Prinosi za bibliografiju hrvatskih latinista

Bibliographiae scriptorum Croatiae Latinorum additamenta — Contributions to a bibliography of Croatian Latin writers

Rad u okviru projekta Digitalizacija hrvatskih latinista. Molim da primjedbe, dopune i doprinose javite na adresu Nevena Jovanovića.

Kako citirati ovu stranicu: Jovanović, Neven. “Prinosi za bibliografiju hrvatskih latinista. (Bibliographiae scriptorum Croatiae Latinorum additamenta — Contributions to a bibliography of Croatian Latin writers)” Digitalizacija hrvatskih latinista. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za klasičnu filologiju. 5. siječnja 2009. [ovdje dodajte datum svoga pristupa stranici], <http://www.ffzg.hr/klafil/dokuwiki/doku.php?id=z:hrvatski-latinisticka-bibliografija>.

Građa

Bibliografski izvori na internetu

Lista Hrvatski latinisti Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu: http://opak.crolib.hr/liste/045n/index.html (provjereno 23. ožujka 2008). Lista, pretraživa po autorima i naslovima, popisuje 3685 autora i 5994 naslova. (Neke usporedbe radi, TLG korpus grčkih autora ima zasad 3800 pisaca and 12.000 djela: http://www.tlg.uci.edu/ .)

Vrijedi ekscerpirati:

Bibliografije

Sveučilište u Zagrebu

Sekundarni radovi o hrvatskom latinizmu

Benedikt Stay

Suvremeni prikazi, digitalni faksimili u PDF datotekama:

  • 1747stay-trevoux-126.pdf = [Anonimni prikaz] “Philosophiae a Benedicto Stay Ragusino versibus traditae libri VI…”, Mémoires pour l'Histoire des Sciences & des Beaux-Arts: Le Journal de Trévoux, 1747, 47, 2420-2447 (prvi dio prikaza).1)
  • stay-trevoux-1747.pdf = [Anonimni prikaz] “Philosophiae a Benedicto Stay Ragusino versibus traditae libri VI…” Mémoires pour l'Histoire des Sciences & des Beaux-Arts: Le Journal de Trévoux, 1747, 47, 2525-2541 (drugi dio prikaza).
  • stay-trevoux-1756.pdf = [Anonimni prikaz] “Philosophiae recentioris a Benedicto Stay… A Rome, chez les Pagliarini. MDCCLV”, Mémoires pour l'Histoire des Sciences & des Beaux-Arts: Le Journal de Trévoux, 1756, 56, 80-108.
  • stay-giornale-letterati.pdf = [Anonimni prikaz] Philosophiae recentioris a Benedicto Stay… Giornale de' letterati, 1792, 88, 23-47.

Književno-povijesni prikazi:

Humanisti pisari

Niz rukopisnih kodeksa napisali su (odnosno prepisali) ljudi vezani s Hrvatskom. Ti su kodeksi registrirani u katalozima knjižnica, te im se ponekad još može ući u trag.

Tehnički podaci

  • Format bibliografskog zapisa: BibTex.
  • Alat za unos: JabRef, slobodno dostupan ovdje: http://jabref.sourceforge.net/ (postoje verzije za sve operativne sustave, postupak instalacije i upotreba detaljno su opisani).
  • Alat za preobliku baze u HTML: također JabRef.

Bibliografija radova o humanistima prethodno je skenirana, propuštena kroz OCR program FineReader (komercijalni proizvod), ručno korigirana i preoblikovana u BibTex format.

1) “Le Journal de Trévoux, ili Mémoires pour l'Histoire des Sciences & des Beaux-Arts, časopis je koji je izašao u 878 svezaka, objavljivan mjesečno od siječnja 1701. do prosinca 1767. Radilo se o jednoj od najutjecajnijih i najkontroverznijih francuskih periodičnih publikacija 18. st. Formatom književni časopis, s prikazima i komentarima najrazličitijih suvremenih izdanja, Journal de Trévoux bavio se gotovo svakim područjem ljudskoga znanja: gramatikom, retorikom, svetom i svjetovnom filologijom, vjerskom, modernom i književnom poviješću, moralnom teologijom, pravom (francuskim i crkvenim), filozofijom, političkom ekonomijom, fizikom, matematikom, prirodoslovljem, astronomijom, umjetnošću i, u nešto manjoj mjeri, poezijom i dramom. Časopis nije izrijekom bio “journal de opinion”, već skup prikaza znanstvenih knjiga objavljenih u Francuskoj i inozemstvu; no, urednici i suradnici htjeli su da ih publika smatra ozbiljnim znanstvenicima i intelektualcima prije nego isusovcima (Družbi je pripadao veći dio njih), te su naglašavali svoju nepristranost u svakoj domeni, “excepté quand il s'agira de la religion, des bonnes moeurs ou de l'État en quoi il n'est jamais permis d'être neutre.”.” Journal de Trévoux u cijelosti je dostupan na http://gallica.bnf.fr. Izvornik ovog teksta: Projekt ARTFL.
 
z/latinisticka-bibliografija.txt · Last modified: 03. 04. 2011. 12:19 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki