3.

Third International Conference of the Sub-Project "Drava Valley Multiple Borderlands"

 

Title: Hrvatska 1755. godine: društvene i gospodarske promjene između legalnih praksi i nasilja / Kroatien 1755: gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zwischen legalen Praxen und Gewalt / Croatia in 1755: Social and Economic Changes between Legal Practices and Violence

Co-organizers: Historical Society Koprivnica and Historical Society Križevci

 

Place: Križevci, Veliki Raven, Koprivnica (Croatia)

Time: 16.-17. 12. 2005.

Working languages: Croatian, Slovene, German

 Kroatien 1755:

gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zwischen legalen Praxen und Gewalt

 

Es sind rund 250 Jahre seit den Ereignissen vergangen, die eine Reihe von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen in Kroatien verursachten. Ein großer Teil der Zivil- und Militärgebiete Kroatiens wurde von diesen Krisen betroffen. Diese Krisen aber ermöglichten Durchsetzung einer Reihe der Reformmaßnahmen – im Sinne des aufgeklärten Absolutismus – die ohne Rücksicht auf Absichten und Interessen der kroatischen Stände vom Hof getroffen wurden. In der kroatischen Geschichte der frühen Neuzeit war dieses Jahr für zukünftige Eregnisse von entscheidendster Bedeutung und  dessen Auswirkung ist noch heute zu spüren. Obwohl das Thema «Kroatien im Jahr 1755» historiographisch schon vor einem Jahrhundert angesprochen wurde, blieb es bis heute nur marginal behandelt. Ein Großteil diesbezüglichen Archivmaterials – besonders in den Archiven in Wien und Budapest – ist bei uns praktisch unbekannt.                         

Die Ausgangspunkte dieser Krisen waren im Kreutzer Komitat und im Warasdiner Generalat. Diese Tatsache gab Anlass dem internationalen Forschungsprojekt des Instituts für kroatische Geschichte an der Philosophischen Fakultät in Zagreb Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu – in der Mitarbeit mit der Gesellschaft für Geschichte Križevci und Koprivnica – die internationale Tagung  Kroatien 1755: gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zwischen legalen Praxen und Gewalt in Križevci und Koprivnica am 16.-17. Dezember 2005 zu veranstalten.    

Ziemlich viele, besonders jüngere, kroatische Historiker befassen sich mit der kroatischen Geschichte der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die wissenschaftliche Forschung dieser Epoche setzt sich mit verschiedenen Forschungsbereichen und Problemen auseinander. Viele dieser Forschungen basieren ihre Ergebnisse auf bisher unbearbeitetem oder nur im begrenzten Umfang bearbeitetem Quellenmaterial. In den Forschungen dieser Historiker sind theoretische und methodische Neuerungen bemerkbar (besonders aus der Sicht des historischen Vergleichs!). Das alles regte uns dazu an, im Rahmen des Projekts Triplex Confinium bzw. Podravsko višegraničje diese internationale Tagung zu veranstalten. Der Meinung der Veranstalter nach ist es gar kein Zufall, dass gerade in diesem nordwestlichen Teil des kroatischen Gebiets – das einerseits, Wien und Budapest gegenüber sehr offen war, und das andererseits, die langfristigen Folgen der Zurückdrängung der Osmanen aus Mitteleuropa 1699 spürte – die Interessen kroatischer Stände und neuer unternehmungslustiger Schichten und Individuen am deutlichsten zum Ausdruck kamen. Die doppelte Zivil- und Militärverwaltung, welche nach 1578-1630 eingeführt wurde, wurde in diesem Gebiet sehr schwer geduldet. «Das kroatische Jahr 1755» ist ein großes offenes Thema der kroatischen Historiographie, und die Veranstalter dieser internationalen Tagung hoffen, dass diese Tagung mehrere positiv konotierte wissenschaftliche und kulturelle Ergebnisse hervorbringen wird.  


Prof. Dr. Sc. Drago Roksandić

Hrvatska 1755. godine:

društvene i gospodarske promjene između legalnih praksi i nasilja

 

Ove godine navršava se 250-ta obljetnica čitava niza društvenih i gospodarskih kriza u Hrvatskoj, koje su izravno pogodile velik dio i civilnog i vojnokrajiškog područja te otvorile mogućnost  uvođenja serija dvorskih reformi - prosvijećene apsolutističke inspiracije – neovisno o volji i interesima hrvatskih staleža. U hrvatskoj povijesti ranoga novog vijeka bila je to uistini jedna od nekoliko najpresudnijih godina, jedna od onih čije se posljedice do danas osjećaju. Iako je tema «Hrvatska 1755. godine» historiografski otvorena prije jednog stoljeća, ona je do danas samo marginalno stručno apsolvirana, a najveći dio arhivalija – naročito onih u Beču i Budimpešti – praktično je u nas nepoznat.

Epicentri ovih kriza bili su u Križevačkoj županiji i Varaždinskom generalatu, što je bio glavni razlog da Međunarodni istraživački projekt Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Triplex Confinium: hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu - u suradnji s Povijesnim društvom Križevci i  Povijesnim društvom Koprivnica – pripremi Međunarodni znanstveni skup Hrvatska 1755. godine: društvene i gospodarske promjene između legalnih praksi i nasilja u Križevcima  i Koprivnici, 16. i 17. prosinca 2005. godine.

Danas se u hrvatskoj historiografiji veći broj istraživača – napose mlađih – s različitih disciplinaranih i problemskih stajališta bavi hrvatskom poviješću sredine 18. stoljeća. Velika većina ih pritom koristi arhivsko gradivo koje dosad ili nije bilo korišteno ili je to samo vrlo ograničeno bio slučaj. Uočljive su i teorijske i metodske inovacije (posebno komparativnohistorijske!) u njihovim pristupima i profesionalnim praksama, a sve su to bili razlozi da projekt Triplex Confinium, napose njegov izvedbeni projekt Podravsko višegraničje, organizira ovaj međunarodni znanstveni skup. Mišljenje je pripređivača skupa da nije slučajno da su se upravo u ovom, sjeverozapadnom dijelu hrvatskog prostora - najotvorenijem i spram Beča i spram Budima te s druge strane najosjetljivijem na dugoročnije posljedice potiskivanja Osmanlija iz Srednje Europe 1699. godine - interesi hrvatskih staleža najjasnije očitovali, ali i interesi novih, poduzetnički orijentiranih slojeva i pojedinaca.

 

Civilno-vojnokrajiško dvojstvo ovdje se najteže podnosilo takvo kakvo je bilo stvoreno poslije 1578.-1630. godine. «Hrvatska 1755. godine» velika je otvorena tema hrvatske historiografije i priređivači ovoga međunarodnog skupa se nadaju se će njegov rad imati višestruke pozitivne znanstvene i kulturne učinke.

 

Prof. dr. sc. Drago Roksandić

 

 
P R O G R A M (Croatian)


Petak, 16.12.2005.: Križevci (Gradska vijećnica), Veliki Raven (Osnovna škola)

08:00-8:30      Okupljanje sudionika u Križevcima u Gradskoj vijećnici (kava, sokovi)

 

08: 30 –8:45   Odlazak autobusom sudionika u Veliki Raven

8:45 –9:10       Službeno otvaranje konferencije (Osnovna škola Veliki raven)

 

09:10-09:30    Roksandić, Drago (Filozofski fakultet, Zagreb), «Godina 1755. u hrvatskoj povijesti: historiografske kontroverze»

 

09:30-11:00    Izlaganja i rasprava

 

1)      Hrvatska 1755.:  temeljna problematika i izvori

 

Petrić, Hrvoje (Filozofski fakultet, Zagreb), «Seljaštvo u Provincijalu i Vojnoj krajini sredinom 18. stoljeća: statusi, socioekonomska demografija, okoliš i naselja»

Blažević, Zrinka (Filozofski fakultet, Zagreb), «Velika seljačka buna 1755. godine u svjetlu narativnih izvora»

Dobrica, Ladislav (Hrvatski državni arhiv Zagreb), «Izvori za povijest prilika u Hrvatskoj 1755. u fondovima javne uprave Hrvatskog drzavnog arhiva, s posebnim osvrtom na bune»

Horbec, Ivana (Hrvatski institut za povijest, Zagreb), «Misera plebs contribuens u politici bečkog dvora i reorganizacija kraljevinske uprave nakon bune 1755.»

Roksandić, Drago – Milković, Kristina (Filozofski fakultet, Zagreb), «“Prava Vojne krajine” (1754.) i “Potežčice” varaždinskih krajišnika od 25.01.1755. godine u komparativnohistorijskoj perspektivi»

 

11:00-15:00    Stručna ekskurzija (s ručkom)  područjima koja je zahvatila buna 1755. godine

Velik Raven – Dubovec – Gregurovec – Brežani – Miholec – Vinarec – Bogačevo – Vukovec – Obrež -Kalnik  – Gušćerovac - Veliki Raven.

15:00-16:00 Kratko predavanje o školi Veronike Bokuš; otkrivanje ploče i kratki program učenika

16:00-17:30 Izlaganja i rasprava Škola Veliki Raven

 

2) Hrvatsko staleško društvo, marijaterezijanske reforme i agrarna problematika

 

Kolar, Mira (Zagreb), «Podban Ivan Rauch i buna 1755.»

Vreš, Goran (Srednja škola, Jastrebarsko), «Razvoj vlaških prava u Varaždinskom generalatu u prvoj polovici 18. stoljeća»

Pisk, Silvija (Filozofski fakultet, Zagreb), «Usporedba krajiškog i civilnog seljaštva Moslavine sredinom 18. stoljeća - društvene i gospodarske promjene između legalnih praksi i nasilja»

Šipek, Mario (Varaždin), «Odnosi slobodnog seljaštva i kmetova u Varaždinskoj županiji polovicom 18. stoljeća»

Čičko, Branko (Srednja škola, Oroslavje), «Pritisak refeudalizacije i seljački otpor. Ekonomski i socijalni položaj seljaštva na vlastelinstvima sjeverozapadne Hrvatske sredinom 18. stoljeća»

 

Večera u Velikom Ravnu

 

Dolazak u Koprivnicu (smještaj sudionika u hotelu)

           

Subota, 17.12.2005.: Pučko otvoreno učilište (Veleučilište), Trg bana Josipa Jelačića, Koprivnica

 

08:00-8:30      Okupljanje sudionika u Koprivnici (kava, sokovi)

 

08:30-10:15    Izlaganja i rasprava

 

3)      Bune 1755. – izabrani primjeri

 

Feletar, Dragutin (Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb), «Velikootočka buna - Seljački nemiri u Podravini 1755. godine»

Peklić, Ivan (Gimnazija Križevci), «Buna seljaštva zapadnog dijela Križevačke županije 1755. i Veliki Raven sredinom 18. stoljeća»

Holjevac, Željko (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), «Nemiri u Moslavini 1755/56. godine»

Vrbanus, Milan (Hrvatski institut za povijest), «Buna u Slavoniji 1755. godine -
prekretnica u društveno - ekonomskom razvoju»

Šipek, Mario (Varaždin), «Kmetovi u Varaždinskoj županiji i buna u Biškupcu 1755. godine»

 

10:30-16:30    Stručna ekskurzija (s ručkom)  područjima koja je zahvatila buna 1755. – Koprivnica – Kuzminec – Križančija – Veliki Bukovec – Kutnjak - Veliki Otok – Legrad – Mali Otok – Imbriovec –  Koprivički Ivanec

 

16:30-17:30    Izlaganja i rasprava

 

4)      Komparativna iskustva – susjedna područja sredinom 18. stoljeća

 

Hozjan, Andrej (Univerza v Mariboru, Slovenija), «O življenjskih razmerah podložnih slojev v Prekmurju v 2. polovici 18. stoletja»

Hajszan, Robert (Panonski institut, Pinkovac, Austrija), «O seljaštvu vlastelinstva Novi Grad (Güssing) sredinom 18. stoljeća – na primjeru Pinkovca»

Kalšan, Vladimir (Muzej Međimurja, Čakovec), «Položaj seljaštva u Međimurju sredinom 18. stoljeća»

 

17:30-18:30  Završna rasprava

                       

Večera u Koprivnici

 


P R O G R A M M (German)


  

Freitag, 16. Dezember 2005: Križevci (Rathaus), Veliki Raven (Grundschulgebäude)

 

08:00-8:30      Treffpunkt: im Rathaus von Križevci (Kaffee, Getränke)

 

O8: 30 –8:45   Abfahrt mit dem Bus nach Veliki Raven

08:45 –9:10     Eröffnung der Konferenz (Grundschulgebäude Veliki Raven)

 

09:10-09:30    Roksandić, Drago (Philosophische Fakultät, Zagreb), «Das Jahr 1755 in der kroatischen Geschichte: historiographische Kontroversen»

 

09:30-11:00     Vorträge und Diskussion

 

1)      Kroatien im Jahr 1755:  Grundprobleme und Quellen

 

Petrić, Hrvoje (Philosophische Fakultät, Zagreb), «Das Bauerntum in Zivil-Kroatien und in der Militärgrenze in der Mitte des 18. Jahrhunderts: Status, sozioökonimische Demographie, Umwelt und Siedlungen»

Blažević, Zrinka (Philosophische Fakultät, Zagreb), «Großer Bauernaufstand 1755 im Licht der narrativen Quellen»

Dobrica, Ladislav (Kroatisches Staatsarchiv, Zagreb), «Quellen für die Geschichte der Begebenheiten in Kroatien 1755 aus den Beständen der öffentlichen Verwaltung im Kroatischen Staatsarchiv, unter besonderer Berücksichtigung der Aufstände»

Horbec, Ivana (Kroatisches Institut für Geschichte, Zagreb), «Misera plebs contribuens in der Politik des Wiener Hofes und Reorganisation der Staatsverwaltung in Kroatien nach dem Aufstand 1755»

Roksandić, Drago – Milković, Kristina (Philosophische Fakultät, Zagreb), «“Militärgrenzrechte” (1754.) und “Potežčice (Beschwerden)” der Warasdiner Grenzer vom 25. Januar 1755 aus der historisch-vergleichenden Perspektive»

 

11:00-15:00    Exkursion (mit Mittagessen) in die vom Aufstand 1755 ergriffenen Gebiete

Velik Raven – Dubovec – Gregurovec – Brežani – Miholec – Vinarec – Bogačevo – Vukovec – Obrež -Kalnik  – Gušćerovac - Veliki Raven.

15:00-16:00 Kurzer Vortrag über die Schule Veronika Bokuš; Enthüllung der Gedenktafel und kurze Schülerveranstaltung

16:00-17:30 Vorträge mit Diskussion Schule Veliki Raven

   

2) Kroatische  Ständegesellschaft, Reformen der Zeit Maria Theresias und Landwirtschaftsproblematik

 

Kolar, Mira (Zagreb), «Vizebanus Ivan Rauch und der Aufstand im Jahr 1755»

Vreš, Goran (Mittelschule, Jastrebarsko), «Entfaltung der walachischen Privilegien im Warasdiner Generalat in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts» 

Pisk, Silvija (Philosophische Fakultät, Zagreb), «Vergleich zwischen den Militär- und Provinzialbauern in Moslavina in der Mitte des 18. Jahrhunderts – gesellschaftliche und wirtschaftliche Veränderungen zwischen legalen Verfahren und Gewalt»

Šipek, Mario (Varaždin), «Das Verhältnis zwischen Freibauern und Kmeten im Warasdiner Komitat in der Mitte des 18. Jahrhunderts.»

