Tekstovi nastavnika

Književnost; kazalište; film; kulturna politika

KNJIŽEVNOST

TEORIJA

Željka Matijašević: Antigonin zahtjev ; Podrijetlo lakanovske psihoanalize u filozofijskom subjektu ; Psihoanaliza i new age ; Žižekovo forsiranje zbiljskog kao supstancije koja izmiče hegelovskom subjektu

Andrea Zlatar Violić: Protiv zaborava

Andrea Zlatar Violić: Kada rod nestaje? Bolest i poništenje rodnih razlika u suvremenoj hrvatskoj književnosti 

Slaven Jurić: Suvremene teorije slobodnoga stiha – mitovi i mogućnosti teoretskoga pristupa 

Zoran Kravar: TROMOST MASA I POVIJESNE ZADAĆE

Gordana Slabinac: Solarova postmoderna

 

HRVATSKA KNJIŽEVNOST

Cvijeta Pavlović: Francuski motivi u Marinkovićevu pripovijedanju ; Nazorovi prepjevi Baudelairea ; Francuski motivi Marinkovićevih drama ; Hrvatske umjetničke bajke i legende nakon 1910. g.
                  
Andrea Zlatar: Pretvorbe ženskog glasa u suvremenoj hrvatskoj prozi

Gordana Slabinac: Poetika osporavanja

Zoran Kravar: JEDAN DIJELJENO S TRI: ACUTEZZA U BUNIĆA, GUNDULIĆA I ĐURĐEVIĆA ; HRVATSKA LIRIKA 17. I 18. STOLJEĆA ; Matoš lirik ; LIJEPO, RUŽNO, SIVO. O LIRICI DOBRIŠE CESARIĆA ; SVJETONAZORSKI SEPAREI. ; IZAZOV SUVREMENOSTI. SUVREMENE TEME I KONZERVATIVNI NAZORI U LIRICI A. G. MATOŠA

Pavao Pavličić: KAKO JE NAČINJENA KRLEŽINA DRAMA ADAM i EVA ? ; DVA PUSTINJAKA ; FARSINE FARSE FARSA ; KRLEŽIN ESEJ O PROUSTU ; NOGOMET I MODERNA HRVATSKA LIRIKA ; ZAJEDNIČKA KUPKA : POKUŠAJ INTERPRETACIJE

Maša Grdešić; »Krimić kao literatura«: Biografija utopljenice Branka Belana između egzistencijalizma i popularne književnosti ; Politička Zagorka: Kamen na cesti kao feministička književnost ; Što je Laura? Otkuda je ona? : ženski nered u romanu U registraturi Ante Kovačića

 

SVJETSKA KNJIŽEVNOST

Gordana Slabinac: Hiperbolički diskurs avangarde ; Zapadni kanon i hrvatska književnost

Zoran Kravar: Antimodernizam

Cvijeta Pavlović: Hrvatska književnost u povijesti svjetske književnosti ; Pojam svjetske književnosti u povijesti hrvatske književnosti Ljubomira Marakovića

 

KAZALIŠTE

Boris Senker: Veliko svjetsko kazalište u dnevnoj sobi  ; Uz trilogiju Zero Milka Valenta

Cvijeta Pavlović: Recepcija Begovićevih drama u pariškom kazalištu

Željka Matijašević: Koja je prava boja nečiste krvi: Gospoda Glembajevi

 

FILM

TEORIJA

Nikica Gilić: Asocijativno izlaganje ; Filmološki formalizam i velike teorije ; Namjenski film i fenomen filmske propagande

 

KULTURNA POLITIKA

Andrea Zlatar: Izazov ili upute za upravljanje kulturnim ustanovama i umjetničkim udrugama