O Triplex Confiniumu
Istraživački tim
Ciljevi, pristupi, metode 

Istraživački pod-projekti 

            > Kula Jankovića

            > Podravska višegraničja

            >Titius

            >Banovac

Centar za komparativno-

historijske i interkulturne studije

Publikacije

Karte i baze podataka
Konferencije, kolokviji, ... 
Medijska predstavljanja
Rasprave Istraživačkog tima
Sudionici Projekta (1996-)
Donatori, sponzori, izdavači
Kontakt

 

 

Konferencije, kolokviji i izložbe 

<< home page 


1.  Prva međunarodna konferencija

 

Naziv'Triplex Confinium' after the Vienna War 

            (1683-1699): Problems of Micro-historical 

            Research.

 

Mjesto:  Central European University Conference Centre,  

              Budimpešta (Mađarska)

Vrijeme:  21-22. 03. 1997.

 

ProgramSlike s konferencije o mikrohistoriji su odmah iza zida :)

 

 

 2.  Druga međunarodna konferencija

 

Naziv: Plan and Practice: How to Construct a 

            Border Society? The Triplex Confinium 

            c. 1700-1750.

 

Mjesto: Abteilung für Südosteuropäische Geschichte, 

             Universität Graz (Austrija)

Vrijeme:  09-12. 12. 1998.

 

Program

 3.  Treća međunarodna konferencija

 

Naziv: Eco-history of the Triplex Confinium 

            (c. 1500-1800).

 

Mjesto: Filozofski fakultet, Sveučilište u Zadru, 

             Zadar

Vrijeme: 03-07. 05. 2000.

 

Program


Abstracts

Pozivnica

Slike sa zadarske konferencije i ekskurzije !4.  Prva međunarodna konferencija podprojekta

     "Podravska višegraničja"

 

Naziv: Ethno-confessional Changes in the Križevci

             County and the Varaždin Generalate in the Early

             Modern Period (c. 1450-1750).

 

Mjesto:   Gradska vijećnica, Križevci

Vrijeme: 26-28. 06. 2002.

 

ProgramKlikni na Hrvoja - slijedi krizevacka Triplex konferencija u slikama :)5.  Druga međunarodna konferencija podprojekta

     "Podravska višegraničja"

 

Naziv: Ekohistorija Podravskog višegraničja 

            (od cca 15. stoljeća-1918. godina)

 

Mjesto:   Gradska Vijećnica, Koprivnica

Vrijeme: 13-15. 11. 2003.

 

Program6.  Četvrta međunarodna konferencija

 

Naziv: Tolerance and Intolerance on the 

            Triplex Confinium (XV-XIX Cent.)

            Religions, Cultures, Societies and 

            Political Structures of the 'Other'

 

Mjesto: Dipartimento di Storia, 

             Università degli Studi di Padova (Italija)

Vrijeme: 25-27. 03. 2004.

 

Program

Poster 7.  Treća međunarodna konferencija podprojekta

     "Podravska višegraničja"

 

Naziv: Hrvatska 1755. godine: društvene i gospodarske

             promjene između legalnih praksi i nasilja / 

             Kroatien im Jahr 1755: gesellschaftliche und

             wirtschaftliche Veränderungen zwischen  

             legalen Praxen und Gewalt

 

Mjesto:   Križevci, Veliki Raven, Koprivnica

Vrijeme: 16-17. 12. 2005.

 

Program

 

 

8.  Prva međunarodna konferencija 

     Centra za komparativnohistorijske 

     i interkulturne studije

 

Naziv: "Pamćenje i historija u srednjoistočnoj Europi

Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale"

 

Mjesto:  Goethe-Institut, Zagreb

Vrijeme:  19.-22. 01 2006.  

 

Program

 Izložbe

 

Autor:   Dr. sc. Mirela Slukan Altić

 

Naziv: Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma 

 

Mjesto:    Hrvatski državni arhiv, Marulićev trg, Zagreb

Vrijeme:  29. 10. - 12. 11. 1999.

 

Naziv: Cartographic Sources for the History 

             of Triplex Confinium 

 

Mjesto:    Central European University, Nador u., Budimpešta

Vrijeme:  20.-27. 03. 2000. 

 

Poster1.  Znanstveni kolokvij

 

Naziv: Kartografski izvori za povijest 

            Triplex Confiniuma

 

Mjesto:   Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Vrijeme: 29. 10. 1999.

 

Program

 2.  Znanstveni kolokvij

     Centra za komparativnohistorijske studije

 

Naziv: "Kraljevstvo Slavena" Mavra Orbinija 

            - reprodukcijski okviri i recepcijski 

             horizonti u četiristoljetnom trajanju 

 

Mjesto:  Vijećnica, Filozofski fakultet Zagreb

Vrijeme:  05. 11. 2001.

 

Program

 3.  Znanstveni kolokvij

     Centra za komparativnohistorijske studije

 

Naziv: Komparativne metode u društvenim

             i humanističkim znanostima danas

         

Mjesto:   A-001, Odsjek za povijest, Filozofski fakultet, Zagreb

Vrijeme:  28. 05. 2002.

 

Program

 4.  Znanstveni kolokvij

 

Naziv: Postoji li "hrvatski prag"? 

            Povodom izlaska iz tiska hrvatskog 

            izdanja knjige André Blanca 

            'Zapadna Hrvatska. Studija iz humane 

            geografije' (Pariz- 1957, Zagreb-2003).

 

Mjesto: Goethe-institut, Zagreb

Vrijeme: 26. 02. 2004.

 

Program

 Okrugli stol

 

Naziv: Ekohistorija danas

 

Mjesto: Filozofski fakultet, Zagreb

Vrijeme: 13. 04. 2000.

 

Pozivnica

 Seminar za nastavnike povijesti

Naziv: Ekohistorija i zavičajna povijest

 

Mjesto: Karlovac, Hotel "Korana"; 

              ekskurzija zapadnom Hrvatskom

Vrijeme: 26-28. 08. 2004.

 

Program

  << home page


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec