Kontakti

Odsjek za talijanistiku
Filozofski fakultet
Ulica Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Tajništvo
Ured: F304
Tajnica: Mirta Mesnjak, mag. phil.
Zamjena za tajnicu: dr. sc. Jagoda Poropat Darrer
Tel: 4092300
Fax: 4092428
e-mail: talijanistika@ffzg.hr, tal@ffzg.hr

Pročelnica Odsjeka
dr. sc. Sandra Mardešić, izv. prof.
Ured: F332
Tel: 4092314
Fax: 4092428
e-mail: smardesi@ffzg.hr
Konzultacije

Zamjenica pročelnice
dr. sc. Katja Radoš-Perković, izv. prof.
Ured: F330
Tel: 4092312
e-mail: krperkov@ffzg.hr
Konzultacije

ISVU koordinator
dr. sc. Vinko Kovačić, izv. prof.
Ured: F301
Tel: 4092305
e-mail: vkovacic@ffzg.hr
Konzultacije

ECTS koordinatorica
mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt.
Ured: F302
Tel: 4092309
e-mail: vmsabali@ffzg.hr
Konzultacije

Odsječka koordinatorica za mobilnost
mr. sc. Vanda Maržić-Sabalić, v. lekt.
Ured: F302
Tel: 4092309
e-mail: mobilnost-tal@ffzg.hr, vmsabali@ffzg.hr
Konzultacije

Web-administratorica
dr. sc. Jagoda Poropat Darrer
Ured: F304
Tel: 4092300
e-mail: jpdarrer@m.ffzg.hr

Satničarka
dr. sc. Katja Radoš-Perković, izv. prof.
Ured: F330
Tel: 4092312
e-mail: krperkov@ffzg.hr
Konzultacije

Knjižničarke
dr. sc. Marijana Mišetić, knjižničarska savjetnica
Ured: Knjižnica, soba 5.6.
Tel: 4092041
e-mail: mmisetic@ffzg.hr

Nevia Raos, prof.
Ured: Knjižnica, soba 5.6.
Tel: 4092384
e-mail: nraos@ffzg.hr