Čičko, Branko (Mittelschule, Oroslavje), «Druck der Refeudalisierung und Bauernwiderstand. Ökonomische und soziale Lage des Bauerntums auf den Herrschaften im nordwestlichen Kroatien in der Mitte des 18. Jahrhunderts»

 

Abendessen in Veliki Raven

 

Ankunft in Koprivnica (Unterkunft der Teilnehmer im Hotel)

 

          

Samstag, 17. Dezember 2005: Pučko otvoreno učilište (Veleučilište), Trg bana Josipa Jelačića, Koprivnica

 

08:00-8:30      Ankommen der Teilnehmer in Koprivnica (Kaffee,Getränke)

 

08:30-10:15    Vorträge und Diskussion

 

3)      Aufstände 1755 – ausgewählte Beispiele

 

Feletar, Dragutin (Fakultät für Naturwissenschaften und Mathematik/Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb), «Aufstand von Veliki Otok – Bauernunruhen in Podravina 1755»

Peklić, Ivan (Gymnasium Križevci), «Bauernaufstand im westlichen Teil des Kreutzer

Komitats 1755 und Veliki Raven in der Mitte des 18. Jahrhundert»

Holjevac, Željko (Institut der Sozialwissenschaften Ivo Pilar), «Aufruhr in Moslavina 1755/56»

Vrbanus, Milan (Kroatisches Institut für Geschichte), «Aufstand in Slavonien im Jahr 1755 -
Wendepunkt in der sozioökonomischen Entwicklung»

Šipek, Mario (Varaždin), «Die Kmeten im Warasdiner Komitat und der Aufstand in Biškupec im Jahr 1755»

 

10:30-16:30    Exkursion (mit Mittagessen) in die vom Aufstand 1755 ergriffenen Gebiete – Koprivnica – Kuzminec – Križančija – Veliki Bukovec – Kutnjak - Veliki Otok – Legrad – Mali Otok – Imbriovec –  Koprivički Ivanec

 

16:30-17:30    Vorträge und Diskussion

 

4)      Vergleichbare Erfahrungen – Nachbargebiete in  der  Mitte des 18. Jahrhunderts

 

Hozjan, Andrej (Universität in Maribor, Slowenien), «Lebensbedingungen untertäniger Bevölkerrungsschichten in Prekmurje in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts»

Hajszan, Robert (Pannonisches Institut, Güttenbach, Österreich), «Die Bauern der Herrschaft Güssing in der Mitte des 18. Jahrhunderts – Beispiel Güttenbach»

Kalšan, Vladimir (Museum von Međimurje, Čakovec), «Die Lage der Bauern in Međimurju in der Mitte des 18. Jahrhunderts»

 

17:30-18:30  Schlussdiskussion

                       

Abendessen in Koprivnica – Ende der Tagung

 Wissenschaftlicher Ausschuss
/ Znanstveni odbor
:

Prof. Dr. Drago Roksandić (Zagreb) – Vorsitzender  

Prof. Dr. Mira Kolar (Zagreb)

Prof. Dr. Dragutin Feletar (Zagreb)

Doc. Dr. Andrej Hozjan (Maribor, Slowenien)

Dr. Robert Hajszan  (Güttenbach, Österreich)

 

Organisationsausschuss / Organizacijski odbor:

Mr. Hrvoje Petrić -Vorsitzender

Ivan Peklić, Prof. – Vizevorsitzender

Prof. Dr. Drago Roksandić

Prof. Dr. Dragutin Feletar

Ružica Špoljar, Prof.

 

Wir danken für die Unterstützung / Zahvaljujemo na pomoći!

Stadt Križevci / Grad Križevci

Stadt Koprivnica / Grad Koprivnica

Ministerium für Wissenschaft, Ausbildung und Sport der Republik Kroatien / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske

Meridijani Samobor

 

 

 

    


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec