Upisi 2014.

09/06/2014 By SSI

Sve o upisima na Filozofski fakultet možete saznati na http://upisi.ffzg.unizg.hr/.

Napomena za kandidate s invaliditetom: Kandidati koji traže individualizirano prilagođeno testiranje uz prijavu trebaju priložiti dokaz o potrebi za takvo testiranje (rješenje o invaliditetu, rješenje o individualiziranom pristupu tijekom školovanja ili potvrdu nadležnog liječnika školske medicine).