South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Magdalena Najbar-Agicic
 

 

O NOVIM UDZBENICIMA ZA NASTAVU POVIJESTI U HRVATSKOJ

 

Sredinom svibnja zavrsen je natjecajni postupak za nove udzbenike u Hrvatskoj. U skole stigao je novi popis udzbenika za skolsku godinu 2001/2002. U odnosu na stanje za tekucu godinu odobrenje Ministarstva prosvijete i sporta RH dobili su po jedan novi udzbenik za peti i sedmi razred, te dva udzbenika za sesti razred osnovne skole. Na ta nacin u petom i osmom razredu nastavnici mogu birati izmedju pet alternativnih udzbenika, dok u sestom i sedmom razredu na raspolaganju imaju cetiri udzbenika. Pojavio se je takodjer novi udzbenik za I. i IV razred gimnazije.

Generalno gledano glavna je tendencija izdavanje graficki sve bolje opremljenijih. U tom pogledu u Hrvatskoj zahvaljujuci konkurenciji na trzistu udzbenika, u zadnjih nekoliko godina dogodio se ogroman napredak. Zanimljivo je takodjer spomenuti, da u dva slucaja (sesti i sedmi razred) autori vec postojecih udzbenika pripremili su zajedno s suradnicima nove udzbenike po novom konceptu. Glavno je njihovo obiljezje uklapanje izvornih tekstova u strukturu udzbenika, te koristenje ilustrativnog materijala kao ravnopravnog sredstva u prijenosu znanja.

Iznenadjuje da usprkos cesto u javnosti prisutnim raspravama, i negativnoj ocijeni struke iz uporabe nisu povuceni tzv. problematicni udzbenici (prvenstveno svi udzbenici Ivana Vujcica, te Dragutina Pavlicevica za III. razred gimnazije).

 

 

POPIS OBVEZNIH UDZBENIKA I PRIRUCNIKA

U SKOLSKOJ GODINI 2001./02. U OSNOVNIM SKOLAMA

 

POVIJEST V

1. POVIJEST 5 Cutura, Kuntic-Makvic, Tezak-Gregl udzbenik 5. AA 1998. 2001./02. POVIJEST 5 Cutura, Kuntic-Makvic, Tezak-Gregl vjezbenica 5. AA 1998. 2001./02.

2. POVIJEST 5 Ujakovic, Krizevan udzbenik 5. SK 2000. 2004./05. POVIJEST 5 Ujakovic, Krizevan vjezbenica 5. SK 2000. 2004./05.

3. POVIJEST 5 Tonkovic udzbenik 5. PI 2000. 2004./05. POVIJEST 5 Tonkovic vjezbenica 5. PI 2000. 2004./05.

4. POVIJEST 5 - udzbenik i vjezbenica za 5. razred osnovne skole Ivka Pavicic, Franko Mirosevic udzbenik i vjezbenica 5. SK 2000. 2001./02.

5. POVIJEST STAROGA VIJEKA : za 5. razred osnovne skole Posavec Vladimir udzbenik 5. NLJ 2001. 2002./03. POVIJEST STAROGA VIJEKA : radna biljeznica za 5. razred osnovne skole Posavec Vladimir radna biljeznica 5. NLJ 2001. 2002./03.

ATLAS: HRVATSKI POVIJESNI ZEMLJOVIDI, od 5. - 8. razreda Skupina autora prirucnik 5. HSK 1998. 2002./03.

 

POVIJEST VI

1. RADJANJE SUVREMENE HRVATSKE I EUROPE Budak, Posavec udzbenik 6. PI 1998. 2002./03. RADJANJE SUVREMENE HRVATSKE I EUROPE Budak, Posavec radna biljeznica 6. PI 1998. 2002./03.

2. POVIJEST 6 - udzbenik i radna biljeznica za 6. razred osnovne skole Ivo Makek udzbenik i radna biljeznica 6. SK 2000. 2001./02.

3. POVIJEST 6 : udzbenik za 6. razred osnovne skole Brdal Zeljko, Madunic Margita udzbenik 6. SK 2001. 2002./03. POVIJEST 6 : vjezbenica za 6. razred osnovne skole Brdal Zeljko, Madunic Margita vjezbenica 6. SK 2001. 2002./03.

4. POVIJEST 6 : udzbenik za 6. razred osnovne skole Budak Neven, Mogorovic Crljenko Marija udzbenik 6. PI 2001. 2002./03. POVIJEST : radna biljeznica za 6. razred osnovne skole Budak Neven, Mogorovic Crljenko Marija radna biljeznica 6. PI 2001. 2002./03.

 

POVIJEST VII

1. POVIJEST Pavlicevic, Potrebica udzbenik 7. AA 1998. 2002./03. POVIJEST Potrebica radna biljeznica 7. AA 1998. 2002./03.

2. POVIJEST 7 Agicic udzbenik 7. PI 1998. 2002./03. POVIJEST 7 Agicic radna biljeznica 7. PI 1998. 2002./03.

3. POVIJEST 7 Dukic, Erdelja, Stojakovic udzbenik 7. SK 2000. 2004./05. POVIJEST 7 Dukic, Erdelja, Stojakovic radna biljeznica 7. SK 2000. 2004./05.

4. POVIJEST : udzbenik za 7. razred osnovne skole Agicic Damir, Koren Snjezana, Najbar-Agicic Magdalena udzbenik 7. PI 2001. 2002./03.

 

POVIJEST VIII

1. POVIJEST 8 Peric udzbenik 8. AA 1998. 2002./03. POVIJEST 8 Peric radna biljeznica 8. AA 1998. 2002./03.

2. POVIJEST 8 Koren udzbenik 8. PI 2000. 2004./05. POVIJEST 8 Najbar-Agicic, Rendulic, Agicic vjezbenica povij.zemlj 8. PI 2000. 2004./05.

3. POVIJEST 8 Matkovic udzbenik 8. SK 2000. 2004./05. POVIJEST 8 Matkovic vjezbenica 8. SK 2000. 2004./05.

4. POVIJEST 8 - udzbenik za 8. razred osnovne skole Vesna DJuric udzbenik 8. PI 2000. 2001./02. POVIJEST 8 - radna biljeznica za 8. razred osnovne skole Vesna DJuric radna biljeznica 8. PI 2000. 2001./02.

5. POVIJEST 8 - udzbenik za 8. razred osnovne skole Maja Brkljacic, Tihomir Ponos, Zdenko Samarzija, Dario Spelic udzbenik 8. SK 2000. 2001./02. POVIJEST 8 - vjezbenica za 8. razred osnovne skole Tihomir Ponos, Dario Spelic vjezbenica 8. SK 2000. 2001./02.

 

 

 

 

GIMNAZIJE

1. RAZRED

1. POVIJEST STAROG VIJEKA - udzbenik za 1. razred gimnazija, Munic-Bauer, AA 1996.

2. POVIJEST, Valentic, SK 1998.

3. POVIJEST STAROGA VIJEKA, Posavec Vladimir, Medic-Posavec Tatjana, PI 2000.

4. POVIJEST 1 : udzbenik za 1. razred gimnazije, Ferecek Maja, SK 2001.

 

2. RAZRED

1. POVIJEST 2, Mijatovic Andjelko, Sanjek Franjo, Mirosevic Frano, SK 1997.

2. STVARANJE EUROPSKE CIVILIZACIJE I KULTURE, Posavec Vladimir, Medic Tatjana, PI 1998.

 

3. RAZRED

1. POVIJEST 3, Pavlicevic Dragutin, AA 1998.

2. POVIJEST 3, Mijatovic Andjelko, Macan Trpimir, Mirosevic Frano, SK 1998.

3. POVIJEST 3, Agicic Damir, Jakovina Tvrtko, Lecek Suzana, Najbar-Agicic Magdalena, Matkovic Stjepan, PI 2000.

 

4. RAZRED

1. HRVATSKA I SVIJET U XX. ST., Peric Ivo, AA 1998.

2. POVIJEST 4, Vujcic Ivan, BT 1998.

3. POVIJEST 4 - udzbenik za 4. razred gimnazije, Lecek Suzana, Agicic Damir, Jakovina Tvrtko, Najbar-Agicic Magdalena, PI 1999.

4. POVIJEST 4 : udzbenik za 4. razred gimnazije, Matkovic Hrvoje, Mirosevic Franko, SK 2001.

 

SREDNJE STRUKOVNE SKOLE

TROGODISNJE SKOLE

Hrvatska povijest Vujcic udzbenik 1. BT 1998. 2002./03.

Hrvatska povijest od doseljenja Hrvata do nasih dana DJuric, Peklic udzbenik 1. PI 1999. 2001./02.

 

CETVEROGODISNJE SKOLE

Povijest - Hrvatska i svijet 1 Vujcic udzbenik 1. BT 1998. 2002./03.

Hrvatska i svijet od prapovijesti do Francuske revolucije 1789. godine DJuric, Peklic udzbenik 1. PI 2001. 2001./02.

Povijest - Hrvatska i svijet 2 Vujcic udzbenik 2. BT 1998. 2002./03.

Povijest Mirosevic, Mijatovic, Macan, Sanjek udzbenik 2. SK 1997. 2001./02.

HRVATSKA I SVIJET OD SREDINE 18. ST. DO NASIH DANA DJuric Vesna, Peklic Ivan prirucnik 2. PI 2001. 2001./02.

 

Nakladnici (tumac kratica):

Oznaka Naziv nakladnika Ulica i broj Mjesto :

AA - ALFA d. d., Nova Ves 23a, Zagreb

BT - Birotehnika CDO, Gunduliceva 24/III, Zagreb

HSK - Hrvatska skolska kartografija, Prilaz Gj. Dezelica 8, Zagreb

NLJ - Naklada Ljevak d. o. o., Palmoticeva 30/1, Zagreb

PI - Profil International d. o. o., Kaptol 25, Zagreb

SK - Skolska knjiga d. d., Masarykova 28, Zagreb