OBAVIJEST O PRIJAVAMA NA NATJEČAJE ZA STUDENTE S INVALIDITETOM

Većina natječaja koje objavljuje Sveučilište u Zagrebu (najrašireniji program je Erasmus +) nudi mogućnost dodatne financijske potpore za studente s invaliditetom, a brojna inozemna sveučilišta koja su domaćini studentima na razmjeni imaju organizirane sustave potpore.

Stoga se naši studenti s invaliditetom, kao i svi ostali studenti našega Fakulteta, slobodno mogu prijaviti na takve natječaje, pa  molimo da da čitate emailove koji se šalju na svima-studenti@ffzg.hr, te se objavljuju na mrežnim stranicama Fakulteta (naslovnici i niže navedenim stranicama: Stipendije i studiranje u inozemstvu i International).

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno se naravno možete javiti u Ured za međunarodnu suradnju.

Informacije o natječajima: http://www.ffzg.unizg.hr/stipendije/ i

http://www.ffzg.unizg.hr/international/odlazni-studenti-croatian-only/

Izvadak iz Erasmus+ Natječaja:

..Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta..

 

Obavijest o radu središnjeg lifta

Lift koji se nalazi u holu fakulteta od sada vozi i na 1. i na 2. kat. Svi korisnici kartice za lift mole se da se jave g. Srećku Travašu kako bi kodirali karticu za mogućnost vožnje do tih katova. Detaljnije upute nalaze se kod lifta.

Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba

Poštovani, pozivamo slijepe i visoko slabovidne osobe svih dobnih skupina na uključenje u Projekt za promociju oralnog zdravlja slijepih i slabovidnih osoba. Projekt Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi se u suradnji sa Hrvatskim savezom slijepih i Udrugom slijepih Zagreb, uz potporu Grada Zagreba, od 2014. godine.

Korisnicima Projekta pružamo detaljan stomatološki pregled i uklanjanje zubnih naslaga, uz mogućnost popravka zuba. Dobit ćete upute o oralnoj higijeni te četkicu i pastu za zube. Zamolit ćemo Vas da odgovorite na pitanja o vašim oralnohigijenskim i zdravstvenim navikama. Trajanje pregleda, preventivnih postupaka i razgovora je oko sat i pol. Po potrebi osigurat ćemo videćeg pratitelja.

Očekivana dobrobit od Projekta je očuvanje oralnog zdravlja i podizanje kvalitete života korisnika projekta. Projekt uključuje edukaciju studenata dentalne medicine za rad sa slijepim i slabovidnim osobama što će u konačnici doprinijeti boljem odnosu liječnikpacijent i poboljšati zdravstvenu skrb za slijepe i slabovidne osobe.

Projekt se provodi na Zavodu za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta, Gundulićeva 5, Zagreb. Voditeljica projekta je dr. Jelena Dumančić, specijalistica obiteljske stomatologije i profesorica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Studenti viših godina studija dentalne medicine sudjeluju u ambulantnom radu, razgovoru s korisnicima te kao videći pratitelji. Osobni podatci korisnika Projekta ostat će tajni a skupni podatci koristit će se u znanstvene, stručne i obrazovne namjene.

PROJEKT JE ZA KORISNIKE BESPLATAN I NE ZAHTJEVA PROMJENU IZABRANOG STOMATOLOGA. Predbilježbe na tel. 4802-145 ili e-mail dumancic@sfzg.hr s imenom i prezimenom, datumom rođenja, adresom i kontakt telefonom.

Unaprijed zahvaljujemo na suradnji!

Voditeljica projekta: izv. prof. dr. sc. Jelena Dumančić,

Edukativni materijali za nastavnike

Zbirka edukativnih priručnika nadnaslova “Studenti s invaliditetom” sastoji se od 8 priručnika različitih tema i urednika

http://www.eduquality-hr.com/index.php?option=com_content&view=article&id=107&Itemid=48&lang=hr

Svrha je ovih priručnika (edukativnih materijala) doprinos izjednačavanju pristupa visokom obrazovanju studentima s invaliditetom, informiranjem, educiranjem i senzibiliziranjem sveučilišnih nastavnika, stručnog i administrativnog osoblja na rektoratima, fakultetima i akademijama, o specifičnim potrebama studenata s invaliditetom u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s invaliditetom za akademsku godinu 2017. / 2018.

ORGANIZATOR: VELADRION, PTO ŽRNOVNICA, Žrnovnica bb, 53284 Sveti Juraj – turistički kompleks tvrtke AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/A, 10 360 Sesvete, OIB: 34970126847

GLAVNI POKROVITELJ: ORYX GRUPA d.o.o., Ljudevita Posavskog 7/A, 10 360 Sesvete, OIB: 82333208898

VISOKI POKROVITELJ: Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović

MEDIJSKI POKROVITELJ: VEČERNJI LIST d.o.o., Oreškovićeva 6H/1, 10 000 Zagreb, OIB: 92276133102
raspisuju
NATJEČAJ „IGRAJ SRCEM“
ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017. / 2018.

I Svrha natječaja
Natječaj se raspisuje u svrhu pomaganja i promicanja visokoškolskog obrazovanja studenata s invaliditetom.

II Broj stipendija i iznos
Dodijelit će se 20 stipendija u pojedinačnom iznosu od 1.000,00 kn mjesečno, koje će se isplaćivati mjesečno, kroz 10 mjeseci akademske godine 2017. / 2018.

III Pravo sudjelovanja
Na natječaju za dodjelu stipendija pravo sudjelovanja imaju studenti sveučilišnih studija koji udovoljavaju svim sljedećim uvjetima:

 1. studenti s utvrđenim invaliditetom;
 2. da su upisani kao redovni studenti na sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj;
 3. da nisu ponavljali godinu;
 4. da su državljani Republike Hrvatske;
 5. da nisu stariji od 25 godina;

IV Trajanje natječaja i rokovi
Natječaj za dodjelu stipendija otvoren je od 4.9.2017. godine do uključivo 30.9.2017. godine, do kojeg roka su kandidati obvezni dostaviti prijave.

Poziv na natječaj se objavljuje u tiskanom izdanju „Večernjeg lista“ i u online izdanju „Večernjeg lista“.

Uz prijavu se prilažu sljedeći dokumenti i dokazi:

 1. Preslika osobne iskaznice;
 2. Preslika indeksa;
 3. Svjedodžba o završenom srednjoškolskom obrazovanju;
 4. Preslika rješenja o stupnju tjelesnog oštećenja izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje RH (studenti s tjelesnim oštećenjima);
 5. Potvrdu fakulteta o upisanoj akademskoj 2017. / 2018. godini;
 6. Ovjereni prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2016. / 2017. godini, a za studente prve godine (brucoše) prijepis ocjena zadnje godine srednjoškolskog obrazovanja;
 7. izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi);
 8. Potvrdu nadležne porezne uprave o visini dohotka za 2016. godinu za članove kućanstva;
 9. Potvrdu o ukupnim primanjima od poslodavca ili mirovini u 2016. godini ili potvrdu nadležnog ureda za zapošljavanje da nisu bili zaposleni u 2016. godini;
 10. Druge dokaze o postignućima tijekom studija ili školovanja, znanstveno stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima na studiju odnosno tijekom školovanja.

Prijave s dokumentacijom šalju se poštom preporučeno, s napomenom na kuverti „IGRAJ SRCEM – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE“ na adresu:

AUTO ZUBAK – ZAGREB d.o.o. LJUDEVITA POSAVSKOG 7/A, 10360 SESVETE

ili elektroničkom poštom, predmet:

„IGRAJ SRCEM – NATJEČAJ ZA STIPENDIJE“
sa skeniranom dokumentacijom u prilogu e-pošte, na e-mail:
zeljka.antolovic@veladrion.hr
Nepravodobne i/ili nepotpune prijave neće se razmatrati.
V Kriteriji za dodjelu stipendija kandidatima
O dodjeli stipendija odlučivat će peteročlano povjerenstvo koje će biti sastavljeno od 2 predstavnika organizatora, jednog predstavnika glavnog pokrovitelja, jednog predstavnika visokog pokrovitelja i jednog predstavnika medijskog pokrovitelja.

Kandidati koji će dobiti stipendije biraju se tako da se vrednuje stupanj tjelesnog oštećenja, niži dohodak po kućanstvu, viši prosjek ocjena i druga postignuća tijekom studija.

Rezultati će biti objavljeni u online izdanju Večernjeg lista 30 dana po isteku natječaja. Svaki nezadovoljni kandidat može podnijeti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana objave rezultata.

S izabranim studentima sklopit će se ugovor o stipendiranju. Ukoliko pojedini izabrani student odbije potpisivanje ugovora o stipendiranju isti gubi pravo na stipendiju te na njegovo mjesto stupa idući niže rangirani student.

 

KORIŠTENJE BRAJEVOG PISAČA

Ured za studente s invaliditetom omogućava korištenje brajevog pisača. Može se koristiti prije svega za prilagodbu bilješki, skripti, te dijelova literature, (NE cijelih knjiga) na brajevo pismo. Pisač mogu koristiti svi slijepi studenti Filozofskog fakulteta, isključivo za tiskanje materijala, koji se tiču fakulteta. To mogu biti bilješke, ogledne inačice seminara, kao i izvodi iz literature. Pod izvodom iz literature, podrazumijeva se dio, ili više dijelova/poglavlja iz knjige.

Nije bitan jezik na kojem se dokument otiskuje. Pisač je dostupan u sobi a006.

Za sve daljnje informacije kontaktirajte Zvonimira Stanečića na e-mail:

zstaneci@ffzg.hr

POZIV ZA MOGUĆNOST OBAVLJANJA POSLOVA POMOĆI STUDENTIMA S INVALIDITETOM

 • Traže se redoviti studenti/studentice – tri (3) izvršitelja

 

 • Kratak opis poslova:
 • pomoć u kretanju (npr. u sobi studenta, do kombi vozila, studentskog restorana, liječnika i sl.)
 • pomoć pri odijevanju i obavljanju osobne higijene
 • pomoć u dodavanju stvari u sobi
 • pomoć pri konzumaciji hrane i pića
 • pomoć pri obavljanju temeljnih svakodnevnih aktivnosti (pomoć u čišćenju sobe – isključivo ako je student – asistent slobodan, odnosno nije na ispomoći nekom drugom studentu s invaliditetom, odnošenje rublja na pranje, odlazak u trgovinu, pratnja do bankomata i sl.)
 • pomoć pri obavljanju administrativnih poslova u okviru Studentskog doma.

 

Napomena: poslovi se obavljaju isključivo u prostorima Studentskog doma

 

 • Radno vrijeme – rad u smjenama od 6 do 8 sati dnevno
 • Mjesto rada – Studentski dom „Stjepan Radić“
 • Cijena sata rada –neto 25.00 kuna

 

 • Prednost: iskustvo rada na sličnim poslovima

 

 • Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti:
 1. Motivacijsko pismo
 2. Životopis
 3. Potvrda o statusu redovitog studenta

Dokumentaciju je potrebno dostaviti najkasnije u srijedu 17. svibnja 2017. osobno ili poštom na adresu:

 Sveučilište u Zagrebu

Ured za studente s invaliditetom

Trg maršala Tita 14

10 000 Zagreb

 ili e-poštom na uredssi@unizg.hr

Pristupnici će po isteku Natječaja biti obaviješteni o daljnjem tijeku selekcijskog postupka.