<< natrag

<<<  back

2. 

Second International Conference of the Sub-Project "Drava Valley Multiple Borderlands"

 

Title:  

Ekohistorija Podravskog višegraničja:

            od cca 15. stoljeća-1918. godina

           (Eco-history of Drava Valley Multiple

            Borderlands: c. 15th century - 1918)

 

Place: 

Town City Hall, Koprivnica (Croatia)

Time: 

13-15. 11. 2003.

 P R O G R A M

 


 

Četvrtak, 13.11.2003.: Gradska vijećnica, Zrinski trg 1, Koprivnica

 

08:00-09:30   

Okupljanje sudionika, prijemni ured znanstvene konferencije nalazi se  u Hotelu «Podravina»

 

09:30

Službeno otvaranje konferencije (Gradska vijećnica Koprivnica, Zrinski trg 1)

 

Govorili su:

predsjednik Znanstvenog odbora Konferencije prof. dr. sc. Drago Roksandić,

župan Koprivničko-križevačke županije Josip Friščić,

predsjednik Gradskog vijeća Koprivnice prof. dr. sc. Dragutin Feletar,

predsjednica Povijesnog društva Koprivnica Ružica Špoljar i

predsjednik Organizacijskog odbora Konferencije Hrvoje Petrić

 

10:45-13:15         Izlaganja

 

1)       Ekohistorija rijeke Drave: temeljni problemi i izvori 

(moderator: dr. sc. Mirela Slukan Altić)

 

Feletar, Dragutin (Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb) “Nizina Drave u Podravini – prirodna osnova kao faktor naseljenosti”

Roksandić, Drago i Milković, Kristina (Filozofski fakultet Zagreb), “Drava, rijeka bez obala? Ukrštena protivnička viđenja (kraj 18. i početak 19. stoljeća)”

Moačanin, Nenad (Filozofski fakultet Zagreb), “Pristup ekohistoriji Podravine prema osmanskim izvorima”

Kaser, Karl (Institut für Geschichte, Universität Graz),Čovjek i ekologija iz
historijske-antropološke perspektive”

Petrić, Hrvoje (Filozofski fakultet Zagreb), “Čovjek i okoliš na granici: Drava i ljudi do sredine 19. st.”

Hajdú, Zoltán (Centre for Regional Studies of the Hungarian Academy of Sciences, Pečuh/Pécs) “Drava: as administrative and political border”

Heppner, Harald (Institut für Geschichte, Universität Graz), “Umweltbedingungen an der Drau im Spiegel der Josephinischen Landesaufnahme”

 

13:30-14:30         Ručak u hotelu «Podravina»

 

15:00-17:30         Izlaganja

 

2)  Povijest podravskih naselja 

(moderator: prof. dr. sc. Dragutin Feletar)

  

Slukan Altić, Mirela (Hrvatski državni arhiv Zagreb), “Fizionomsko-morfološke osobine ruralnih naselja Varaždinskog generalata i Križevačke županije u 18. i  19. stoljeću”

Cvelfar, Bojan (Zgodovinski arhiv Celje), “Narava zdravi – primeri zdravilišča Rogaška Slatina v prvi polovici 19. stoletja”

Dobrovšak, Ljiljana (Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb), “Židovi i njihov utjecaj na transformaciju naselja Podravskog višegraničja krajem 19. i početkom 20. stoljeća”

Radovanovič, Sašo (Pokrajinski muzej Maribor), «Razvoj Maribora in njegovih predmestij v drugi polovici 19. stoletja»

Matica, Mladen (Županijski zavod za prostorno uređenje, Koprivnica), "Prostorni razvoj Đurđevca i njegov okoliš s posebnim osvrtom na pridravski prostor"

Vučetić, Ratko (Institut za povijest umjetnosti Zagreb), Prostorni razvoj gradova u Podravini između srednjeg vijeka i 19. stoljeća

Radović-Mahečić, Darja (Institut za povijest umjetnosti Zagreb), “Razvoj hrvatskih gradova uz Muru i Dravu u 19. stoljeću (1790-1918.)”

