<< natrag

<<<  back

2.
Scientific Colloquium

of the Centre for Comparative Historical Studies

 

Title:  Komparativne metode u društvenim i humanističkim znanostima

            danas (Comparative Methods in Social and Humanist Sciences

            Today)

Place: History Department, Faculty of Philosophy, A-001

Time:  28. 05. 2002.

 


P R O G R A M


 

9.00– 9. 30  Otvaranje kolokvija 

 

Prof. dr. Drago Roksandić (Filozofski fakultet, Zagreb): Čemu ovaj kolokvij?

Mr. sc. Zrinka Blažević (Zavod za hrvatsku povijest, Zagreb): Centar za komparativnohistorijske studije - forum za interdisciplinarnu suradnju

 

9.30-10.45    Prva radna sjednica

 

Prof. dr. Radovan Ivančević (Filozofski fakultet, Zagreb): Heliocentrički sustav – tisak – protestantizam - manirizam

 

Prof. dr. Vitomir Belaj (Filozofski fakultet, Zagreb): Komparativni pristup u etnologiji

 

10.45-11.00  Stanka

 

11.00-13.15  Druga radna sjednica

 

 

Prof. dr. Dag Strpić (Fakultet političkih znanosti, Zagreb): Stoljetni trend, komparativne moralne        znanosti i sociodrama

 

Prof. dr. Dragan Lalović (Fakultet političkih znanosti, Zagreb): Projekt države u  komparativnohistorijskoj perspektivi

 

Prof. dr. Petar Korunić (Filozofski fakultet, Zagreb): Izgradnja modernog društva u Hrvatskoj i moderne hrvatske nacije (od kraja 18. do kraja 20. stoljeća)

 

Prof. dr. Lino Veljak (Filozofski fakultet, Zagreb): Interdisciplinarno proučavanje tranzicije

 

13.15-14.45  Radni ručak sudionica/sudionika kolokvija

 

14.45-17.00  Treća radna sjednica

 

Prof. dr. Aleksandar Durman (Filozofski fakultet, Zagreb): Gospodarstvo vučedolske kulture. Komparativnoarheološka interpretacija

 

Doc. dr. Borislav Grgin (Filozofski fakultet, Zagreb): Historija i arheologija u istraživanju povijesti Hrvatske na razmeđi epoha

 

Prof. dr. Zvonko Kovač (Filozofski fakultet, Zagreb): Slavenska književna komparatistika

 

17.00-17.15  Stanka

 

17.15 - 19.00 Četvrta radna sjednica

 

Prof. dr. Milana Černelić (Filozofski fakultet, Zagreb): Mogućnost primjene komparativne metode u etnološkim istraživanjima

 

Doc. dr. Tihana Petrović (Filozofski fakultet, Zagreb): Komprativne metode u etnološkim istraživanjima tekstila

 

Dr. sc. Dunja Brozović Rončević (Zavod za lingvistička istraživanja HAZU, Zagreb): Nužnost interdisciplinarnog pristupa povijesnoj toponimiji

 

Mr. sc. Robert  Holjevac (Hrvatski institut za povijest, Zagreb): Teologija, filozofija,  komparativna književnost u proučavanju hrvatske povijesti 14. i 15. stoljeća

 

Višeslav Aralica, prof. (Institut za migracije i narodnosti, Zagreb): Postmodernistička kritika historije

 

19.15-19.45 Završna rasprava i dogovor o mogućim novim inicijativama

 


Pripremni odbor: prof. dr. Miroslav Bertoša, prof. dr. Drago Roksandić

                                  i mr. sc. Zrinka Blažević.

Održavanje kolokvija financijski je potpomoglo Ministarstvo znanosti i tehnologije RH.

 

 

 

  <<<  back   << natrag


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec