|English|
|Deutsch|

 

15 – 22. rujna 2013.
Otok Murter, Hrvatska

PRIJAVA:

.doc .pdf

Ciljne skupine polaznika

Nastavnici osnovnih i srednjih škola, studenti filoloških i povijesnih grupa, djelatnici u kulturi, ljubitelji starina.

Broj polaznika: od 12 do 20

Upisnina: € 250,- (zaposlenici) € 200,- (studenti)

Organizacija:

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu / Muzej grada Šibenika / Udruga Argonauta, Murter
s predavačima sa sveučilištâ u Grazu, Zadru, Zagrebu i Trieru


Rok za prijavu
Do 6. rujna 2013. na adresu:

bkm@ffzg.hr

ili

jmarohni@ffzg.hr


uz uplatu predujma od 50 € u kunskoj protuvrijednosti na račun Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema tečaju NBH na dan uplate