South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Snjezana Koren
Southeast European Joint History Project

 

Radionica VII

Religious education and the view of the “others”

Radionica VII: Religious education and the view of the “others” (Solun, 11.-13. ozujka 2001.). Sudionici iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Makedonije, Grcke, Rumunjske, Slovenije, Turske, Jugoslavije, te predstavnici Central European University iz Budimpeste.

Ciljevi radionice:

1.      Kakva je situacija u religioznom obrazovanju u skolama i van skola u JI Europi?

2.      Kako je prikazana religija i kako je uloga religioznog faktora (i crkvi) ocijenjena u udzbenicima povijesti?

3.      Odnos izmedju vjerskih razlika i medjuetnickih sukoba, te kako poucavati toleranciju izmedju razlicitih vjerskih zajednica.

Pitanja na koja su odgovarali sudionici radionice:

Vjersko obrazovanje - opce informacije

1.1  Je li vjeronauk/ vjersko obrazovanje izborni ili obavezni predmet? U kojim se razredima poucava? Koliko sati tjedno? Kakvo je obrazovanje ucitelja vjeronauka?

1.2  Koji je sadrzaj vjerskog obrazovanja? Spominju li se i druge religije?

1.3  Jesu li vjerske obrazovne ustanove dozvoljene zakonom? Postoje li takve ustanove paralelno s drzavnim obrazovnim sustavom? Pripadaju li razlicitim vjeroispovijestima ili religijama?

1.4  Predaje li se vjersko obrazovanje etnickim ili vjerskim manjinama u drzavnim skolama ili drugim ustanovama? Je li izborno ili obavezno? Tko su ucitelji? Kakvi se udzbenici koriste u tu svrhu?

1.5  Kakav je sustav autorizacije, publikacije i distribucije udzbenika religije?

1.6  Kakav je odnos izmedju teksta i ilustracija u udzbenicima religije? Jesu li ilustracije uglavnom dekorativne ili je njihova svrha da objasne tekst? Koji je omjer ilustracija koje se odnose na druge vjerske zajednice u odnosu na vecinsku vjersku zajednicu u vasoj zemlji?

1.7  Imati li informacija o tome kako se u svakoj od vjerskih zajednica u vasoj zemlji formiraju stavovi prema drugim religijama?

Analiza udzbenika povijesti

2.1  Kakav je polozaj religije u udzbenicima povijesti? Koliko je poglavlja i stranica posveceno religiji, te Crkvi ili Zajednici vjernih (Umma) u srednjovjekovnoj i modernoj/ suvremenoj povijesti? Koji je njihov postotak? Kako je zidovska vjera prikazana u udzbenicima drevne povijesti?

2.2  Koje su ilustracije vjerskog sadrzaja ukljucene u udzbenike? Ima li spomenika, portreta itd. koji se odnose na razlicite religije? Kakav je njihov tretman?

2.3  Je li religija predstavljena kao element nacionalnog identiteta? Ako da, kako je integrirana u nacionalnu povijest? Kakav je odnos vjerskih identiteta prema nacionalnim i etnickim identitetima?

2.4  Ima li nacionalnih heroja i antiheroja koji pripadaju vjerskim zajednicama (tj. Crkvi, Ummi, itd.)? Kako je prikazana vjerska dimenzija tih heroja?

2.5  Kako je opisan odnos izmedju razlicitih vjera u povijesti? Ima li negativnih stereotipa o drugim religijama?

2.6  Kako je prikazan odnos izmedju drzave, religije i drustva u razlicitim povijesnim razdobljima? Kako udzbenici obradjuju trenutke sukoba izmedju drzave i religije? Kako su prikazane politicke snage koje su usvojile vjersku dimenziju/ identitet?