POZIVNICA: Predavanje dr. sc. Mirjane Sanader, 30.05.2018.

Pozivamo Vas na XVIII. Kolokvij u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatske zaklade za znanost, u sklopu kojeg će prof. dr. sc. Mirjana Sanader održati predavanje pod nazivom Između Dunava i Mediterana – Uloga rimske vojske u mobilnosti ljudi i roba na tlu Hrvatske u antici“.

Kolokvij će se održati u srijedu, 30. svibnja 2018. u 14  sati, u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na Strossmayerovu trgu 14.

ZNANSTVENI SKUP: Zagreb, 15.-17.11.2017.

Na međunarodnom znanstvenom skupu “4th International Conference on the Roman Danubian Provinces. Traian and the Danubian Provinces. The political, economic and religious life in the Danubian Provinces”, održanom od 15. do 17. studenog 2017. god. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, suradnici na projektu održali su predavanja:

 • Mirjana Sanader, Miroslav Vuković “Trajansbogen von Asseria in seinem Landschaftlichen”
 • Domagoj Tončinić “Die Entwicklung des Limes im Illyricum”
 • Marina Milićević Bradač, Ana Pavlović “Trajan i senat. Ikonografske poruke na spomenicima i novcu”
 • Zrinka Šimić-Kanaet “Vessels, baskets and barrels on Trajan’s column”
 • Iva Kaić “Power of magic. Several notes on two engraved gems from Mursa”
 • Vinka Matijević, Mirna Vukov “Field survey of the Danube Limes”
 • Sanja Ivčević “Roman military equipment in Dalmatia from the time of Trajan: some representational and archaeological evidence”
 • Zrinka Buljević “Staklo trajanovog doba u Dalmaciji”
 • Domagoj Perkić “Prilog plovidbi istočnojadranskom obalom krajem 3. i početkom 2. st. pr. Kr.”
 • Tomislav Šeparović “About Colonia Aelia Mursa on the basis od new numismatic finds”
 • Mia Leljak, Igor Vukmanić “Roman military or evidence of romanisation? – Early Roman finds from Teutoburgium”

Traian and the Danubian Provinces, Zagreb 2017

Skup je organiziran u sklopu projekta RoMiCRO: Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (HRZZ, IP-11-2013-6505).

4th International Conference on the Roman Danubian Provinces_Program

Objavljen je program skupa 4th International Conference on the Roman Danubian Provinces, koji će se od 15. do 17. studenog 2017. god. održati na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tema ovogodišnjeg skupa je “Trajan i dunavske provincije. Politički, ekonomski i religiozni život u dunavskim provincijama”.

Organizatori skupa su Odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Department of Ancient History and Antiquity Studies, Papyrology and Epigraphy of the University in Ferrara.

Skup je organiziran u sklopu projekta RoMiCRO: Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (HRZZ, IP-11-2013-6505).

Program i knjiga sažetaka

ZNANSTVENI SKUP: Kaštela, 2.–6.10.2017.

Na znanstvenom skupu Hrvatskog arheološkog društva “Okolica Kaštelanskog zaljeva u prošlosti, održanom od 02. do 06. listopada 2017. god. u Muzeju grada Kaštela, suradnici na projektu prof. dr. sc. Mirjana Sanader, doc. dr. sc. Domagoj Tončinić i mag. archaeol. Mirna Vukov održali su predavanje “Dva nova antička spomenika s otoka Brača”.

Program i knjiga sažetaka

Istraživački boravak u Beču

Doktorandica Mirna Vukov boravila je 03. do 29. rujna 2017. na istraživačkom boravku na Sveučilištu u Beču gdje je proučavala literaturu vezanu uz projekt i doktorsku disertaciju. Za boravak u Beču dodijeljena joj je stipendija za financiranje jednomjesečnog istraživačkog boravka na Sveučilištu u Beču u 2017. godini, u sklopu partnerske razmjene između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Beču.