|English|
|Deutsch|

Inscriptiones Latinae 2013.

 

15 - 22 September 2013

Naziv

Inscriptiones Latinae – Cui bono?
Epigrafski spomenik kao povijesni izvor
Latinski natpisi u odgoju i obrazovanju

Mjesto

Murter, o. Murter, Hrvatska

Vrijeme

15. – 22. rujna 2013. (Dolazak 15. 09.; odlazak 22. 09.)

Trajanje

5 dana tečaja po 8 sati, 1 dan po 11 sati, dan dolaska 4 sata i odlaska 2 sata, ukupno 57 školskih sati

Ciljne skupine polaznika

(Školski) nastavnici, studenti filoloških i povijesnih grupa, djelatnici u kulturi i ljubitelji starina

Broj polaznika

od 12 do 20 polaznika

Rok za prijavu

Do 06. 09. 2013.

Jezici

hrvatski, njemački, engleski, talijanski, francuski

Vrijednost u europskom sustavu prijenosa bodova

5 ECTS

Upisnina

250 € zaposleni, 200 € studenti
Uplatiti 50 € uz prijavu do 06. 09. 2013. Ostatak po dolasku u Murter. Uključuje pouku, stručne ekskurzije na lokalitete s radom u muzejima, popratne materijale o natpisima, potrošni materijal za uzimanje otisaka spomenika, svjedodžbu o svladanom programu i postignutom broju ECTS bodova

Ostali troškovi

Hrana i smještaj

Oprema

Predavaonice s računalima, projektorom i internetom

Pribor

Priručni materijali, literatura, računala, fotoaparat, pisaći pribor, papir za otiske, grafitna prašina, četke. Molimo polaznike da po mogućnosti ponesu vlastiti laptop i fotoaparat.

Prijava

Organizatoru preko Interneta i poštom do 06. 09. 2013. Molimo da priložite kurikul.
(HR) bkm@ffzg.hr, jmarohni@ffzg.hr

Suradnja

Međunarodna: sveučilišni instituti, odjeli i fakultetski odsjeci, mjesni muzeji, udruga građana

Sadržaj

(1) Epigrafički spomenik
(2) Izdanja sabranih natpisa i pretisci
(3) Natpisi kao povijesni izvor
(4) Elektroničke baze natpisa i elektronička pomagala
(5) Tehnike objavljivanja

Predavači

v. Program

Smještaj

Ugostiteljski objekti u mjestu seminara
Hotel Colentum
Privatni smještaj - € 17 - 22- per pax noćenje sa zajutarkom