South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Snjezana Koren
Southeast European Joint History Project

 

Radionica II

Teaching Cyprus: in search of tolerance and understanding

Radionica II - Teaching Cyprus: in search of tolerance and understanding – (Pyla, Cipar, 28.-29. veljace 2000.) okupila je sudionike iz Cipra. Grcke i Turske te predstavnike Vijeca Europe.

Ciljevi radionice:

1.      Kako su dvije ciparske zajednice uzajamno prikazane u ciparskim udzbenicima povijesti u odnosu na njihovu zajednicku i/ ili konfliktnu proslost?

2.      Kako je Cipar prikazan u grckim i turskim udzbenicima i koje je njegovo mjesto u okviru grcko-turskih odnosa kroz povijest?

3.      Koje su mogucnosti revidiranog pogleda na zajednicku proslost za dvije ciparske zajednice te za Grcku i Tursku?

Pitanja na koja su odgovarali sudionici radionice:

Opce informacije

1.1  U kojim se razredima uci povijest?

1.2  Koliko sati tjedno? Koja se povijesna razdoblja poucavaju u pojedinom razredu?

1.3  Poucava li se osim nacionalne povijesti i neka druga povijest?

1.4  Koji su omjeri izmedju nacionalne, balkanske, europske i svjetske povijesti?

1.5  Kakav je sustav autorizacije, publikacije i distribucije udzbenika?

Analiza udzbenika povijesti

2.1  Koliko je stranica posveceno povijesti Cipra, Grcke i Turske u vasim udzbenicima povijesti?

2.2  Koje su karte i ilustracije koje se odnose na povijest Cipra ukljucene u udzbenike? Koje su karte i ilustracije koje se odnose na povijesti Grcke i/ ili Turske ukljucene u ciparske udzbenike?

2.3  U kojim se povijesnim razdobljima Cipar spominje? U kojem je opsegu povijest Cipra povezana s povijescu “domovine”? Je li povijest Cipra prikazana odvojeno ili cini dio grcke i/ ili turske nacionalne povijesti?

2.4  Spominje li se ili pretpostavlja “ciparski identitet”?

2.5  Kako su u povijesti Cipra prikazana razlicita povijesna razdoblja (npr. prapovijest, antika, rimsko, bizantsko, osmansko i britansko razdoblje, itd.)? Kako su ta razdoblja prikazana s “etnickog” stanovista?

2.6  Kako su prikazani slijedeci dogadjaji:

osmansko osvajanje Cipra (1571.)

britanska vladavina (od 1878. nadalje)

podjela otoka 1974. godine

2.7  Na koji su nacin krscanstvo i islam povezani sa povijescu Cipra? Kakav je odnos vjerskih identiteta prema nacionalnim i etnickim identitetima?

2.8  Kako je prikazan grcko-turski sukob na Cipru? Je li ukljucen u siri splet grcko-turskih odnosa?

2.9  Kako je prikazana “druga strana”? Koja je “povijesna uloga” koju je odigrao “drugi”? U kojem su opsegu problemi i prituzbe “druge strane” spomenuti u udzbenicima? Ima li slucajeva u kojima su spomenute greske, nedostaci i “nepravedni postupci” “nase” strane?

2.10          Koja se uloga pridaje “svijetu”, “Europi” itd. u vezi s ciparskim pitanjem?