Individualizirano prilagođeni način polaganja ispita tijekom studija

16/05/2014 By SSI

Studenti s invaliditetom (uključujući studente s oštećenjima vida, sluha, motoričkim poremećajima, kroničnim bolestima, psihičkim bolestima i poremećajima te specifičnim teškoćama u učenju kao primjerice disleksijom, disgrafijom, ADHD-om), kod kojih postoji takva potreba, bez obzira na stupanj tjelesnog oštećenja, imaju pravo zatražiti individualizirano prilagođeni način polaganja ispita i kolokvija tijekom studija.

Načini prilagodbe razlikuju se od studenta do studenta s obzirom na specifičnosti oštećenja, poremećaja ili bolesti, te uključuju primjerice produljeno vrijeme pisanja ispita (do dvostruko više vremena za studente s tjelesnim oštećenjima i do 30 % više vremena za studente sa specifičnim teškoćama u učenju), usmene provjere umjesto pismenih i suprotno, produljeno vrijeme predaje seminarskih i sličnih radova (do maksimalno 25% više vremena u odnosu na druge studente), uvećani tisak, unaprijed dostavljanje materijala za praćenje nastave i sl.

Prilikom primjene prilagodbi za studente s invaliditetom ne smiju se ugroziti akademski standardi odnosno definirani ishodi učenja o čemu svaki predmetni nastavnik treba voditi računa.

Primjenu prilagodbi moguće je provesti isključivo na zahtjev studenta s invaliditetom, uvažavajući rješenja ovisno o vrsti invaliditeta. Zahtjev i potrebnu dokumentaciju studenti upućuju direktno Uredu za studente s invaliditetom ili koordinatoru/koordinatorici za studente s invaliditetom na sastavnici (fakultetu/akademiji) na kojoj studiraju, a koji dokumente i zahtjev trebaju proslijediti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu. Ured zatim daje preporuku sastavnici za provođenje prilagođenih načina polaganja ispita.

Student je dužan svoj zahtjev potkrijepiti dokumentacijom koja dokazuje da je prilagodba doista potrebna. Kao dokaz mogu poslužiti sljedeći dokumenti:
– Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na ispitima državne mature – Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
– rješenje o kategorizaciji invaliditeta (stupnju tjelesnog oštećenja) – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
– rješenje o individualiziranom pristupu tijekom ranijega školovanja
– potvrda nadležnoga liječnika školske medicine