This is an old revision of the document!


U ljetnom semestru 2005. / 2006. nudili su se sljedeći izborni kolegiji:

 1. Osnove teorije književnosti (dr. Dean Duda, Odsjek za komparativnu književnost), UTO 11.30-13, D III
 2. Antička književnost (2 P/1 S, 6 ECTS) UTO 15.30-17 (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, Dr. sc. Andrea Zlatar Violić, red. prof.).
 3. Teorije rodova i vrsta (2 P/1 S, 6 ECTS) ČET 16-17.30 (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, Dr. sc. Zoran Kravar, red. prof.)
 4. Život i smrt tragedije (2 P/1 S, 6 ECTS) PON 10-11.30 (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, Dr. sc. Lada Čale Feldman, red. prof.)
 5. Dijete i djetinjstvo u grčkom i rimskom svijetu (2P/2S, 4 ECTS, šifra P01056), UTO 15.30-17 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.) — klasični filolozi slušaju predavanje, utorkom 17-18.30 u A-202
 6. Rimski vojskovođa: ideal i primjeri zapovjednika u Iliriku (1P/1S, 3 ECTS, šifra P01057), SRI 17-1830, A-202 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić, red. prof.)
 7. O etnicitetu i etničkom identitetu na prostoru starog Ilirika (2P, 2 ECTS, šifra P01059), ČET 18.30-20, A-202 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Boris Olujić, doc.; termin nastave može se i promijeniti; obavezno se prije nastave javiti profesoru na konzultacijama: UTO 12.00-14.00, C-015)
 8. Egipatska religija u helenističko-rimskom svijetu (2P, 2 ECTS - moguć manjak bodova! - šifra P01062), UTO 14-15.30 (izvodi Odsjek za povijest, Dr. sc. Petar Selem, vanjski suradnik)
 9. Starovjekovna povijest (izvodi se na Hrvatskim studijima, prof. Slobodan Čače)1) – ponedjeljkom 13.20 – 14.50 u G1 na Otvorenom sveučilištu, i to dvaput mjesečno u sljedeće dane: 27.2, 13. i 27. 3, 10. 4, 8. i 22. 5, 5. 6.2006.
 10. Indoeuropska morfologija (2P/2S, 5 ECTS), ČET 11-1230 P, UTO 1230-14 S (izvodi se na Odsjeku za lingvistiku, Dr. sc. Ranko Matasović, red. prof.)
 11. Primijenjena lingvistika (2P/2S, 5 ECTS), PON 17-1830 P, UTO 14-1530 S izvodi se na Odsjeku za lingvistiku, Dr. sc. Milorad Pupovac, izv. prof. Mr. sc. Mislava Bertoša, asist. Ivana Simeon, asist.)
 12. Uvod u judaizam (2P, 5 ECTS), PON 8.00-9.30, D-III (izvodi Odsjek za povijest, Mr. sc. Kotel Dadon). Nastava počinje u ponedjeljak, 6. ožujka 2006.

U zimskom semestru 2005. / 2006. nudili su se sljedeći izborni kolegiji:

 1. Osnove teorije književnosti (izvodi Odsjek za komparativnu književnost, prof. Dean Duda), četvrtkom 15-16.30 u dvorani VII.
  1. Grčki i rimski svijet (izvodi Odsjek za povijest, prof. Bruna Kuntić-Makvić) – utorkom 17.45-19.15 u dvorani VII
  2. Opća povijest starog vijeka (izvodi se na Hrvatskim studijima, prof. Slobodan Čače)2) – ponedjeljkom 13.20 – 16.30 u G1 na Otvorenom sveučilištu, i to dvaput mjesečno u sljedeće dane: 24.10., 14.11., 28.11., 12.12. 2005.; 9.1., 23.1., i 6.2. 2006.
 2. Indoeuropska lingvistika (izvodi se na Odsjeku za lingvistiku, prof. Ranko Matasović) – četvrtkom 14.30-16.00, dvorana V.
1) , 2) U dogovoru s upravom Hrvatskih studija, studenti kupuju obrazac — na Otvorenom sveučilištu, 1 Kn — kojim se prijavljuju kod prof. Čače; u obrazac se na kraju semestra upisuju ostvareni bodovi i ocjena, te se zatim prilažu dokumentima s našeg Fakulteta.
 
arhiv-izborni.1219608856.txt.gz · Last modified: 06. 10. 2008. 16:53 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki