O Katedri / About the Section of Judaic studies

The Section of Judaic studies offers a BA and an MA program in Judaic studies. Majority of subjects are taught in Croatian, but we also offer a variety of BA and MA courses in English, available for students on Erasmus mobility.

Courses in English:
Between the Empires: Jewish heritage in Croat Lands (winter semester)
Teaching about the Shoah (winter semester)
Selected Topics in Jewish Modern and Contemporary History: History of Israel (winter semester)

Jewish history in Croatia in the 20th century (spring semester)

Nastavnici / Section of Judaic studies members

Kabinet: C-012
Telefon: +385-1-4092-395 / 2395

Predstojnik Katedre / Chair
Dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
hrvoje.gracanin@gmail.com
Kabinet: A-200 / Telefon: 1-4092-158 / 2158
konzultacije: srijedom 15:30-17:00, A-200

Dr. sc. Naida-Mihal Brandl, izvanredna profesorica
mbrandl@ffzg.hr
konzultacije: srijedom 11:00-12:30 sati uz prethodu najavu mailom i prema dogovoru
Koordinatorica za MOZVAG, povjerenica za kvalitetu, satničarka, web administratorica

Dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
kdadon@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom 12:30-14:00 uz prethodnu najavu mailom
Koordinator za ECTS

Doktorandica Anita Fiket, asistentica
afiket@ffzg.hr
konzultacije: srijedom 09:30-11:00 uz prethodnu najavu mailom
Koordinatorica za ISVU, web administratorica

Einat-Lilian Hason, magistra struke, ugovorni strani lektor
ehason@ffzg.hr
konzultacije: uz prethodnu najavu mailom

Chair of Judaic studies international academic and student mobility (ECTS coordination)
mobilnost-jud@ffzg.hr

Gostujući predavači s ostalih odsjeka i institucija
Guest lecturers

S drugih odsjeka i centara Filozofskog fakulteta:

Dr. sc. Neven Jovanović, redoviti profesor
Odsjek za klasičnu filologiju
neven.jovanovic@ffzg.hr

Dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent
Odsjek za filozofiju
ljfjezic@gmail.com

Aida Alagić Bandov, asistentica
Odsjek za germanistiku
aalagic@ffzg.hr

S drugih institucija:

Dr. sc. Zlatko Karač, redoviti profesor (Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet)
Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
zlatko.karac@arhitekt.hr

Dr. sc. Domagoj Akrap, poslijedoktorand (Sveučilište u Beču i Židovski muzej u Beču)
domagoj.akrap@univie.ac.at
konzultacije: prema dogovoru

Dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica, naslovna izvanredna profesorica (HAZU)
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za turkologiju
tatjana_paic@yahoo.com

Dr. sc. Igor Kusin, poslijedoktorand
ikusin@ffzg.hr
konzultacije: prema dogovoru
za vrijeme ispitnih rokova: poslije svakog ispitnog roka od 12.00 do 13.00 u C-012

Igor Hofman, doktorand (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
igor.hofman777@gmail.com

Termini konzultacija profesora s ostalih odsjeka Filozofskog fakulteta dostupni su na njihovim matičnim odsjecima.