AKTIVNOSTI UREDA

Ured za studente s invaliditetom obavlja sljedeće zadaće:

  • koordinacija obrazovnih asistenata
  • posredovanje u organizaciji prijevoza
  • posredovanje kod prilagodbe literature
  • prilagodba nastave i ispitivanja
  • pomoć u rješavanju specifičnih problema vezanih za studiranje