Projekt RoMiCRO

Između Dunava i Mediterana. Istraživanje uloge rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba u vrijeme Rimskog Carstva u Hrvatskoj  – Hrvatska zaklada za znanost, projekt br. 6505

  • Voditeljica projekta: Prof. dr. sc. Mirjana Sanader
  • Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • Trajanje projekta: 2014-2018

Cilj projekta je istraživanje i proširivanje znanstvenih informacija koje bi doprinjele u rješavanju još neodgovorenih pitanja o značaju rimske vojske u promjenama koje su se dogodile u periodu od prvih kontakata s Rimom (229 g. pr. Kr.) do kraja Markomanskih ratova (180 g.) na području današnje Republike Hrvatske.

Cilj projekta je istražiti razinu utjecaja vojnih postrojbi, logora i luka na civilno stanovništvo i njihova naselja, lokalnu trgovinu te čitavu ekonomiju. Implementacija arheoloških podataka u kombinaciji s pismenim izvorima pokazala je da se može postići uravnoteženiji pogled. Dokazano je da takav metodološki pristup može rezultirati opsežnijim informacijama o pitanjima na koja pismeni izvori ne mogu ponuditi odgovore. Zahvaljujući arheološkim podatcima, dokazano je da se nikakvi pretjerani zaključci ne mogu donositi o samoj integraciji, s obzirom da je ona ovisila o faktorima koji su imali različite uloge u različitim miljama. Takvo istaživanje još nikad nije bilo provedeno u Hrvatskoj te bi rezultati ovog istraživanja popunili informacijske praznine koje trenutno postoje za ovaj dio Carstva kroz analizu najveće moguće količine informacija o životu i aktivnostima rimske vojske.

Cilj predloženog projekta je da ponudi znanstveno opravdane odgovore na najmanje četiri još uvijek neodgovorenih pitanja, koja su povezana sa stupnjem utjecaja vojske na razne procese integracije ove regije između Mediterana i Dunava te rimskog svijeta.

  1. Koja je bila uloga rimske vojske u političkim, društvenim, kulturnim i religijskim promjenama stanovništva i okoline?
  2. Koji su vojni utjecaji stranaca prihvaćeni od strane Rimljana u Illyricumu?
  3. Koji stupanj ekonomske dinamike proizlazi kao direktan rezultat svih promjena uvjetovanih potrebama vojnih snaga?
  4. Da li je stvarni stupanj integracije regije koja je danas dio Republike Hrvatske s Rimskim Carstvom bio uvjetovan specifičnom geografskom pozicijom?