<< natrag

<<<  back


1.
First International Conference of the Sub-project

"Drava Valley Multiple Borderland"

 

Title:   Ethno-confessional Changes in the Križevci County and the

             Varaždin Generalate in the Early Modern Period (c. 1450-1750).

 

Place: Town City Hall, Križevci (Croatia)

Time: 26-28. 06. 2002.

 


P R O G R A M


 

Srijeda, 26.06.2002.

 

09:30-10:15         Otvaranje Znanstvenog skupa

10:15-10:45         Coctail

 

10:45-12:05         Izlaganja

 1)   Izvori

 

Mr. sc. Pandžić, MiljenkoPojić, Milan, prof. (Hrvatski državni arhiv, Zagreb), Arhivsko gradivo za povijest Križevačke županije i Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku

Mr. sc. Kekić, Nikola, župnik (Križevačka eparhija, Zagreb), Fundus za proučavanje povijesti grkokatolika u Hrvatskoj

Dr. sc. Slukan-Altić, Mirela (Hrvatski državni arhiv, Zagreb), Kartografski izvori za povijest vjerskih odnosa u Varaždinskom generalatu na prijelazu 18. u 19. stoljeće

 

12:05-12:15         Stanka

 

12:15-13:15         Izlaganja

 2)   Društvene strukture i etnokonfesionalne promjene

 

Prof. dr. sc. Kaser, Karl (Sveučilište u Grazu), Soziale und demographische Entwicklungen im Warasdiner Generalat

Prof. dr. sc. Roksandić, Drago (Filozofski fakultet Zagreb), Ljudi i prostori Varaždinskog generalata u vrijeme proglašenja “Statuta Valachorum”

Vreš, Goran, prof. (Srednja škola Jastrebarsko), Društvo, vojni ustroj i konfesionalno-demografska struktura Varaždinskog generalata u prvoj polovini 18. stoljeća

 

13:15-15:15         Ručak

 

15:15-17:15         Izlaganja

 3)   Ljudi u kretanju, granice i podaništva u promjenama

 

Prof. dr. sc. Moačanin, Nenad - Šarić, Marko, prof. (Filozofski fakultet, Zagreb), Vlaške migracije i modifikacije njihovog pravnog statusa na slavonskim krajištima 16. i 17. stoljeća

Raguž, Jakša, prof. (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Postanak, pravni položaj, razvoj i nestanak islamskih zajednica na granici Varaždinskog generalata i Osmanskog Carstva

Prof. dr. sc. Dubravica, Branko (Fakultet političkih znanosti, Zagreb), Civilno-vojnokrajiška razgraničenja na križevačkom području i  etnokonfesionalna struktura stanovništva

Dr. sc. Kudelić, Zlatko (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Pravoslavni kršćani Varaždinskog generalata u 17. stoljeću u svijetlu izvješća zagrebačkih biskupa

Mr. sc. Velagić, Zoran (Školska knjiga, Zagreb), Primjeri interkonfesionalne komunikacije u Hrvatskoj 18. stoljeća

 

17:15-17:30         Stanka

 

17:30-19:30         Izlaganja

  4)   Crkve i vjernici

 

Živković, Nikola (Berlin), "Žumberak i Križevačka grkokatolička biskupija (unijatska eparhija) do početka 19. stoljeća"

Mr. sc. Holjevac, Robert (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), Pitanje odnosa crkve i države cca 1450-1600. godine

Balog, Zdenko (Pučko otvoreno učilište, Križevci), Kalnički arhiđakonat – ubikacija župa s obzirom na spisak župa arhiđakona Ivana

Peklić, Ivan, prof.  (Gimnazija Križevci), Župe Kalničkog arhiđakonata u 17. i 18. stoljeću

Holjevac, Željko, prof. (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb), O utemeljenju grkokatoličke biskupije u Križevcima 1777. godine

 

20:30     Večera

 

Četvrtak, 27.06.2002.

 

09:00-10:20         Izlaganja

 5)   Kulturni identiteti u promjenama 1

 

Prof. dr. sc. Kolar, Mira (Filozofski fakultet, Zagreb), Društvo “Pinta”u Križevcima

Dr. sc. Horvat-Levaj, Katarina (Institut za povijest umjetnosti, Zagreb), Sakralna arhitektura križevačkog kraja u ranom novom vijeku

Borošak-Marijanović, Jelena, prof.  (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb), Kulturna povijest Križevačke županije u ranom novom vijeku

Prof. dr. sc. Roksandić, Drago – Milković, Kristina, prof. – Fijok, Jasenka – Semren, Marija (Filozofski fakultet, Zagreb), “Opis Varaždinskog generalata 1783.” kao izvor za etnokonfesionalnu povijest

 

10:20-10:45         Stanka

 

10:45-12:05         Izlaganja

 6)   Kulturni identiteti u promjenama 2

 

Dr. sc. Lončarić, Mijo (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb), Kajkavsko-štokavski susret na prostoru Križevačke županije i Varaždinskog generalata

Prof. dr. sc. Plačko, Ljudevit (Visoko gospodarsko učilište, Križevci), “Spomenica Ivana Josipovića”

Petrić, Hrvoje, prof. (Filozofski fakultet, Zagreb), Studenti s prostora Križevačke županije i Varaždinskog generalata na austrijskim sveučilištima od 16. do 18. stoljeća

Damjanović, Dragan (Filozofski fakultet, Zagreb), Vjerski i nacionalni identiteti u likovnoj umjetnosti na području Varaždinskog generalata u ranom novom vijeku

 

12:05-12:15         Stanka

 

12:15-13:15         Izlaganja

 7)   Gospodarske promjene na vlastelinstvima

 

Pisk, Silvija, prof. (Filozofski fakultet, Zagreb), Proces opustošivanja južnog dijela Križevačke županije cca 1450-1550.

Majdak, Draženka, prof. (Srednja gospodarska škola, Križevci), Vlastelinstva u novom vijeku u okolici Križevaca

Dr. sc. Popović, Štefanija (Filozofski fakultet, Zagreb), Vlastelinstva Križevačke županije neposredno nakon ukidanja feudalnih odnosa

 

13:15-15:15         Ručak

 

15:15-17:15         Izlaganja

 8) Ratnici i vjernici u vojnokrajiškim sustavima

 

 

Dr. sc. Pálffy, Géza (Institut za povijest Mađarske akademije znanosti, Budimpešta), Die Herkunft des ersten kroatischen Kriegsreglements für die Soldaten der Windischen und Kroatischen Grenze (1578)

Mr. sc. Štefanec, Nataša (Filozofski fakultet, Zagreb), Obrambeni sustavi na Slavonskoj krajini u 16. stoljeću: kvantitativnohistorijska istraživanja

Kalšan, Vladimir, prof. (Muzej Međimurja, Čakovec), Međimurski vojvodati: od slobodnjaka do kmetova

 

17:15-17:30         Stanka

 

17:30-19:30         Generalna debata

 

19:30                     Zatvaranje radnog dijela skupa

 

20:00                     Večera

 

Petak, 28.06.2002.

 

Izlet po prostorima Križevačke županije i Varaždinskog generalata

 

Polazak u 09:00

 

Završetak programa u 18:00

 

 

 <<<  back    << natrag


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec