|English|
|Deutsch|


2. Međunarodni ljetni tečaj

sub patrocinio Societatis internationalis epigraphiae Graecae et LatinaeInscriptiones Latinae – Cui bono?


Epigrafski spomenik kao posebna vrsta povijesnog izvora


Rimski kameni spomenici – s kiparskim ukrasom ili bez njega – među najznačajnijim su izvorima podataka o antičkome svijetu. U velikoj to mjeri vrijedi za javni život rimskih pokrajina. Međutim, njihovi su tekstovi raznovrsna sadržaja oblikovani s mnogim kraticama i ostaju nedokučivi promatraču. Grupa epigrafičara pripremila je jednotjedni ljetni tečaj (podrobnije v. u Programu tečaja) da bi pokazala kako to "rimsko kamenje" obiluje podacima. Na nj od srca pozivamo studente s područja povijesnih znanosti i klasične filologije, školske nastavnike, djelatnike ustanova u kulturi i ljubitelje starina. U latinsku će se epigrafiju uvesti na odabranim natpisima iz Murtera (Colentum), Skradina (Scardona) i Bribirske glavice (Varvaria). Uz tumačenje izvora na transmedijskim prikazima i priručnih materijala tečaj nudi i mogućnost da se spomenici vide uživo i da se nauči kako se oni ispravno bilježe i objavljuju. U programu je i posjet arheološkim nalazištima s kojih natpisi potječu i ustanovama gdje se čuvaju.


Info: MURTER - SKRADIN - BRIBIR

 

Program tečaja su zasnovali:

Ass.-Prof. Dr. Manfred Hainzmann (umirovljeni profesor Sveučilišta u Grazu)
Prof. Dr. Bruna Kuntić-Makvić (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
Ante Rendić-Miočević,  Prof. (ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu u miru)
Marina Šegvić, Prof. (predavač na Sveučilištu u Zagrebu, u miru)

U 2013. predaju i

Dr. sc. Dino Demicheli, viši asistent, (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)
Prof. dr. Anamarija Kurilić (Sveučilište u Zadru)
Dr. sc. Jelena Marohnić, viši asistent (Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet)