Table of Contents

Raspored ispita u akademskoj godini 2009. / 2010.

Ažurirano: 18. rujna 2010. za studente novog programa — dekanski rok.

DEKANSKI ISPITNI ROK 2009./2010. ZA STUDENTE BOLONJSKOG SUSTAVA

Latinski jezik i književnost, obvezni kolegiji

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208 ako nije navedeno drugačije.

Rimska književnost republikanskoga razdoblja 21.9.
Rimska književnost carskoga razdoblja 21.9.
Osnove latinskoga 1 22.9.
Osnove latinskoga 2 22.9.
Najstariji spomenici latinskog jezika 21.9.
Latinska sintaksa 1 22.9.
Latinska sintaksa 2 22.9.
Rimska satira 21.9.
Rimska znanost o književnosti 21.9.
Rimsko govorništvo 21.9.
Rimska historiografija 21.9.
Prevođenje s latinskoga 22.9.
Vulgarni latinitet 21.9.
Rimska satira 21.9.
Latinska stilistika 21.9.
Hrvatski latinizam u XV. i XVI. stoljeću 22.9.

Latinski jezik i književnost, izborni kolegiji

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208 ako nije navedeno drugačije.

Rimska književnost republikanskoga razdoblja 21.9.
Rimska književnost carskoga razdoblja 21.9.
Prevođenje s hrvatskoga na latinski 21.9.
Latinski jezik III. i II. st. pr. Kr. 22.9.
Antički klasici u prijevodu: Katul 21.9.
Antički klasici u prijevodu: Euripid, Alkestida 21.9.
Tečaj latinskoga jezika 1 22.9. u 11 u D5
Tečaj latinskoga jezika 2 22.9. u 11 u D5

Grčki jezik i književnost, obvezni kolegiji

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208 ako nije navedeno drugačije.

Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 23.9.
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 23.9.
Grčka morfologija 1 24.9.
Grčka morfologija 2 24.9.
Grčka sintaksa 1 24.9.
Grčka sintaksa 2 24.9.
Povijest grčkog jezika: Helenistički grčki 23.9.
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt 23.9.
Grčka epika 23.9.
Grčka lirika 23.9.
Grčka komedija 23.9.
Povijest grčkog jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja 24.9.
Novogrčki jezik I 23.9. u 12
Novogrčki jezik II 23.9. u 12
Veze među grčkim rečenicama: Parataksa i hipotaksa 23.9.
Grčki jezik Hermina Pastira 1 24.9.
Grčki jezik Hermina Pastira 2 24.9.

Grčki jezik i književnost, izborni kolegiji

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208 ako nije navedeno drugačije.

Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 23.9.
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 23.9.
Grčki tečaj 1 24.9.
Grčki tečaj 2 24.9.
Grčki prijevodni seminar 24.9.
Novogrčki jezik 1 23.9. u 12
Novogrčki jezik 2 23.9. u 12
Novogrčki jezik 3 24.9. u 12
Novogrčki jezik 4 24.9. u 12

Grčki jezik i književnost za semestre 1--8 u ak. g. 2009./2010. (novi program)

JESENSKI ISPITNI ROK

Obvezni kolegiji

Kolegij Termini
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 2. i 16.9.
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 2. i 16.9.
Grčka morfologija 1 3. i 17.9.
Grčka morfologija 2 3. i 17.9.
Grčka sintaksa 1 3. i 17.9.
Grčka sintaksa 2 3. i 17.9.
Povijest grčkog jezika: Helenistički grčki 1., 8. i 15.9. u 13:15 u F317
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt 1., 8. i 15.9. u 13.15 u F317
Grčka epika 2. i 16.9.
Grčka lirika 2. i 16.9.
Grčka komedija 2. i 16.9.
Povijest grčkog jezika: Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja 3. i 17.9.
Novogrčki jezik I 2. i 16.9. u 12
Novogrčki jezik II 2. i 16.9. u 12
Veze među grčkim rečenicama: Parataksa i hipotaksa 2. i 16.9.
Grčki jezik Hermina Pastira 1 3. i 17.9.
Grčki jezik Hermina Pastira 2 3. i 17.9.

