<< natrag

<<<  back


2.
Scientific Colloquium

of the Centre for Comparative Historical Studies

 

Title:   "Kraljevstvo Slavena" Mavra Orbinija - reprodukcijski okviri i

              recepcijski horizonti u četiristoljetnom trajanju ("Kingdom of the

              Slavs" of Mavro Orbini - Reproduction Frames and Reception

              Horizons in Four Centuries)

Place: Vijećnica, Faculty of Philosophy, Zagreb (Croatia)

Time: 05. 11. 2001.

 


P R O G R A M

 

ZAVOD ZA HRVATSKU POVIJEST ODSJEKA ZA POVIJEST

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILISTA U ZAGREBU

Z N A N S T V E N I   K O L O K V I J

"KRALJEVSTVO SLAVENA" MAVRA ORBINIJA (RE)PRODUKCIJSKI OKVIRI I RECEPCIJSKI HORIZONTI U ČETIRISTOLJETNOM TRAJANJU

 

9.00-9. 30.

Pozdravna riječ:

Predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest prof. dr. Drago Roksandić

 

9. 30. – 11. 30. Prva radna sjednica

 

Prof. dr. Giovanna Brogi Bercoff (Milano): Il Regno degli Slavi nel contesto della storiografia europea del rinascimento

Dr. Stjepan Ćosić (Dubrovnik): Mavro Orbini i raskol dubrovačkog patricijata

Prof. dr. Sima Ćirković (Beograd): Izvori Mavra Orbina: addenda et corrigenda

Akademik Franjo Šanjek (Zagreb): Orbinijevi izvori i uzori

 

11.30. – 11. 45. Stanka

 

11. 45. – 13. 45. Druga radna sjednica

 

Prof. dr. Bruna Kuntić-Makvić (Zagreb): Stara povijest i rana hrvatska povijest u djelu Kraljevstvo Slavena Mavra Orbinija

Doc. dr. Mirjana Matijević-Sokol (Zagreb): Goti-Slaveni-Hrvati. Od Popa Dukljanina do Orbinija

Dr. Darja Mihelič (Ljubljana): Karantanija in njeni prebivalci v Kraljestvu Slovanov Mavra Orbinija

14. 00. – 15. 00 Ručak

 

15. 00. – 17. 00. Treća radna sjednica

 

Doc. dr. Ivica Prlender (Zagreb): Povijesni identitet srednjovjekovnog Dubrovnika i njegova ratna povijest prema Kraljevstvu Slavena Mavra Orbinija

Prof. dr. Petar Korunić (Zagreb): Slavenski etnos i etnički identitet u djelu Mavra Orbinija

Prof. Snježana Husić (Zagreb): Teritorijalna organizacija pripovijedanja u Kraljevstvu Slavena

17. 00. - 17. 15. Stanka

 

 17. 15. – 19. 00. Četvrta radna sjednica

 

Dr. Sándor Bene (Budimpešta) : Usi ed abusi di un arcitesto-l'influenza di Mauro Orbini sulla rappresentazione “dinastica” croata del Seicento

Mr. sc. Zrinka Blažević (Zagreb): Intertekstualni odnosi između Orbinijeva Kraljevstva Slavena i  latinskih historiografskih djela Pavla Rittera Vitezovića

Prof. dr. Drago Roksandić (Zagreb): Miho Marija Milišić (Dubrovnik, 20. 4. 1711.- Dubrovnik, 2. 8. 1798.): Posljednji dubrovački “orbinijevac” i izvorišta protonacionalnog katoličkog (južno)slavenstva

 

 18. 30. - 19.00. Završna rasprava

 

19. 00. - 19. 30.   Primanje za sudionike Kolokvija

 

 

 

<<<  back   << natrag


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec