Odsjek za klasičnu filologiju: raspored ispita u akademskoj godini 2007. / 2008.

Ispitni rokovi na studiju GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI za studente 1., 2. i 3. godine u ak. g. 2007./2008. (novi program)

ZIMSKI

Obvezni kolegiji:

Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja: 31.1. i 14.2.

Grčka morfologija 1: 7.2. i 21.2.

Grčka sintaksa 1: 31.1. i 14.2.

Helenistički grčki: 7.2. i 21.2.

Grčka epska poezija: 31.1. i 14.2.

Grčki rečenični period klasičnoga i poklasičnoga razdoblja: 7.2. i 21.2.

Izborni kolegiji:

Grčki tečaj 1: 1.2. i 15.2. u 10 sati

Tečaj latinskoga jezika I: 4.2., 11.2. i 18.2. u 15 sati

Novogrčki jezik 1: 29.1. i 6.2. u 12 sati

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.

LJETNI

Obvezni kolegiji:

Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja: 12.6. i 3.7.

Grčka morfologija 2: 19.6. i 10.7.

Grčka sintaksa 2: 12.6. i 3.7.

Poraba grčkih glagolskih imena: 19.6. i 10.7.

Kolegij iz grčke književnosti: 12.6. i 3.7.

Novogrčki jezik 1: 10.6. i 18.6. u 10 sati

Izborni kolegiji:

Grčki tečaj 2: 18.6. i 2.7. u 10 sati

Tečaj latinskoga jezika II: 16.6., 23.6. i 30.6. u 15 sati

Osnove latinskoga 2: 17.6. i 8.7.

Novogrčki jezik 2: 11.6. i 19.6. u 10 sati

Svi ispiti za koje nije navedeno vrijeme održavanja, održavaju se u 10 sati u A208.

.

JESENSKI (izmijenjeno, prema odluci Vijeća FF u ožujku!)

Jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 12. rujna. Termini pismenih ispita:

Predmet Termini
Kolegiji 1. i 2. semestra
Grčka književnost arhajskoga i klasičnoga razdoblja 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Grčka morfologija 1 29. ožujka, 3., 8. i 10. rujna
Grčka književnost helenističkoga i carskoga razdoblja 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Grčka morfologija 2 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Grčki tečaj 1 3. i 10. rujna
Kolegiji 3. i 4. semestra
Grčka sintaksa 1 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Helenistički grčki 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Tečaj latinskoga jezika I 1. i 10. rujna
Grčka sintaksa 2 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Povijest grčkog jezika: Homer i homerski dijalekt 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Kolegiji 5. i 6. semestra
Grčka epska poezija 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Grčki epigram 29. kolovoza, 3., 8. i 10. rujna
Novogrčki jezik 1 3. i 11. rujna u 12
Izborni kolegiji – za sve studente
Novogrčki jezik 1 (izborni) 4. i 12. rujna u 12
Novogrčki jezik 2 (izborni) 4. i 12. rujna u 12
Tečaj latinskoga jezika II 1. i 10. rujna
Grčki tečaj 2 3. i 10. rujna

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208 (osim Tečaja latinskog jezika I i II, te Novogrčkog jezika).

Ispitni rokovi na studiju LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI za studente 1., 2. i 3. godine u ak. g. 2007./2008. (novi program)

ZIMSKI

Rimska satira: 29.1. i 12.2.

Prevođenje s latinskoga: 5.2. i 19.2.

Izborni kolegiji:

Rimska ljubavna elegija: 29.1. i 12.2.

Grčki tečaj 1: 5.2. i 19.2.

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.

LJETNI

Rimska književnost carskoga razdoblja: 10.6. i 1.7.

Osnove latinskoga 2: 17.6. i 8.7.

Rimski roman: 10.6. i 1.7.

Latinska sintaksa 2: 17.6. i 8.7.

Vulgarni latinitet: 10.6. i 1.7.

Kolegij iz rimske književnosti: 17.6. i 8.7.

Izborni kolegiji:

Latinski jezik III.-II. st. pr. Kr.: 10.6. i 1.7.

Grčki tečaj 2: 17.6. i 8.7.

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.

JESENSKI (izmijenjeno, prema odluci Vijeća FF u ožujku!)

Jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 12. rujna.

Termini pismenih ispita:

Kolegij Termin
Kolegiji 1. i 2. semestra
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Osnove latinskoga 1 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Rimska književnost carskoga razdoblja 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Osnove latinskoga 2 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Kolegiji 3. i 4. semestra
Najstariji spomenici latinskog jezika 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Latinska sintaksa 1 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Grčki tečaj 1 3. i 10. rujna 2008.
Rimska epika 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Latinska sintaksa 2 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Grčki tečaj 2 3. i 10. rujna 2008.
Latinski jezik III.-II. st. pr. Kr. 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Kolegiji 5. i 6. semestra
Rimska satira 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Vulgarni latinitet 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Rimsko govorništvo 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Rimska ljubavna elegija 29. kolovoza, 1., 5. i 8. rujna 2008.
Prevođenje s latinskoga nema kandidata (svi su već položili)
Prevođenje s hrvatskog na latinski nije se izvodilo

Ispiti se održavaju u 10 sati u A208.

Redoviti i izvanredni -- stari program

Latinski jezik i književnost

Latinska deskriptivna gramatika I i II: 29.1., 5.2. i 12.2. 10.6., 17.6. i 1.7.

Latinska historijska gramatika: 29.1., 5.2. i 12.2. 10.6., 17.6. i 1.7.

Rimska književnost I i II: 29.1., 5.2. i 12.2. 10.6., 17.6. i 1.7.

Jesenski rokovi 2008.

Kolegij Termini
Latinska deskriptivna gramatika I i II 1., 5., 8. i 15. rujna 2008.
Latinska historijska gramatika 1., 5., 8. i 15. rujna 2008.
Rimska književnost I i II 1., 5., 8. i 15. rujna 2008.

Grčki jezik i književnost

Grčka deskriptivna gramatika I i II: 31.1., 7.2. i 14.2. 12.6., 19.6. i 3.7.

Grčka historijska gramatika: 31.1., 7.2. i 14.2. 12.6., 19.6. i 3.7.

Grčka književnost I i II: 31.1., 7.2. i 14.2. 12.6., 19.6. i 3.7.

Novogrčki jezik 1: 28.1., 4.2. i 11.2. u 12 sati 10.6., 17.6. i 24.6. u 10 sati

Novogrčki jezik 2: 28.1., 4.2. i 11.2. u 12 sati 9.6., 16.6. i 23.6. u 10 sati

Jesenski rokovi 2008.

Kolegiji Termini
Grčka deskriptivna gramatika I i II 3., 8., 10. i 17. rujna 2008.
Grčka historijska gramatika 3., 8., 10. i 17. rujna 2008.
Grčka književnost I i II 3., 8., 10. i 17. rujna 2008.
Novogrčki jezik 1 (stari program) 3., 11. i 24. rujna u 12
Novogrčki jezik 2 (stari program) 5., 18. i 25. rujna u 12

Ispiti se, ako nije drugačije naznačeno, održavaju u 10 sati u A-208.

IZVANREDNI ROKOVI NA STUDIJU LATINSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Latinska deskriptivna gramatika 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 10 sati u A 208

Rimska književnost 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 10 sati u A 208

Latinska historijska gramatika: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 10 sati u A 208

IZVANREDNI ROKOVI NA STUDIJU GRČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Grčka deskriptivna gramatika 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 12 sati u A 208

Grčka književnost 1 i 2: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 12 sati u A 208

Grčka historijska gramatika: 15.12.2007. i 12. 4.2008. u 12 sati u A 208

Novogrčki jezik 1: 20.11.2007. i 11.3.2008. u 12 sati

Novogrčki jezik 2: 20.11.2007. i 11.3.2008. u 12 sati

Ispitni rokovi iz Latinskog za talijaniste, Latinskog za romaniste I i Latinskog za romaniste II (NOVI PROGRAM) u ak. g. 2007./2008.

Prof. Voljena Marić i prof. Teo Radić

ZIMSKI

Latinski za talijaniste: 5.2., 12.2. i 19.2. u 16.30 sati u A 208

Latinski za romaniste I: 4.2., 11.2. i 18.2. u 16.30 sati u A 208

LJETNI

Latinski za talijaniste: 17.6., 24.6. i 8.7. u 16.30 sati u A 208

Latinski za romaniste II: 16.6., 23.6. i 7.7. u 16.30 sati u A 208

JESENSKI

Prema odluci Vijeća Fakulteta, jesenski ispitni rok traje od 24. kolovoza do 12. rujna 2008.

Kolegij Termin
Tečaj latinskog jezika I 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno)
Tečaj latinskog jezika II 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno)
Latinski za talijaniste 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno)
Latinski za romaniste I 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno)
Latinski za romaniste II 1. i 10. rujna 2008. (sat i dvorana naknadno)

Ispitni rokovi iz Latinskog tečaja, Latinskog za talijaniste i romaniste i Latinskog za arheologe u ak.god. 2007./2008. (STARI PROGRAM)

Prof. Teo Radić i prof. Voljena Marić

26.11.2007. u 15 sati 10.12.2007. u 15 sati

04.2.2008. u 15 sati 11.2.2008. u 15 sati 18.2.2008. u 15 sati

31.3.2008. u 15 sati 14.4.2008. u 15 sati

16.6.2008. u 15 sati 23.6.2008. u 15 sati 30.6.2008. u 15 sati

Jesenski rok

Kolegij Termin
Latinski tečaj 1., 10. i 17. rujna 2008. (vrijeme i dvorana naknadno)
Latinski za talijaniste 1., 10. i 17. rujna 2008. (vrijeme i dvorana naknadno)
Latinski za romaniste 1., 10. i 17. rujna 2008. (vrijeme i dvorana naknadno)

Dokumenti

(Kliknite na plavu poveznicu da preuzmete Microsoft Word datoteku.)

  • rokovi060712.doc — Ispitni rokovi za novi program studija (Microsoft Word .doc format, 28KB)
  • rokovi0607n.doc — Ispitni rokovi za stari program studija (Microsoft Word .doc format, 26KB)
  • rokovi060712tecaj-b.doc — Ispitni rokovi za latinski tečaj (Microsoft Word .doc format, 23,5KB)

Dopuna rasporedu ispita

Metodika nastave klasičnih jezika

  • ZIMSKI rokovi: 31.1., 7.2. i 14.2.2007.
  • LJETNI: 13.6., 20.6. i 27.6.2007.
  • JESENSKI: 5.9., 12.9. i 19.9.2007.

Svi se ispiti odvijaju na fakultetu u sobi F 318 osim u ljetnom roku, kad se pismeni ispit odvija u sobi A 208 od 18.30 do 20.00, a usmeni u F 318.

Izvanredni ispitni rok: 18. 4. 2007. u 18 sati u F 318.

Arhiv

 
isp07.txt · Last modified: 24. 08. 2008. 22:14 (external edit)
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki