South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Snjezana Koren
Southeast European Joint History Project

 

Radionica II

First World War and the Creation of Yugoslavia

(Solun, 26.-29. sijecnja 2001.)

Radionica III

Second World War – Collaboration and Resistance

(Solun, 8.-10. ozuka 2001.)

Nastavnici iz drzava nastalih na podrucju bivse Jugoslavije (Slovenije, Hrvatske, Srbije) sudjelovali su u sijecnju i ozujku 2001. godine u radu dviju radionica koje je organizirao Center for Democrady and Reconciliation in Southeast Europe (www.cdsee.org). Prva radionica - “First world War and the Creation of Yugoslava” – odrzana je od 26. do 29. sijecnja 2001. u Solunu. Druga radionica - “Second World War – Collaboration and Resistance” – odrzana je u Solunu od 9. do 11. ozujka 2001. godine. U radu prve radionice sudjelovali su nastavnici iz Hrvatske i Srbije, a u radu druge radionice nastavnici iz Srbije, Slovenije i Hrvatske. Obje su radionice bile usmjerene na prakticni rad nastavnika u manjim grupama i plenarnim sjednicama. Nastavnici su pod vodstvom strucnjaka tijekom obje radionice analizirali povijesne izvore (prva radionica - tekst Vidovdanskog ustava i pisanje tiska; druga radionica - dokumenti koji se odnose na kolaboraciju i otpor tijekom Drugoga svjetskog rata) te interpretacije u suvremenoj historiografiji. Nastavnicima su prikazani i dokumentarni i igrani filmovi koji se bave dogadjajima iz Drugoga svjetskog rata ili su nastali u tom razdoblju: igrani film The Chetniks, snimljen 1942. godine u produkciji Twentieth Century Fox, ulomci iz Hrvatskog slikopisa iz 1942. godine, te dokumentarni film o Leonu Rupniku nastao neposredno nakon Drugoga svjetskog rata. Filmovi su trebali posluziti kao povod za diskusiju o tome treba li i na koji nacin upotrebljavati takve materijale u nastavi. Najvazniji dio obiju radionica bila je i analiza udzbenika, tj. nacin na koji su Vidovdanski ustav, odnosno kolaboracija i otpor u Drugome svjetskom ratu prikazani u udzbenicima povijesti Slovenije, Hrvatske i Srbije (tekst, ilustracije, povijesne karte, izvori). Pritom su nastavnici uocavali i diskutirali o slabostima i pozitivnim stranama udzbenika koji postoje u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. Nije nevazno naglasiti ni da je medju sudionicima obiju radionica bilo nekoliko autora osnovnoskolskih i srednjoskolskih udzbenika, koji su mogli predociti svoja iskustva u pisanju udzbenika i probleme na koje su pritom nailazili. Oba skupa zakljucena su okruglim stolovima na temu “Kako poucavati kontroverzne teme u nastavi povijesti?” Tijekom prve radionice nastavnici su imali priliku razgledati Arheoloski i Bizantoloski muzej u Solunu, a tijekom druge radionice posjetiti arheoloska lokalitete Pellu i Verginu.

Misljenja nastavnika pokazuju da su za njih radionice bile pozitivno iskustvo te da su ih dozivjeli kao mjesto susreta i razmjene iskustava. Stoga takvi susreti predstavljaju korak naprijed prema prevladavanju strahova i predrasuda i postizanju medjusobnog uvazavanja i razumijevanja.