South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Centar za istrazivanje i razvoj udzbenika

Centar za istrazivanje i razvoj udzbenika novi je projekt Instituta za drustvena istrazivanja u Zagrebu. Centar bi trebao provoditi fundamentalna istrazivanja u podrucju obrazovanja i odgoja u suradnji s domacim i stranim institucijama s ciljem razvoja obrazovanja i odgoja u Hrvatskoj te priblizavanja Hrvatske Europskoj Uniji. Trebao bi imati savjetodavnu, koordinacijsku i implementacijsku funkciju.

Temeljna istrazivanja Centar ce provoditi u podrucju filozofije odgoja, te psihologije, sociologije, ekonomike i antropologije obrazovanja i odgoja. Njima se istrazuju zakonitosti razlicitih obrazovnih pojava. Primijenjena istrazivanja omogucavaju otkrivanje slabih tocaka u sustavu odgoja i obrazovanja te izradu prijedloga za poboljsanje sustava. Istrazivacki projekti Centra odnose se ponajvise na promijenjena istrazivanja jer se smatra da je stanje obrazovnog sustava i postojece istrazivacke kapacitete potrebno usmjeriti na rjesavanje akutnih strukturnih problema sustava.

Prvi i osnovni zadatak Centra, ciju ce djelatnost financirati hrvatska vlada i Institut Otvoreno drustvo, jest potpora rada strategijske grupe za odgoj i obrazovanje u izradi reformske strategije kroz seriju istrazivackih projekata. Predvidjeni projekti jesu: Opcije za strukturu odgojno-obrazovnog sistema, Reforma nacionalnog kurikuluma i revizija (promjena) udzbenika, Nacionalni sistem ocjenivanja i certifikacije, Modeli financiranja obrazovanja, Mehanizmi decentralizacije, Moderna izobrazba ucitelja/nastavnika, Eksterna evaluacija obrazovno-odgojnih rezultata ucenika, Komparativna analiza prosvjetne legislative i drugi.

Programom rada Centra predvidjeno je umrezavanje kroz ukljucivanje u medjunarodne projekte i programe, pokretanje Foruma za odgoj i obrazovanje, formiranje baze podataka o domacim i stranim projektima, suradnja s drugim cimbenicima u odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj, te formiranje virtualne platforme preko Interneta (umrezavanje i pruzanje informacija iz podrucja odgoja i obrazovanja za korisnike iz cijele Hrvatske).

e-mail adresa voditeljice: baranov@idi.hr