South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Obrazovanje o ljudskim pravima

U suradnji s nekim medjunarodnim institucijama (primjerice UNESCO-m) te uz pomoc stranih donatora sluzbene su vlasti u Hrvatskoj pokrenule nekoliko projekata koji za cilj imaju obrazovanje o ljudskim pravima: Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne skole. Priredjene su neke publikacije koje sadrze materijale za upotrebu na satovima razredne nastave, te prirucnike za nastavnike i zbirke medjunarodnih dokumenata.