Monthly Archives: June 2020

Smjernice za online usmeno ispitivanje studenata sa invaliditetom

Cilj teksta u nastavku je dati kratki pregled smjernica za rad sa studentima s različitim  tjelesnim, osjetilnim ili psihološkim smetnjama. Postoji mogućnost da biste mogli usmeno ispitivati studente s invaliditetom koji se nisu registrirali pri Uredu za SSI ili još nemaju dijagnozu te nemaju službenu prilagodbu načina ispitivanja a pokazuju određene teškoće funkcioniranja u akademskom okruženju. Slijedite princip da, štogod je dostupno studentima sa invaliditetom, povećava dostupnost svima. 

Za dodatna pitanja ili savjete u vezi pristupa studentima s određenim poteškoćama molimo Vas javite se na e-mail uredssi@ffzg.hr Continue reading

Procjenjivanje znanja na daljinu

Mnogi nastavnici su se u ovim izvanrednim okolnostima izazvanima epidemijom našli suočeni s izazovom stvaranja novog načina ocjenjivanja. Slijedi kratki pregled načina na koji možete osigurati, što je više moguće, da je online procjena znanja koju planirate primijeniti pristupačna svim studentima:

Continue reading