Izborni kolegiji

Kolegij Termini
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 2. i 16.9.
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 2. i 16.9.
Grčki tečaj 1 3. i 17.9.
Grčki tečaj 2 3. i 17.9.
Grčki prijevodni seminar 3. i 17.9.
Novogrčki jezik 1 1. i 15.9. u 12
Novogrčki jezik 2 1. i 15.9. u 12
Novogrčki jezik 3 3. i 17.9. u 12
Novogrčki jezik 4 3. i 17.9. u 12

Napomena

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208 (ako nije navedeno drugačije).

ZIMSKI

Obavezni kolegiji

Kolegij Termini
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 8. i 22.2.
Grčka morfologija 1 11. i 25.2.
Grčka sintaksa 1 8. i 22.2.
Povijest grčkog jezika: helenistički grčki 11. i 25.2.
Grčka epika 8. i 22.2.
Povijest grč, jezika: grčki reč. period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja 11. i 25.2.
Novogrčki jezik I 9., 17. i 25.2. u 12 u A208
Grčka epika 8. i 22.2.
Metodika nastave klasičnih jezika 9. i 23.2.

Izborni kolegiji

Kolegij Termini
Grčki tečaj I 11. i 25.2.
Osnove latinskoga 1 12. i 26.2.
Novogrčki jezik 1 10. i 24.2. u 12 u A208
Novogrčki jezik 3 8., 15 i 22.2. u 12 u A208
Povijest grčkog jezika: Grčki jezik Hermina Pastira 1 11. i 25.2.
Grčki ulomci o našim krajevima 11. i 25.2.

Ispiti za koje nije navedeno vrijeme i mjesto održavanja održat će se u 10 sati u A208.

LJETNI

Obvezni kolegiji

Kolegij Termini

Izborni kolegiji

Kolegij Termini

Latinski jezik i književnost u ak. g. 2009./2010. (novi program)

JESENSKI ISPITNI ROK

Obavezni kolegiji

Kolegij Termini
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 31.8. i 14.9.
Rimska književnost carskoga razdoblja 31.8. i 14.9.
Osnove latinskoga 1 1. i 15.9.
Osnove latinskoga 2 1. i 15.9.
Najstariji spomenici latinskog jezika 31.8. i 14.9.
Latinska sintaksa 1 1. i 15.9.
Latinska sintaksa 2 1. i 15.9.
Rimska satira 31.8. i 14.9.
Rimska znanost o književnosti 31.8. i 14.9.
Rimsko govorništvo 31.8. i 14.9.
Rimska historiografija 31.8. i 14.9.
Prevođenje s latinskoga 1. i 15.9.
Vulgarni latinitet 31.8. i 14.9.
Latinska stilistika 31.8. i 14.9.
Hrvatski latinizam u XV. i XVI. stoljeću 1. i 15.9.

Izborni kolegiji

Kolegij Termini
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 31.8. i 14.9.
Rimska književnost carskoga razdoblja 31.8. i 14.9.
Prevođenje s hrvatskoga na latinski 31.8. i 14.9.
Latinski jezik III. i II. st. pr. Kr. 1. i 15.9.
Antički klasici u prijevodu: Katul 31.8. i 14.9.
Antički klasici u prijevodu: Euripid, Alkestida 31.8. i 14.9.
Tečaj latinskoga jezika 1 3. u 9 u A208, 10. i 13.9.
Tečaj latinskoga jezika 2 3. u 9 u A208, 10. i 13.9.

Napomena

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.

ZIMSKI

Obavezni kolegiji

Kolegij Termini
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 9. i 23.2.
Osnove latinskoga 1 12. i 26.2.
Najstariji spomenici latinskog jezika 9. i 23.2.
Latinska sintaksa 1 12. i 26.2.
Rimsko govorništvo 9. i 23.2.
Rimska historiografija 9. i 23.2.
Prevođenje s latinskoga 12. i 26.2.
Srednjovjekovni latinitet 9. i 23.2.
Uvod u novolatinsku književnost 12. i 26.2.
Metodika nastave klasičnih jezika 9. i 23.2.