Mišković, Gojko (Sombor) “Urbana  historija  kao  faktor  reeuropeizacije  Vojvodine - Studija slučaja Sombora”

 

17:30-17:45         Stanka

 

17:45-19:15         Izlaganja

 

3)       Čovjek i jezična komunikacija na Dravi: jezik, etnos i književnost (moderator: mr. sc. Nataša Štefanec)

 

Kovač, Zvonko (Filozofski fakultet Zagreb), “Motivi rijeka u usmenom i suvremenom pjesništvu”

Csaba G. Kiss, “O Dravi kao književnom motivu kod Mađara”

Golec, Boris (Zgodovinski inštitut M. Kosa, ZRC SAZU Ljubljana), “Etnične in jezikoslovne razmere v mestih in trgih (slovensko)štajerskega Podravja in Pomurja  do 1800.”

Barić, Daniel (Ecole pratique des hautes etudes, Pariz), «Das Drautal aus französischer Sicht : Berichte im 18. und 19. Jahrhundert”

 

19:30     Polazak sudionika autobusom  u selo Torčec kraj Koprivnice (općina Drnje)

 

20:00     Predstavljanje časopisa za multidisciplinarna istraživanja «Podravina», br. 4 u Torčecu

 

20:45    Večera u Torčecu

  

Petak, 14.11.2003.

 

Stručna ekskurzija po prostorima uz rijeku Dravu (od ušća rijeke Mure do ušća potoka Ždalice u Dravu) s ručkom u Đurđevcu

 

NB: Polazak točno u 08:00 sati ispred hotela «Podravina» u Koprivnici, Hrvatske državnosti bb, a povratak do 15:00

 

15:30-17:30   Izlaganja Gradska vijećnica, Zrinski trg 1, Koprivnica

 

 4)  Gospodarska povijest Podravine 

(moderator: Hrvoje Petrić)

 

 

Kolar, Mira (Filozofski fakultet Zagreb), “Šume uz rijeku Dravu”

Holjevac, Željko (Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb), “O mlinovima i mlinarenju na Dravipotkraji 18. i početkom 19. stoljeća”

Kalšan, Vladimir (Muzej Međimurja Čakovec), «Mostovi na rijekama  Dravi i Muri u Međimurju»

Ređep, Milivoj, Žugaj, Miroslav, Vuković, Ksenija (Fakultet organizacije i informatike Varaždin), "Agrarni odnosi i poljoprivredna proizvodnja u Bjelovarsko-križevačkoj županiji na prijelazu 19. u 20. stoljeća s posebnim osvrtom na rijeku Dravu i njeno priobalje"

Živaković-Kerže, Zlata, (Hrvatski institut za povijest – Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Slavonski Brod), “Problem odvodnje u osječkom kraju  (19. i početak 20. stoljeća)”

Pisk, Silvija (Filozofski fakultet Zagreb), “Veze Podravine i planova za isušivanje Lonjskog polja u 19. stoljeću”

Šipek, Mario (Varaždin), «Odnos čovjeka i okoliša – dravska zanimanja s osvrtom na Sylva»

 

17:30-17:45         Stanka

 

17:45-19:30         Izlaganja

 

5)   Prema interdisciplinarnosti u povijesti rijeke Drave: 

kulturni identiteti u promjenama  

(moderator: Marko Šarić)

 

Horvat-Levaj, Katarina (Institut za povijest umjetnosti Zagreb), “Sakralna barokna arhitektura Podravine”

Mirnik, Ivan (Arheološki muzej Zagreb), “Nacrt numizmatičke topografije Podravine”

Balažic, Janez (Pokrajinski muzej Murska Sobota), “Recepcija plemiških ciklusov v gotskem stenskem  slikarstvu med  Rabo in Dravo”

Fujs, Metka (Pokrajinski muzej Murska Sobota) “Medkulturne razlike kot temelj družbene neenakosti, na primeru Prekmurja”

