South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

PISE VESNA JANKO , prof. geografije i povijesti, II. osnovna skola Bjelovar

GRADJANSKI ODGOJ

U bjelovarskim osnovnim i srednjim skolama prihvaceni su projekti "Gradjanin i ustav, temelji demokracije" i "Projekt gradjanin" sto ih provodi Ministarstvo prosvjete i sporta Republike Hrvatske uz potporu Centra za gradjanski odgoj iz Sjedinjenih Americkih Drzava. Projekti se provode vec oko dvije godine, na razlicite nacine; u sklopu sata razrednika, kao izborni predmet ili kao izvannastavne aktivnosti. Cilj projekata je da na praktican nacin osposobe ucenike za zivot u demokraciji.

U bjelovarskom kraju tri su se skole aktivnije ukljucile u projekte. OS "Rovisce" iz Rovisca, pokraj Bjelovara, prosle skolske godine (1999./2000.) izradila je "Projekt gradjanin" na temu "Stocarstvo naseg kraja" gdje su istakli brojne probleme u nekada poznatom stocarskom kraju. Ova tema bila je predstavljena na susretu ucenika na drzavnoj razini (Dubrovnik). U I. i u II. osnovnoj skoli projekt "Gradjanin i ustav" provodi se u sklopu izvannastavnih aktivnosti.

U nasoj II. osnovnoj skoli projekt vodi pedagoginja Jadranka Tuma - Ocko uz suradnju profesorice povijesti. Ove skolske godine osim teorije vise smo paznje posvetili pravima djeteta, naime ukljuceni smo i u projekt "Mi poznajemo i zivimo svoja prava". Polaznici ove slobodne aktivnosti su odrzali predavanja na satovima razrednog odjela o pravima djeteta svojim vrsnjacima. Kako sami ucenici vide svoje sudjelovanje u projektu moze se vidjeti na web stranici www.fortunecity.com/campus/dana/1471/demo.htm Osnovne elemente gradjanskog odgoja ucenici usvajaju i u projektu Eko - skole sto ga provodi Foundation for Environmental Education Europe koordinira za Hrvatsku Pokret prijatelja prirode "Lijepa nasa".

 

 

NOVE NASTAVNE METODE

 

Projekt Citanje i pisanje za kriticko misljenje (Reading and Writing for Critical Thinking Project - RWCT) je zajednicki projekt International Reading  Association i University of Northen Iowa, a sponzoriraju ga Sorosove nacionalne zaklade. U ovom suradnickom projektu su ukljuceni prosvjetni djelatnici iz cijelog svijeta. U uvodu Prirucnika za seminar RWCT-a se istice: "Svrha ove suradnje je uvesti u nastavu metode poucavanja koje promicu kriticko misljenje medju ucenicima svih uzrasta i u svim predmetima. (…) Kriticko je misljenje najvaznije umijece u otvorenom i demokratskom drustvu." Voditeljica projekta za Hrvatsku je Vesna M. Puhovski.

Skolske 1999./2000. godine u bjelovarskoj "Ekonomskoj i birotehnickoj skoli" odrzan je seminar za ucitelje i profesore svih zupanija. Polaznici seminara imaju zadacu promicanja metoda i tehnika u svojim sredinama. Ove skolske godine odrzan je seminar za ucitelje i profesore iz Bjelovarsko - bilogorske zupanije. Polaznice seminara bile su i profesorice geografije i povijesti. Seminar se odrzavao cetiri vikenda, od 9 do 18 sati dnevno, iako se to cini naporno vrijeme je brzo proteklo u vedrom. Polaznici su isticali laku primjenjivost i prihvacenost metoda kod ucenika (i ucitelja), mogucnost diskusije o svakom problemu i razmjene iskustava, otvorenost voditelja. Neki primjeri primjene RWCT metoda u nastavi povijesti i zemljopisa mogu se vidjeti na web stranicama www.fortunecity.com/campus/dana/1471/

Voditelji seminara:

Prof. Gorica Risovic dipl. ecc.

Prof. Radmila Popovic (biologija i kemija)

Prof. Marijan Milos (engleski jezik i fonetika)

Prof. Biserka Dugandzic dipl. ecc.

Prof. Stjepan Cipek savjetnik u mirovini

 

Unazad nekoliko skolskih godina odrzavale su se radionice za razrednike koje je vodio prof. Stjepan Cipek. Razrednici su educirani putem radionica u kojima su obradjivane razlicite teme. Svrha takvog rada je postici kvalitetniju komunikaciju ucenika, ucitelja i roditelja.

 

 

RACUNALO U NASTAVI POVIJESTI I ZEMLJOPISA

 

Od 1996. godine nastava povijesti i zemljopisa u II. osnovnoj skoli Bjelovar izvodi se i na racunalima. Pocetak je zaista bio tezak. Informaticka ucionica je imala svega 12 racunala koja su jos i tada bila zastarjela (danas nije mnogo bolje), zatim pitanje softwera (na hrvatskom jeziku) i konacno, pitanje  kako ce to prihvatiti ucenici. Prvi problem cini se nerjesivim, ali za druga dva trebalo je uloziti "malo" truda; ako nema programa treba ih izraditi, a ucenike nauciti koristiti racunalo. Tako su nastali prvi jednostavni programi pisani u QBASIC-u, a kasnije u Visula Basic-u za DOS. Ovakvi programi pokazali su se veoma korisnim za vjezbe i ponavljanja, napose kod priprema ucenika za razna natjecanja.

Razvojem Interneta pojavila se ideja prezentacije nastavnog gradiva u hypertext obliku (web stranice), no problem racunala slabijih konfiguracija je i dalje ostao pa se nisu mogle iskoristiti sve blagodati ovakve prezentacije (zvuk, animacije, video). No, prednosti Interneta su visestruke; ucenje izvan skole, mogucnost suradnje s ucenicima pri izradi programa i stranica, komunikacija s ucenicima preko e - mail-a, suradnja s drugim skolama u Hrvatskoj i svijetu…

 

Do sada su obradjene ove nastavne teme:

 

POVIJEST

ZEMLJOPIS

Rimska Republika – vjezba

Zemlja u svemiru

Rimsko Carstvo – vjezba

Vanjski procesi u reljefu

Hrvatska u doba narodnih vladara – vjezba

Prirodna sumska podrucja

Druga industrijska revolucija

Australija

Vjezba gradiva za 7. razred (hrvatska povijest)

Indija

Vjezba snalazenja u vremenu i prostoru za 7. raz.

Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Europadalica – igra

 

Oporabilica – ekoloska igra

 

Stupanjska mreza – vjezba

 

Vjezba uporabe zemljovida Europe

 

Argentina i Cile

 

Egipat

 

Japan (uradak prezentiran na drzavnom savjetovanju za nastavnike informatike Opatija ’99)

Neke uradke mozete pogledati na stranicama www.fortunecity.com/campus/dana/1471/ ili pitati na vjanko@hpd.botanic.hr