Izborni kolegiji

Kolegij Termini
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 8. i 22.2.
Rimsko bukolsko pjesništvo 9. i 23.2.
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 9. i 23.2.
Rimska ljubavna elegija 9. i 23.2.
Prevođenje s hrvatskoga na latinski 9. i 23.2.
Hrvatski latinizam u XV. i XVI. stoljeću 12. i 26.2.
Tečaj latinskoga jezika I 5.2. u 9 u D5, 9. i 23.2. u 11 u D5

LJETNI

Obavezni kolegiji

Kolegij Termini

Izborni kolegiji

Kolegij Termini

Studenti bolonjskog sustava: latinski tečaj, za talijaniste, za romaniste

Zimski ispitni rok

Kolegij Termin
Tečaj latinskoga jezika I 5.2. u 9 u D5, 9. i 23.2. u 11 u D5
Novogrčki jezik I 9., 17. i 25.2. u 12 u A208
Novogrčki jezik 1 10. i 24.2. u 12 u A208
Novogrčki jezik 3 8., 15 i 22.2. u 12 u A208

Ljetni ispitni rok

Studenti starog sustava, ak. g. 2009 / 2010

Naziv kolegija Zimski rok Ljetni rok Jesenski rok
Latinska deskriptivna gramatika I i II 9., 16. i 23.2. 14., 16. i 29.6. 31.8., 7. i 14.9.
Latinska historijska gramatika 9., 16. i 23.2. 14., 16. i 29.6.31.8., 7. i 14.9.
Rimska književnost I i II 9., 16. i 23.2. 14., 16. i 29.6.31.8., 7. i 14.9.
Grčka deskriptivna gramatika I i II 11., 18. i 25.2. 15. i 17.6. i 1.7.2., 9. i 16.9.
Grčka historijska gramatika 11., 18. i 25.2. 15. i 17.6. i 1.7.2., 9. i 16.9.
Grčka književnost I i II 11., 18. i 25.2. 15. i 17.6. i 1.7.2., 9. i 16.9.
Novogrčki jezik 1 9., 17. i 25.2. u 12 u A208 7.6. u 16.15, 15. i 24.6. u 12 u A2082., 9. i 16.9. u 12 sati u A208
Novogrčki jezik 2 9., 17. i 25.2. u 12 u A208 7.6. u 16.15, 15. i 24.6. u 12 u A2082., 9. i 16.9. u 12 sati u A208

Ispiti se održavaju u 10 sati u A-208, osim onih termina za koje je posebno navedeno vrijeme.

Ispiti - izvanredni rokovi na studiju latinskog jezika i književnosti

Latinska deskriptivna gramatika 1 i 2 18.11., 16.12.09. i 20.1.10. u 11.45. u A208; 20.3., 24.4. i 22.5.2010. u 10 sati u A 208
Rimska književnost 1 i 2 18.11., 16.12.09. i 20.1.10. u 11.45. u A208; 20.3., 24.4. i 22.5.2010. u 10 sati u A 208
Latinska historijska gramatika 18.11., 16.12.09. i 20.1.10. u 11.45. u A208; 20.3., 24.4. i 22.5.2010. u 10 sati u A 208

Ispiti - izvanredni rokovi na studiju grčkog jezika i književnosti

Grčka deskriptivna gramatika 1 i 2 18.11., 16.12.09. i 20.1.10. u 11.45. u A208; 20.3., 24.4. i 22.5.2010. u 10 sati u A 208
Grčka književnost 1 i 2 18.11., 16.12.09. i 20.1.10. u 11.45. u A208; 20.3., 24.4. i 22.5.2010. u 10 sati u A 208
Grčka historijska gramatika 18.11., 16.12.09. i 20.1.10. u 11.45. u A208; 20.3., 24.4. i 22.5.2010. u 10 sati u A 208
Novogrčki jezik 1 10.11., 8.12.09., 19.1., 9.3., 20.4. i 18.5.2010. u 16.15 u F318
Novogrčki jezik 2 10.11., 8.12.09., 19.1., 9.3., 20.4. i 18.5.2010. u 16.15 u F318

Izvanredni ispitni rok: latinski tečaj, lat. za talijaniste, romaniste, arheologe

Latinski tečaj, Latinski za talijaniste, Latinski za romaniste i Latinski za arheologe 7.11., 5.12.2009. i 16.1.2010. u 9 sati u A208
20.3., 24.4. i 22.5.2010. u 9 sati u A208

Zimski ispitni rok: latinski tečaj, lat. za talijaniste, romaniste, arheologe

5.2. u 9 sati u D5, 9. i 23.2.2010. u 11 u D5

Ljetni ispitni rok: latinski tečaj, lat. za talijaniste, romaniste, arheologe

11.6. u 9 u D5, 15. i 29.6.2010. u 12 sati u D4

Jesenski ispitni rok: latinski tečaj, lat. za talijaniste, romaniste, arheologe

3.9.2010. u 9 sati u A208, 10. i 13.9.2010. u 10 sati u A208

Ispitni rokovi u ak. god. 2005/2006

Ispitni rokovi za studij GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

(preddiplomski studij)

