Prevodilačka radionica, akad. god. 2005/06, zimski semestar: Livii Periochae i Ciceronis De partitione oratoria

Opis predmeta

Grupno i zajedničko prevođenje dva cjelovita latinska teksta: Livii Periochae, Ciceronis De partitione oratoria.

Studenti će pripremati prijevode za svaku sesiju. Poseban će naglasak biti na korištenju kompjuterskih i mrežnih resursa pri prevodilačkom radu.

Internet i Periohe

 • O Periohama, engleski uvod (i tekst, s djelomičnim prijevodom na engleski)
 • Periochae, The Latin Library

Uvjeti

Sudjelovanje u radu grupe; izrađivanje zadaća; recenziranje tuđih prijevoda; vođenje leksičke baze prevodilačkih rješenja.

Samostalni grupni projekt

 1. Grupa mora izabrati voditelja; on je odgovoran za organizaciju.
 2. Voditelj projekta, uz suglasnost ostalih, podijelit će sekundarne zadatke (kontrola terminologije, istraživanje realia itd).
 3. Grupa će početi s radom u studenom
 4. Svaka će osoba odgovarati za prijevod barem 100 riječi “prve ruke”.
 5. Svaki će rad recenzirati barem dvoje ljudi iz grupe.
 6. Grupa će se sastati u prosincu radi revizije i usklađivanja terminologije te radi rješavanja uredničkih problema. Posebna pitanja rješavat ćemo na konzultacijama tijekom prosinca.
 7. Završna, usklađena verzija predaje se 20. siječnja.

Plan rada

 1. (14. 10) Uvod. Livii Periochae - prezentacija materijala. Opće upute (recenzije, rječnici, TLL, Perseus)
 2. (21. 10) Podjela prvog zadatka: Periocha libri XLVI. Prijevod in situ; kod kuće - unos teksta
 3. (28. 10) Radionica i komentari radova. Podjela drugog zadatka
 4. (4. 11) Završna verzija Periochae 1 - objavljivanje na mreži; odabir samostalnog grupnog projekta, formiranje grupa
 5. (11. 11) Radionica i komentari drugog kruga radova. Podjela trećeg zadatka
 6. (18. 11) Završna verzija Periochae 2 - objavljivanje na mreži
 7. (25. 11). Radionica i komentari uz Periochae 3. Određivanje recenzenata prijevoda
 8. (2. 12). Izvještaji recenzenata uz Periochae 3. Radni sastanak samostalnog grupnog projekta
 9. (9. 12). Završna verzija i objavljivanje Periochae 3. Podjela Cicerona
 10. (16. 12.) Ciceron 1: radionica; početkom siječnja: predaja prve verzije samostalnog projekta
 11. (13. 1.) Ciceron 1: završna verzija. Podjela Cicerona 2
 12. (20. 1.) Ciceron 2: radionica. Predaja završne verzije samostalnog projekta
 13. (27. 1.) Objavljivanje Cicerona. Evaluacija samostalnog projekta

Leksička i terminološka baza

Napravite svoj dokument-rječnik i popunjavajte ga dok radite prijevod; po potrebi ga konzultirajte da biste osvježili sjećanje. Svrha je ove vježbe da imate alat za podršku pri prevođenju, a ne nešto napravljeno nakon završetka prijevoda! To je posebno važno što se tiče samostalnog projekta (gdje je moguće čak imati zajednički dokument-rječnik; upute ćete dobiti tijekom sesija). Leksičko-terminološka baza ne mora sadržavati više od popisa termina, konteksta i izvora koje ste upotrijebili za rješavanje problema.

Prevodilački problemi

(kolegij, 29.10.2005.) Što nas muči i o čemu moramo razmišljati?

Latinska strana

 • Sadržaj (ako nema smisla — nije dobro prevedeno)
 • Realia (ako ne znate tko je ili što je — nije dobro prevedeno)
 • Detalji (perfekt preveden prezentom? cum concessivum?)

Hrvatska strana

 • Redoslijed — ne možemo jednostavno prenositi latinski; nekad je to moguće (i poželjno), nekad ne
 • Pravila pisanog standardnog jezika (o položaju enklitika vidi npr. ovaj tekst sa http://stitch.blog.hr, pravopisna pitanja: velika i mala slova, č i ć, ije i je, “teške” riječi poput talac, kći)
 • Detalji prezentacije (tipografija, popratni elementi kao što je naslov, potpis itd.)
 
periochae.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki