South-East Europe Textbook Network

States and Regions

Transregional Projects(return to home page)

Serbia

EKSPERTSKE GRUPE, TIMOVI I NACRTI REFORME PO SEKTORIMA

Sveobuhvatnost započete reforme Ministarstva za prosvetu i sport Republike Srbije bazirana je na koncipiranju i sprovođenju planova reforme od strane većeg broja ekspertskih timova oformljenih pod pokroviteljstvom samog Minstarstva. Ovi timovi bi trebalo da funkcionišu po nacrtima i planovima prezentovanim na Međunarodnoj konferenciji, a čine ih najeminentniji stručnjaci iz relevantnih oblasti razvoja i sprovođenja obrazovanja u Srbiji. Ekspertski timovi, njihovi članovi i rukovodioci, kao i članovi Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije odgovorni za sprovođenje reforme obrazovanja, navedeni su prema određenom redu u sledećim odeljcima:

 

1. Ministarstvo za prosvetu i sport Republike Srbije, prof. dr Gašo Knežević, ministar, Vigor Majić, zamenik ministra, Doc. dr Tinde Kovač-Cerović, pomoćnik ministra (Razvoj obrazovanja i međunarodna prosvetna saradnja), Mr Želimir Popov, pomoćnik ministra (Predškolsko i osnovno obrazovanje), Doc. dr Refik Šećibović, pomoćnik ministra (Srednje obrazovanje), Prof. dr Srbijanka Turajlić, pomoćnik ministra (Više i visoko obrazovanje), Žarko Mihailović, pomoćnik ministra (Učenički i studentski standard)

2. Sistem za praćenje i vrednovanje kvaliteta obrazovanja, predlog promena i inovacija (2002-2005). Radna grupa za osiguranje kvaliteta obrazovanja: Prof. dr Nenad Havelka, Dr Aleksandar Baucal, Dr Dijana Plut, Mr Nataša Matović, Mr Dragica Pavlović-Babić

3. Obrazovanje i profesionalni razvoj nastavnika, predlog promena (2002-2005), Grupa za obrazovanje i usavršavanje nastavnika: Prof. dr Ružica Rosandić, Učiteljski fakultet u Beogradu, rukovodilac grupe.

Članovi užeg tima: Mr Jelena Pešić, Mr Tatjana Pavlovski, Mr Nevena Hadži-Jovančić, Prof. dr Gordana Zindović-Vukadinović + ostali članovi šireg tima

4. Reforma visokog obrazovanja u Srbiji. Ministarstvo prosvete i sporta, Sektor za visoko i više obrazovanje Prof. Dr Srbijanka Turajlić, pomoćnik ministra

5. Reforma sistema predškolskog vaspitanja u Srbiji. Komisija za reformu predškolskog vaspitanja: Prof. dr Mirjana Pešić, Mr Iboja Gera, Mr Tatjana Pavlovski, Mirjana Marković, Runje Dujo, Snežana Bojić, Biljana Radžić, Milica Čebić, Iskra Maksimović, Dragana Koruga

6. Strateški pravci razvoja obrazovanja odraslih. Tim za obrazovanje odraslih i doživotno obrazovanje: Prof Dr Snežana Medić, Prof Dr Miomir Despotović, Mr Katarina Popović, Blažo Perović, Ljiljana Marković, Mr Violeta Orlović, Mr Milovan Milović, Mirjana Milanović

Stručni konsultant: Prof Dr Dušan Savićević

7. Okvir za strategiju razvoja stručnog obrazovanja u Srbiji. Tim za stručno obrazovanje: Doc Dr Refik Šećibović, Prof Dr Blagoje Paunović, Dr Mirosinka Dinkić, Mr Iskra Maksimović, Mr Katarina Popović, Jadranka Dimov, Milan Žugić, Nebojša Rajković, Pavle Popović, Đorđe Lazić, Danilo Nebrigić, Borko Žiravac, Eleonora Vlahovac, Silva Mišljenović

8. Decentralizacija obrazovanja u Srbiji. Tim za decentralizaciju: Dr Mirosinka Dinkić, Prof dr Jasna Soldić Aleksić, Doc dr Refik Šećibović, Prof dr Miomir Ivković, Milovan Mrkovački, Mira Malenica, Branko Stipanović, Dr Slavica Toma, Dr Stanoje Ivanović, Siniša Đukić, Dragoljub Đurić

9. Demokratizacija obrazovanja i obrazovanje za demokratiju i građansko društvo. Tim za demokratizaciju obrazovanja: Prof Dr Mirjana Pešić, Prof Dr Dragan Popadić, Nada Ignjatović-Savić, Mr Danijela Petrović, Mr Lidija Radulović, Dr Senad Jašarević, Marina Ostojić, Miloš Urošević, Vesna Dejanović, Nevena Vučković-Šahović

10. Sektor za učenički i studentski standard, Odsek za omladinu: Prioriteti, metode i predlozi za stvaranje nacionalne omladinske strategije i politike. Tim Odseka za omladinu: Aleksandra Vidanović, Ana Vlajković, Danijela Maljević, Aleksandar Janković

contact