Kemperl, Metoda (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana), “Jožef Hoffer (1700.-1764.) – arhitekt brez meja”

Kuzmič, Franc (Pokrajinski muzej Murska Sobota) “Cerkvena uprava zagrebške škofije v Prekmurju in njen vpliv na Prekmurje”

 

19:45  Predstavljanje knjige dr. sc. Mirele Slukan Altić «Povijesna kartografija- kartografski izvori u povijesnim znanostima» (Gradska vijećnica)

 

20:30  Večera u hotelu «Podravina» (švedski stol)

21:00  Noćna šetnja Koprivnicom

 

Subota, 15.11.2003.,

Zgrada Veleučilišta Koprivnica, Trg bana Josipa Jelačića bb

 

 

08:30-09:30         Izlaganja

 
6) Podravsko višegraničje kao problem vojne povijesti 
(moderator: mr. sc. Željko Holjevac)

 

Hozjan, Andrej (Sveučilište Maribor) «Slavonskokrajiška špionaža in vojnopoštna mreža v 16. stoletju: viri v Gradcu/Graz, finance in organizacija

Štefanec, Nataša (Filozofski fakultet Zagreb), «O plovidbi Murom i Dravom u 16. i 17. stoljeću»

Šarić, Marko (Filozofski fakultet Zagreb), «Vlaške zajednice i njihov utjecaj na ekosistem dravskog porječja»

Kolar, Nataša (Pokrajinski muzej Ptuj) "Vojska na Ptuju od 16. stoletja do 1918."

  

09:30-09:45         Stanka

 

09:45-11:00         Izlaganja

 

7) Mentalne karte: Drava novog vijeka kao istraživački problem

(moderator: prof. dr. sc. Drago Roksandić)

 

Brozović Rončević, Dunja (Zavod za lingvistička istraživanja, HAZU, Zagreb), «Rijeka Drava u kontekstu svoga imena»

Balog, Zdenko (Pučko otvoreno učilište Križevci), “Neki
problemi toponomastike Križevačke županije s težištem na prostoru
uz rijeku Dravu”

Popović, Štefanija (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu), “Osnovne podaci o gospodarstvu na Rasinjskom vlastelinstvu i okolnim posjedima sredinom 19. stoljeća”

Pavleš Ranko, (Podravka d.d., Koprivnica) "Društveni i prirodni okoliš srednjovjekovne Podravine iskazan kroz toponime"

 

11:00-11:40         Završna rasprava

 

11:40- 12:00        Razduživanje soba u hotelu           

 

12:30-14:00         Ručak u hotelu «Podravina»

 

Odlazak sudionika konferencije

 


 

Scientific Committee:

prof. dr. sc. Drago Roksandić (Zagreb) - predsjednik

prof. dr. sc. Mira Kolar (Zagreb)

prof. dr. sc. Dragutin Feletar (Koprivnica-Zagreb)

prof. dr. sc. Karl Kaser (Graz)

prof. dr. Nenad Moačanin  (Zagreb)

doc. dr. sc. Andrej Hozjan (Maribor)

dr. sc. Géza Pálffy (Budimpešta)

 

Organization Committee:

Hrvoje Petrić – predsjednik

dr. sc. Mirela Altić Slukan Altić

prof. dr. sc. Dragutin Feletar

prof. dr. sc. Drago Roksandić

Ružica Špoljar, prof.

Željko Krušelj, prof.

dr. sc. Davorin Hećimović

 


 

SPONZORI

 

Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Grad Koprivnica

Koprivničko-križevačka županija

Podravka, Koprivnica

INA-Naftaplin, Koprivnica

Meridijani, Samobor

Podravska banka, Koprivnica

Grad Đurđevac

Grad Ludbreg

Općina Drnje

Općina Molve

Općina Gola

Općina Sveti Đurđ

Vinogradarstvo - Mijo Petrić

 

 

 

 <<<  back    << natrag


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec