O Katedri / About the Section of Judaic studies

The Section of Judaic studies offers a BA and an MA program in Judaic studies. Majority of subjects are taught in Croatian, but we also offer a variety of BA and MA courses in English.

Curses in English:
Between the Empires: Jewish history in Croat Lands until the 20th century (winter semester)
Jewish history in Croatia in the 20th century (spring semester)
Teaching about the Shoah (winter semester)
Selected Topics in Jewish Modern and Contemporary History: History of Israel (winter semester)

Nastavnici / Section of Judaic studies members (alphabetically)

Kabinet: C-012
Telefon: +385-1-4092-395 / 2395

Predstojnica Katedre / Chair
Dr. sc. Naida-Mihal Brandl, docentica
mbrandl@ffzg.hr
konzultacije: utorkom 11:00-12:00 sati ili prema dogovoru
Koordinatorica za MOZVAG, povjerenica za kvalitetu, satničarka, web administratorica

Dr. sc. Kotel Dadon, izvanredni profesor
kdadon@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom 12:30-14:00  uz prethodnu najavu mailom
Koordinator za ECTS

Doktorandica Anita Fiket, asistentica
afiket@ffzg.hr
konzultacije: uz prethodnu najavu mailom
Koordinatorica za ISVU, web administratorica

Dr. sc. Hrvoje Gračanin, redoviti profesor
hrvoje.gracanin@gmail.com
Kabinet: A-200 / Telefon: 1-4092-158 / 2158
Konzultacije: srijedom 15:30-17:00, A-200

Einat-Lilian Hason, magistra struke, ugovorni strani lektor
ehason@ffzg.hr
konzultacije: uz prethodnu najavu mailom

Chair of Judaic studies international academic and student mobility (ECTS coordination)
mobilnost-jud@ffzg.hr

Gostujući predavači s ostalih odsjeka i institucija
Guest lecturers

S drugih odsjeka i centara Filozofskog fakulteta:

Dr. sc. Neven Jovanović, redoviti profesor
Odsjek za klasičnu filologiju
neven.jovanovic@ffzg.hr

Dr. sc. Ljudevit Fran Ježić, docent
Odsjek za filozofiju
ljfjezic@gmail.com

Aida Alagić Bandov, asistentica
Odsjek za germanistiku
aalagic@ffzg.hr

Dr. sc. Jagoda Večerina Tomaić, viša predavačica (Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta)
Centar za strane jezike
jagoda@vecerina.com

S drugih institucija:

Dr. sc. Tatjana Paić-Vukić, viša znanstvena suradnica, naslovna izvanredna profesorica (HAZU)
Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Odsjek za turkologiju, hungarologiju i judaistiku, Katedra za turkologiju
tatjana_paic@yahoo.com

Dr. sc. Zlatko Karač, redoviti profesor (Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet)
Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, prostorno planiranje i pejzažnu arhitekturu
zlatko.karac@arhitekt.hr

Dr. sc. Igor Kusin, poslijedoktorand
ikusin@ffzg.hr
konzultacije: prema dogovoru
za vrijeme ispitnih rokova: poslije svakog ispitnog roka od 12.00 do 13.00 u C-012

Igor Hofman, doktorand (Leksikografski zavod Miroslav Krleža)
Leksikografski zavod Miroslav Krleža
igor.hofman777@gmail.com

Vukan Marinković, doktorand (Yeshiva University)
Yeshiva University, Bernard Revel Graduate School of Jewish Studies, New York
vukanm@gmail.com

Termini konzultacija profesora s ostalih odsjeka Filozofskog fakulteta dostupni su na njihovim matičnim odsjecima.