Povijest Odsjeka za klasičnu filologiju: kronologija

 • 1874. osnovan Mudroslovni fakultet; na njemu djeluju katedra za latinsku i katedra za grčku filologiju.
  • Katedra za latinsku filologiju: Franjo Maixner, redoviti profesor latinske filologije (jedini nastavnik do 1888)
  • Katedra za grčku filologiju: Armin Šrabec (u. 1876.); Franjo Petračić (1877–1887)
 • 1886. osnovan Seminar za klasičnu filologiju
 • 1887. August Musić preuzima nastavu jezika na Katedri za grčku filologiju, a Petračić drži nastavu književnosti
 • 1889. Milivoj Šrepel voditelj Katedre za latinsku filologiju (radi od 1888.)
 • 1894. Petračić umirovljen, voditelj Katedre za grčku filologiju August Musić
 • 1898. Julije Golik, kao privatni docent, predaje na Katedri za latinsku filologiju
 • 1900. Đuro Körbler postaje privatni docent
 • 1902. profesorski zbor Mudroslovnog fakulteta predlaže da se osnuje proseminar za staroklasičnu filologiju (autori prijedloga Musić i Šrepel)
 • 3. svibnja 1903. carskim rješenjem utemeljen filološki proseminar, uz osnutak treće katedre za staroklasičnu filologiju; Đuro Körbler imenovan izvanrednim javnim profesorom staroklasične filologije.
 • 1903. umro je Franjo Maixner
 • 1905. umro je Milivoj Šrepel
 • 1905–1919. Ivan Kasumović privatni docent na Katedri za latinsku filologiju
 • 28. prosinca 1907. Đuro Körbler postaje redoviti profesor
 • 1910. Körbler i Golik vode studente na ekskurziju u Italiju
 • 1919/20 Latinski tečaj na razini fakulteta (voditelj Kasumović)
 • 1922. dr Nikola Majnarić privatni docent na grčkoj katedri
 • 1924. umirovljen August Musić, honorarno predaje do 1932/33
 • 1924. umro je Julije Golik
 • 1925. Majnarić izvanredni profesor
 • 1927. umro je Đuro Körbler; njegovom se smrću ugasila Katedra za klasičnu filologiju. Kao honorarni profesor angažiran dr Slavoljub Kantoci
 • 1929. Slavoljub Kantoci imenovan izvanrednim profesorom i predstojnikom latinskog odjela Staroklasičnog seminara, te ravnateljem latinskog tečaja (radi do 1940)
  • ukinut latinski proseminar kao organizacijska jedinica; kao oblik nastave održao se do najnovijeg doba
 • 1930. Majnarić redoviti profesor
 • 1936/37 u ljetnom semestru dr Antun Mayer počinje honorarno predavati latinsku historijsku gramatiku
 • 1936. dr Veljko Gortan, kao honorarni nastavnik, vodi grčki i latinski seminar
 • 31. svibnja 1939. Stjepan Hosu prvi asistent na klasičnoj filologiji
 • 1940. Mayer imenovan predstojnikom Odjela za latinski jezik i književnost Klasičnog seminara
  • Hosuu otkazana služba na Majnarićev zahtjev (Majnarić ga je i preporučio za asistenta)
 • 1942. Milivoj Sironić postaje asistent, vodi i grčki i latinski proseminar (kasnije i latinski za romaniste)
 • 1943. Hosu imenovan asistentom vježbenikom, radi do 1945.
  • Gortan postaje docent
 • 1945. Mayer suspendiran (zbog dekanske službe za vrijeme NDH)
  • dr Branko Magarašević predaje latinski kao pomoćni predmet
 • 1947. Mayer umirovljen
 • početkom pedesetih latinski tečaj predaje Zvonimir Zmajlović, profesor Klasične gimnazije
 • 1951. Vladimir Vratović kao asistent vodi latinski proseminar
 • 1952. Gortan izvanredni profesor
 • 1954. Sironić doktorira
 • 1955. Majnarić umirovljen, honorarno predaje do 1958.
 • 1958. Gortan redoviti profesor
 • 1959. Sironić docent, preuzima nastavu grčkog
 • 1960. Sironić predstojnik grčke katedre
 • 1960–64 Miljenko Majetić asistent na grčkoj katedri
 • 1962. Vratović doktorira
 • 1964. Sironić izvanredni profesor
  • Vratović docent
 • 1968. Zdeslav Dukat asistent na grčkoj katedri
 • 1970. Sironić redoviti profesor
 • 1971. Vratović izvanredni profesor; uvodi u nastavu kolegij Iz ljubavne lirike hrvatskih latinista
  • Olga Perić asistent
 • 1974. Dukat doktorira
 • 1976. Dukat docent
  • Vratović redoviti profesor
 • 1977. Gortan umirovljen
  • Lada Tajčević lektor za latinski jezik
  • Vratović predstojnik latinske katedre
  • Darko Novaković postaje asistent na latinskoj katedri
  • Damir Salopek asistent na grčkoj katedri
 • 1979. Dukat izvanredni profesor
 • 1982. Novaković postaje docent
  • Vesna Cvjetković Kurelec predaje novogrčki
  • osnovana Katedra za hrvatski latinizam, predstojnik Vratović
 • 1983. Sironić umirovljen
 • 1984. Dukat redoviti profesor
  • Salopek postaje lektor za grčki jezik
  • Marina Bricko postaje asistent na grčkoj katedri
 • 1985. umro je Veljko Gortan
 • 1987. Novaković postaje izvanredni profesor
 • 1989. Dukat napušta Filozofski fakultet
  • Salopek viši lektor za grčki jezik
 • 1990. Novaković redoviti profesor
 • 1991. Lada Tajčević viši lektor za latinski jezik
 • 1992. dr Mate Križman postaje predstojnik grčke katedre
  • Novaković postaje predstojnik latinske katedre
 • 1994. Neven Jovanović postaje mlađi asistent na latinskoj katedri
 • 1997. Marina Bricko postaje docent
 • 1997. Vratović umirovljen
  • Novaković preuzima nastavu hrvatskog latinizma
  • Gorana Stepanić znanstveni novak na projektu Neolatina Croatica (voditelj Darko Novaković)
 • 1998. Vladimir Rezar asistent na latinskoj katedri

Prema: Lada Tajčević, “Odsjek za klasičnu filologiju”, u Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: monografija, ur. Stjepan Damjanović, Zagreb 1988.

 
povijest_odsjeka.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki