<< natrag

<<<  backScientific Colloquium

 

Title:  Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma (Cartographic

            Sources for the History of Triplex Confinium)

 

Place: Hrvatski državni arhiv, Zagreb (Hrvatska)

Time: 29. 10. 1999.

 


P R O G R A M


10.00 Otvaranje izložbe i znanstvenog kolokvija

11.00-13.00 Prijepodnevni rad kolokvija

            dr. sc. Mirela Slukan, „Kartografski izvori za povijest Triplex Confiniuma“

prof. dr. sc. Drago Roksandić, „Dinara kao ekohistorijski problem - ranonovovjekovni kartografski aspekti”

prof. dr. sc. Nenad Moačanin, „O problemima kartografske identifikacije obavijesti iz  osmanskih popisa bosanskih krajišta”

D i s k u s i j a

13.00-14.30 Radni ručak sudionika skupa

14.30-16.00 Poslijepodnevni rad kolokvija

doc. dr. sc. Borna Fürst-Bjeliš, „Ekohistorijski elementi na kartama Pavla Rittera Vitezovića”

prof. dr. sc. Mithad Kozličić, „Kartografski izvori za toponomastičke studije Triplex Confiniuma” 

dr. sc. Ana-Maria Grünfelder, „Kartografski izvori za ekohistoriju Senjske velike kapetanije”

dr. sc. Ivan Jurišić, „Ekohistorija fortifikacijskih ambijenata u Karlovačkom generalatu početkom 18. stoljeća”

D i s k u s i j a

16.00-16.30 Stanka

16.30-18.00 Nastavak poslijepodnevnog rada kolokvija  i zaključci

Željko Holjevac, prof. „Odnos narativnih i kartografskih izvora za ekohistoriju Triplex Confiniuma: Opis Karlovačkog generalata kanonika Dominika Vukasovića iz 1777. godine”

Nataša Štefanec, prof. „Kartografske obavijesti o gradovima na širem prostoru Triplex Confiniuma (1550. - 1700.)”

Sanja Lazanin, prof. „Komparativna analiza kartografskih i narativnih izvora za povijest Karlovačkog generalata u prvoj polovini 18. stoljeća”

mr. sc. Dubravka Mlinarić, „Novovjekovne kartografske interpretacije šireg prostora Triplex Confiniuma na temelju izvora iz Zbirke Novak”

 

D i s k u s i j a

 

<<<  back   << natrag 


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec