Obavijest studentima koji su slušali kolegije kod doc. dr. sc. Husić

Red. prof. dr. sc. Morana Čale moli studente koji namjeravaju kod nje

polagati ispite iz kolegija odslušanih kod doc. dr. sc. Snježane Husić

da joj jave pristaju li na pismeni oblik ispita. Za one koji žele

polagati isključivo usmeno, kako je predviđao prvotni silab, zakazat će

se zasebni termini.

 

To se ne odnosi na prevoditeljski kolegij (ispituje prof. Ana Badurina)

i kolegij “Talijansko pjesništvo prve polovice 20. stoljeća” (ispituje

ga prof. dr. sc. Tatjana Peruško).