Prva godina

Zimski ispitni rok

 • Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja - ponedjeljak, 13. i 20. veljače 2006. u 10 sati u A-208.
 • Grčki tečaj 1 – petak, 10. i 17. veljače 2006. u 10 sati u A-208.
 • Grčka morfologija 1 – utorak, 14. i 21. veljače 2006. u 10h u A-208.

Ljetni ispitni rok

 • Grčka književnost helenizma i carskoga doba - ponedjeljak, 3. i 10. srpnja 2006. u 10 sati u A-208.
 • Grčki tečaj 2 – petak, 30. lipnja i 7. srpnja 2006. u 10 sati u A-208.
 • Grčka morfologija 2 – utorak, 4. i 11. srpnja 2006. u 10h u A-208.

Jesenski ispitni rok

 • Grčka književnost helenizma i carskoga doba (Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja) - ponedjeljak, 11. i 18. rujna 2006. u 10 sati u A-208.
 • Grčki tečaj 2 (Grčki tečaj 1) – petak, 15. i 22. rujna 2006. u 10 sati u A-208.
 • Grčka morfologija 2 (Grčka morfologija 1) – utorak, 12. i 19. rujna 2006. u 10 sati u A-208.

Ispitni rokovi na dodiplomskom studiju grčkog jezika i književnosti

(Odnosi se na studente viših godina i apsolvente)

Svi ispiti počinju u 10 sati, a održavaju se u A-208.

Predmet:

 • Uvod u grčku filologiju

Termini:

 • 9.2., 16.2. i 23.2. 2006.
 • 29.6., 6.7. i 13.7. 2006.
 • 14.9., 21.9. i 28.9. 2006.

Predmeti:

 • Grčka deskriptivna gramatika I i II
 • Grčka historijska gramatika
 • Grčka književnost I i II

Termini:

 • 7.2., 14.2. i 21.2. 2006.
 • 27.6., 4.7. i 11.7. 2006.
 • 12.9., 19.9. i 26.9. 2006.

Izvanredni rokovi na studiju grčkog jezika i književnosti

 • Grčka deskriptivna gramatika 1 i 2 - srijeda, 14.12.2005. i 19.04.2006. u 18,30h u A-208.
 • Grčka književnost 1 i 2 - srijeda, 14.12.2005. i 19.04.2006. u 18,30h u A-208.
 • Grčka historijska gramatika - četvrtak, 15.12.2005. i 20.04.2006. u 10 sati u F-314.

Ispitni rokovi za studij LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

(preddiplomski studij)

Prva godina

Svi se ispiti održavaju u A-208.

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

 • 29. lipnja i 6. srpnja 2006. u 10.00 sati Rimska književnost carskog razdoblja
 • 5. i 13. srpnja 2006. u 10.00 sati Osnove latinskoga 2

Jesenski ispitni rok

 • 14. i 21. rujna 2006. u 10.00 sati, A-208, Rimska književnost carskoga razdoblja, Rimska književnost republikanskog razdoblja
 • 20. i 28. rujna 2006. u 10.00 sati, A-208, Osnove latinskoga 2, Osnove latinskoga 1

Ostale godine

(svi ispiti s dodiplomskog studija latinskog jezika i rimske književnosti, uključujući i apsolvente)

Predmeti:

 • Uvod u latinsku filologiju
 • Latinska deskriptivna gramatika I i II
 • Latinska historijska gramatika
 • Rimska književnost I i II

Svi ispiti počinju u 10 sati, a održavaju se u A-208.

Termini:

 • 9., 16. i 23. veljače 2006.
 • 29. lipnja, te 6. i 13. srpnja 2006.
 • 14., 21. i 28. rujna 2006.

Izvanredni rokovi na studiju latinskog jezika i rimske književnosti

 • Latinska deskriptivna gramatika I i II: 17. 12. 2005 (subota) u 10.00; i 29. 04. 2006. (subota) u 10.00

Latinski tečaj, novogrčki

 
raspored-ispita-arhiva.txt · Last modified: 22. 02. 2012. 16:40 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki