28. siječnja, 4., 11., veljače u 10 sati u B-024
četvrtak 10.6., 27. 06 i 04. 07. u 10 sati B-024
ponedjeljak 02. i 16. 09. u 10 sati B-024

Sintaksa

srijeda 30. siječnja., 06., 13., veljače u 10 sati A-113
srijeda 12. 6. 3.7. u 10 sati A-113
srijeda 04. 9., 11., 9. 18.9. u 10 sati A-113

Semantika

ponedjeljak 28.1.,  4. i 11. veljače u 10 sati B-024
ponedjeljak 10. 06. , četvrtak 27. 06. i 04. 07. u 10 sati B-024
ponedjeljak 02., 09. i 16. 09. u 10 sati B-024

Kognitivna sintaksa i semantika

ponedjeljak 28. siječnja, 4., 11., veljače u 10 sati u B-024
četvrtak 27. 06. i 04. 07. u 10 sati B-024
ponedjeljak 02. i 16. 09. u 10 sati B-024

Kognitivni modeli semantičkih promjena

ponedjeljak 10. 06. , četvrtak 27. 06. i 04. 07. u 10 sati B-024
ponedjeljak 02., 09. i 16. 09. u 10 sati B-024

DR. SC. BOŠKO BEKAVAC

zimski ispitni rok:

28.01.2019. u 13 h, B-024 – 1. termin zimskog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija
14.02.2019. u 13 h, B-024 – 2. termin zimskog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija
21.02.2019. u 13 h, B-024 – 3. termin zimskog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija

ljetni ispitni rok:
11.06.2019. u 13 h, B-024 – 1. termin ljetnog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija
18.06.2019. u 13 h, B-024 – 2. termin ljetnog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija
26.06.2019. u 13 h, B-024 – 3. termin ljetnog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija

jesenski ispitni rok:
03.09.2019. u 13 h, B-024 – 1. termin jesenskog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija
10.09.2019. u 13 h, B-024 – 2. termin jesenskog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija
17.09.2019. u 13 h, B-024 – 3. termin jesenskog ispitnog roka za studente
preddipl. i dipl. studija

DR. SC. MATE KAPOVIĆ

6/13/20. 2. 2019.
12/19/26. 6. 2019.
4/11/18. 9. 2019.

Sve SRIJEDOM 15:30 (A-113)

DR. SC. DANIELA KATUNAR

Semantička tipologija i Uvod u semantiku

utorak u 10 sati, A113

zimski rok: 29.1., 5.2., 12.2. 2019.
ljetni rok: 11.6., 18.6., 2.7. 2019.
jesenski: 3.9., 10.9., 17.9. 2019.

DR. SC. MARTINA SEKULIĆ SOVIĆ
A113

Zimski ispitni rok:
31.01. 2019. u 12 sati
07.02. 2019. u 12 sati
14.02. 2019. u 12 sati

Ljetni ispitni rok:
13.06. 2019. u 12 sati
19

19.06. 2019. u 12 sati
27.06. 2019. u 12 sati

Jesenski ispitni rok:
05.09. 2019. u 12 sati
12.09. 2019. u 12 sati
19.09. 2019. u 12 sati

DAVOR KRSNIK, ASISTENT

Povijest lingvističkih teorija i Uvod u povijest lingvističkih teorija:

Zimski ispitni rok:
1. veljače 2019. u 9.00 sati (A-113)
8. veljače 2019. u 9.00 sati (A-113)
15. veljače 2019. u 9.00 sati (A-113)

Ljetni ispitni rok:
14. lipnja 2019. u 9.00 sati (A-113)
28. lipnja 2019. u 9.00 sati (A-113)
5. srpnja 2019. u 9.00 sati (A-113)

Jesenski ispitni rok:
30. kolovoza 2019. u 9.00 sati (B-005)
6. rujna 2019. u 9.00 sati (B-005)
13. rujna 2019. u 9.00 sati (B-005)

DR. SC. IVANA SIMEON

1., 8. i 15. veljače u 14 sati u A-113

28. lipnja, 5. i 12. srpnja u 14 sati u A-113

6., 13. i 20. rujna u 14 sati u A-113

DR. SC. ANITA SKELIN HORVAT

Jezici, kulture i identiteti mladih

4.2./11.2./18.2. u 10 sati u B 323
10.6./1.7./8.7. u 10 sati u B 323
2.9./9.9./16.9. u 10 sati u B 323

DR. SC. MISLAVA BERTOŠA

Zimski rok
Analiza diskursa
5. veljače, 12. veljače, 19. veljače u 11 sati

Znakovi u komunikaciji
5. veljače, 12. veljače, 19. veljače u 12 sati

Ljetni rok
3. Znakovi u društvu
18. lipnja, 24, lipnja, 9. srpnja u 11 sati

Lingvistička antropologija
18. lipnja, 24, lipnja, 9. srpnja u 12 sati

Analiza diskursa
18. lipnja, 24, lipnja, 9. srpnja u 13 sati

Znakovi u komunikaciji
18. lipnja, 24, lipnja, 9. srpnja u 14 sati

Jesenski rok
27. kolovoza, 3. rujna i 10. rujna – svi ispiti u 11 sati

DR. SC. MARKO TADIĆ

Kolegiji:
Algebarska lingvistika
Morfologija
Korpusna lingvistika
Jezične tehnologije

Termini:
06. 02. 2019.
13. 02. 2019.
20.02. 2019.

12. 06. 2019.
19. 06. 2019.
03. 07. 2019.

04. 09. 2019.
11. 09. 2019.
18. 09. 2019.

DR. SC. KREŠO ŠOJAT

E-leksik:
6. veljače, 13. veljače i 20 veljače u 11 sati, A 113

E-leksik i Ovisnosna gramatika:
12. lipnja, 19. lipnja i 3. srpnja u 11 sati, A 113

E-leksik i Ovisnosna gramatika:
4. rujna, 11. rujna i 18. rujna u 11 sati, A 113

DR. SC. MILORAD PUPOVAC

ZIMSKI ISPITNI ROK:

29.01., 05.02., 12.02. – 09:30-10:30h, B-005

LJETNI ISPITNI ROK:

18.06., 26.06., 02.07. – 09:30-10:30h, B-005

JESENSKI ISPITNI ROK:

27.08., 10.09., 17.09. – 09:30-10:30h, B-005

Izbori za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka i Vijeću studenata

Izbori za studentske predstavnike u Vijeću odsjeka i Vijeću studenata za studente 1. i 2. godine diplomskog studija provodit će se preko Omege. Studenti koji se žele kandidirati za predstavnika ili zamjenika predstavnika mogu to učiniti tako da se jave na adresu tea.radovic@gmail.com <mailto:tea.radovic@gmail.com>  do utorka 30. listopada. Nakon toga bit će otvoren “kolegiji” na Omegi na kojem će studenti moći glasati i izabrati svog predstavnika.

Konzultacije prof. dr. sc. Vlaste Erdeljac

Prof. dr. sc. Vlasta Erdeljac, pročelnica Odsjeka za lingvistiku, neće održati konzultacije u četvrtak 25.10. 2018. zbog službenog putovanja.

Pročelničke poslove preuzet će zamjenik pročelnice doc. dr. sc. Krešimir Šojat.