Triplex Confinium: CROATIAN MULTIPLE BORDERLANDS IN EURO-MEDITERRANEAN CONTEXT

Subproject Drava Valley Multiple Borderlands

(Faculty of Philosophy, University of Zagreb)

&

HISTORICAL SOCIETIES KOPRIVNICA & KRIŽEVCI

Zagreb – Koprivnica – Križevci

 

 

C A L L   F O R   P A P E R S

 

Third International Conference of the Triplex Confinium Subproject 

"Drava Valley Multiple Borderland"

 

Croatia in 1755:

Social and Economic Changes between Legal Practices and Violence

 

Conference will be held on  

December 16th-17th, 2005

 in  

Križevci, Veliki Raven and Koprivnica 

 

 

Working languages: Croatian, Slovene, German

 

Goals:

- critical evaluation of the historiography and related disciplines on the 1755 uprisings in Croatia and the status of peasantry in the Križevci County, the Varaždin Generalcy and the neighboring area in the mid 18th century  

- presentation of the new archival research on the topic

- application of innovative, interdisciplinary  approaches and methods  

- application of comparative approaches and methods, having in mind the 'multiple borderland' character of the area

- cartographic presentation of concepts and archival information as well as building of databases 

Presentations will be printed in the conference volume in the form of scientific articles. 

 

Applicants are kindly requested to send the application form (provided below) and the short CV until November  30, 2005, to the following address:

Mr. sc. Hrvoje Petrić, Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb. E-mail: h.petric@inet.hr

               Thank you and best regards,           

                                            (Prof. Dr. Drago Roksandić, v.r.)              

                                           (Mr. Hrvoje Petrić, v.r.)                  

                                           (Ivan Peklić, v.r.)

 


International Research Project  

Triplex Confinium: Croatian Multiple Borderlands in Euro-Mediterranean Context / Drava Valley Multiple Borderlands

Institute of Croatian History, History Department, Faculty of Philosophy, University of Zagreb, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Croatia

 

APPLICATION FORM 

 

International conference 

Croatia in 1755: Social and Economic Changes between Legal Practices and Violence (December 16th-17th, 2005)

 

 

Name and Surname:

 

Academic status:

 

Working title of the presentation:

Occupation:

Institutional address:

Contact address:

E-mail:  

Telephone and fax:

Place and date:

Signature:

 

 

 


 

Triplex Confinium: Hrvatska višegraničja 

u euromediteranskom kontekstu

Izvedbeni projekt Podravsko višegraničje

(Filozofski fakultet u Zagrebu)

 &

POVIJESNA DRUŠTVA KOPRIVNICA I KRIŽEVCI I KRIŽEVCI

Zagreb – Koprivnica – Križevci

   

 

P O Z I V   Z A   P R I J A V U   P R I O P Ć E N J A

 

           Poštovana kolegice / poštovani kolega, 

pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje u radu 

Treće međunarodne znanstvene konferencije izvedbenog projekta "Podravsko višegraničje"

 

Hrvatska 1755. godine: 

društvene i gospodarske promjene između 

legalnih praksi i nasilja

 

koja će se održati 

 

16. i 17.  prosinca 2005. godine 

Križevcima, Velikom Ravnu i Koprivnici

 

              Ova međunarodna znanstvena konferencija organizira se kao zajednička inicijativa Izvedbenog projekta Podravsko višegraničje Projekta "Triplex confinium - hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu" Zavoda za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Povijesnih društava Koprivnica i Križevci.  Radni jezici skupa će biti hrvatski, slovenski i njemački. 

              Dva su glavna cilja ovog skupa: prvo, kritički vrednovati dosadašnje spoznaje hrvatske i drugih historiografija te srodnih društvenih i humanističkih disciplina o bunama 1755. i položaju seljaštva u Križevačkoj županiji, Varaždinskom generalatu i susjednim prostorima sredinom 18. stoljeća te drugo, novim arhivskim i drugim istraživanjima, što je moguće više utemeljenima u novim pristupima i primjeni inovativnih metoda i tehnika rada unaprijediti znanstvene spoznaje o jednome od slabije istraživanih područja hrvatske povijesti. Imajući na umu da se ovo područje u dugom povijesnom trajanju oblikuje kao višegranično s više povijesno relevantnih stajališta, naročito nam je stalo do primjene komparativnohistorijskih pristupa i metoda na ovoj konferenciji.

            Da bi pripreme bile što učinkovitije, molili bismo  prijavljene sudionike da već od prijave i prihvaćanja priopćenja budu međusobno u komunikaciji te kada je god moguće da zajedno rade na stvaranju informatičkih baza podataka te na kartografiranju istraživanih problema. Voljni smo učiniti sve što možemo da takva priprema ove konferencije bude što učinkovitija.

            Svi prilozi s međunarodne znanstvene konferencije, koji budu pripremljeni u formi znanstvenih članaka, bit će tiskani.

            Pozivamo Vas da svojom prijavom teme i izlaganjem pridonesete radu ove  međunarodne znanstvene konferencije.

            Molimo Vas da naslov Vašeg izlaganja zajedno s popunjenim upitnikom i biobiliografiji na najviše jednoj stranici dostavite najkasnije do 30. lipnja 2005. godine na adresu:

 

Mr. sc. Hrvoje Petrić

Filozofski fakultet, Zavod za hrvatsku povijest, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb.

E-mail: h.petric@inet.hr

  

            Srdačno Vas pozdravljamo,            

 

                                      (prof. dr. sc. Drago Roksandić, v.r.)            

                                      (mr. sc. Hrvoje Petrić, v.r.)               

                                      (Ivan Peklić, prof., v.r.)

 


 

Međunarodni istraživački projekt

Triplex Confinium: Hrvatska Višegraničja 

u Euromediteranskom kontekstu / Podravska višegraničja

Zavod za hrvatsku povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb

 

PRIJAVA ZA MEĐUNARODNI ZNANSTVENI SKUP

Hrvatska 1755. godine:

 društvene i gospodarske promjene između legalnih praksi i nasilja

 

Ime i prezime:

Akademski status:

Radni naslov teme:

Zanimanje:   

Matična ustanova:

Kontakt adresa:

E-mail:

Telefon i fax: 

Mjesto i datum: 

                                                Potpis:  


 


Triplex Confinum web pages are created and maintained by Nataša Štefanec