Gdje volontirati

Ovdje su navedene samo neke mogućnosti . Ako imate ideju ili prijedlog koga još nadodati, javite nam!

Dom za djecu
Nazorova 49, Zagreb
dom-za-djecu-zagreb@zg.t-com.hr

Udruga Igra
Sv. Duh 55, Zagreb
udruga.igra@udrugaigra.hr

Centar za edukaciju i savjetovanje „Sunce“ (program Moje pravo na igru i sport)
Albaharijeva 2, 10000 Zagreb
bkrizanic@gmail.com

Hrabri telefon
Dječja kuća Borovje- voditelji preventivnih kreativnih radionica ili pomoć pri učenju
Bože i Nikole Bionde 32, Zagreb
djecjakuca@hrabritelefon.hr

Savjetodavna linija za djecu i roditelje
Đorđićeva 26, Zagreb
info@hrabritelefon.hr

Udruga za podršku žrtvama i svjedocima – Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja
Ulica grada Vukovara 49, Zagreb
pzs@pzs.hr

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu
Borongajska 83F, 10000 Zagreb
s.simlesa@gmail.com

Ženska soba
Maksimirska cesta 51 A
zenskasoba.volonterke@gmail.com

Savjetovalište Luka Ritz
Fabkovićeva 1/3, 10 000 Zagreb
dajana.savjetovaliste@gmail.com