South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Croatia

Magdalena Najbar-Agicic

Odobravanje udzbenika u Hrvatskoj

 

Postupak odobravanja udzbenika u Republici Hrvatskoj ove godine, nazalost, kao i u proslosti izaziva odredjene probleme, te nailazi na mnoge kritike. Djelovanje Ministarstva prosvijete i sporta nije se mnogo promijenilo u odnosu na proslu godinu. Dapace, ponovljene su iste pogreske, koje stavljaju udzbenicku problematiku u Hrvatskoj na rubu skandala. Spomenimo samo neka vaznija pitanja.

Dana 20. studenog 2000. godine raspisan je natjecaj za nove i ponovljene udzbenike. Ponovo se od izdavaca trazilo dostavljanje na natjecaj gotovih knjiga (prelomljenih i graficki oblikovanih), uz odgovarajuce recenzije strucnjaka. Te vec jednom recenzirane knjige predane su kasnije drzavnome povjerenstvu na ponovnu ocjenu. Opet se pojavilo pitanje zasto ministarstvo ne postuje misljenje prvih recenzenata, te zasto onda uopce trazi recenzirane knjige na natjecaju. Cijeli postupak, a posebno formiranje drzavnih povjerenstava pratile su i mnoge nepravilnosti.

Predvidjeni su tocno odredjeni rokovi po kojima se postupak odobravanja trebao voditi (vidi prilog na kraju teksta). Prema tome kalendaru Ministarstvo trebalo je utvrditi popis obaveznih udzbenika za iducu skolsku godinu do 1. travnja. Taj rok trebao je omoguciti izdavacima tiskanje novih udzbenika jos u travnju, to pak trebalo dati nastavnicima dovoljno vremena za upoznavanje s njima i odluku po kojim ce udzbenicima raditi iduce skolske godine do 31. svibnja. Nazalost rokovi nisu postivani od strane Ministarstva. Konacan popis udzbenika za iducu godinu utvrdjen je tek u drugom tjednu svibnja (na web-stranicu Ministarstva prosvijete i sporta postavljen je 9.05. kasnije objavljen u sljedecem broju Prosvjetnog vjesnika). Izdavacima nije ostavljeno dosta vremena za tiskanje i distribuciju udzbenika po skolama. Iako su usprkos tome novi udzbenici uglavnom stigli u skole prije kraja svibnja, nastavnici nisu imali dovoljno vremena za detaljnije upoznavanje s novim naslovima. Situacija dodatno je pogorsana time, sto u mnogim skolama skolske su vlasti (ravnatelji, tajnici skola, knjiznicari ili druge osobe zaduzene za utvrdjivanje popisa udzbenika koji ce se koristiti u pojedinim skolama) trazile su od nastavnika konacnu odluku i na tjedan dana prije isteka roka, sto cesto oznacavalo da su nastavnici bili prisiljeni donositi odluke prije nego sto uopce vide nove udzbenike.

Drzavna birokracija na taj nacin potrosila je golemu vecinu vremena raspolozivog za izradu i prezentaciju novih udzbenika. Sami autori i izdavaci bili su prisiljeni obavljati svoj posao u iznimno kratkim rokovima. Sto vise, nastavnici ponovo nisu imali dovoljno vremena za odluku. Sve to naravno ide na stetu prvenstveno ucenika i kvalitete nastave u skolama.

 

PLAN ODOBRAVANJA TEMELJNIH UDZBENIKA

za osnovne i srednje skole za skolsku godinu 2001./02.,

prema Odluci o postupku odobravanja udzbenika

 

Rokovi

Zaduzenja

Do 05. 01. tekuce godine

  rok za dostavu zahtjeva za odobrenje ponovljenih udzbenika nakladnici zahtjev dostavljaju Ministarstvu Odjelu za udzbenike

Do 15. 02. tekuce godine

  rok za dostavu zahtjeva za odobrenje novih udzbenika nakladnici dostavljaju zahtjev Ministarstvu Odjelu za udzbenike

Do 15. 02. tekuce godine

  obavijest o odobrenju ponovljenih udzbenika Ministarstvo dostavlja nakladnicima

Do 01. 04. tekuce godine

  izdaju se rjesenja za odobrenje novih udzbenika - Ministarstvo dostavlja nakladnicima

Do 01. 04. tekuce godine

  utvrdit ce se konacni popis temeljnih udzbenika odobrenih za uporabu u sljedecoj skolskoj godini

Do 06. 04. tekuce godine

  objavit ce se konacni popis temeljnih udzbenika odobrenih za uporabu u sljedecoj skolskoj godini - u Prosvjetnom vjesniku

od 25. 04. do 29. 04. tekuce godine

  nakladnici mogu dostaviti zupanijskim uredima primjerke novih udzbenika u onoliko primjeraka koliko je skola u zupaniji i na mjesto koje odredi zupanijski ured

02. 05. tekuce godine

  zaduzene osobe iz svake skole duzne su od zupanijskih ureda preuzeti primjerke novih udzbenika. Istog dana ravnatelji skola duzni su primjerke novih udzbenika uruciti nastavnicima.

Do 31. 05. tekuce godine

  skole su duzne utvrditi popis odobrenih udzbenika i o njemu izvijestiti ucenike i njihove roditelje te ga objaviti na oglasnoj ploci

Do 01. 06. tekuce godine

  skole su duzne dostaviti zupanijskom uredu popis odabranih udzbenika

Do 10. 06. tekuce godine

  zupanijski uredi duzni su na pripremljenim obrascima ujediniti podatke dobivene sa skola i dostaviti ga Ministarstvu

Do 20. 06. tekuce godine

  Ministarstvo ce izvijestiti nakladnike o potrebnom broju svih temeljnih udzbenika za sljedecu skolsku godinu

Do 01. 07. tekuce godine

  nakladnici su duzni dostaviti Ministarstvu cijene svih temeljnih udzbenika i obveznih prirucnika za sljedecu skolsku godinu

Do 15. 08. tekuce godine

  nakladnici su duzni u prodajnu mrezu uputiti sve temeljne udzbenike i obvezne prirucnike za osnovnu skolu i gimnazije

Do pocetka skolske godine 2001./02.

  nakladnici su duzni u prodajnu mrezu uputiti sve temeljne udzbenike i obvezne prirucnike za srednje strukovne skole

Tijekom cijele godine

  odobravaju se za uporabu u skoli prirucnici i druga neobvezna izdanja

 Magdalena Najbar-Agicic