Službeni opis kolegija (ISVU 35879).

Službeni opis izbornog kolegija (ISVU 64253).

Rimska književnost republikanskoga razdoblja (RKRR)

Elgin

 • Naziv predmeta: Latinski jezik i književnost
 • Ime nastavnika: Neven_Jovanović, Irena Bratičević
 • Naziv kolegija: Rimska književnost republikanskoga razdoblja
 • Status kolegija: obvezatan predmet
 • Oblik nastave: predavanje (2 sata) i seminar (2 sata)
 • ECTS-bodovi: 5
 • Trajanje: 1 semestar (zimski)
 • Cilj: Uvid u civilizacijski kontekst u kojem se javlja rimska književnost; uočavanje tradicijskih i inovativnih tendencija u prvim dvama razdobljima rimske književnosti; usvajanje osnovnih biobibliografskih podataka o najistaknutijim autorima od 240. do 30. pr. Kr.; cjelovit pregled žanrovskoga inventara u tom vremenu.
 • Sadržaj: Pojmovno određenje rimske književnosti i njezina vremenska protežnost; periodizacijska shema. Grčka i etrurska uloga u oblikovanju rimske kulture. Književnost arhajskoga razdoblja (240-80. pr. Kr.) Žanrovski inventar: epika (Livije Andronik, Nevije, Enije); komedija (Plaut, Terencije); tragedija (Pakuvije, Akcije); historiografska i govornička proza (analisti, Katon Stariji); satira (Lucilije). Književnost kraja republike (80-30. pr. Kr.); Ciceron, Varon, Katul i neoterici, Lukrecije, mimografi. Različiti aspekti antičke civilizacije i kulture (političko i vojno uređenje, svakodnevni život, umjetnost i arhitektura, književnost, znanost i obrazovanje, mitologija i religija).
 • Studentske obveze: Redovno pohađanje nastave, kratke pismene provjere svaki drugi tjedan (51% ukupnih bodova donosi oslobođenje od pismenog dijela ispita književnosti!), ispit.

farm4.static.flickr.com-3290-2346378516_2b3cabd72e_b_d.jpg

Ispit

Pismeni: kratki odgovori na 80 pitanja (književnost + civilizacija, prema propisanoj literaturi), donosi 80 bodova.

Usmeni: kratak razgovor o pitanjima koja nisu točno odgovorena u pismenome.

Uvodna tema

Pojam "rimska književnost"

(Usp. Vratović 189-207)

Rimska književnost

Ostaci pretknjiževnog razdoblja

(Usp. Vratović 214–216)

Materijali

Razvoj rimske književnosti po uzoru na grčku

(Usp. Vratović 208–213)

Materijali

Knjiga u Rimu

Literatura, raspored rada

Preko poveznice “Materijali” moguće je skinuti datoteku u Microsoft Word, odnosno PDF formatu. Arhiv starih rasporeda.

Literatura

 • Vratović, V., "Rimska književnost" u: Povijest svjetske književnosti 2, ur. V. Vratović, str. 189-245, Zagreb 1977.
 • Bricko, M.; Novaković, D.; Salopek, D.; Šešelj, Z.; Škiljan, D.: Leksikon antičkih autora, ur. D. Škiljan, Zagreb 1996. (obrađivani autori)
 • Musić, A. Nacrt grčkih i rimskih starina, repr. Zagreb 2002.
 • tekstovi koji se dijele na kolegiju uz pojedine teme (usp. “Materijali” uz plan rada)
 • kronološki pregled republikanskog Rima i njegove književnosti
 • chronologia rerum Romanarum liberae rei publicae

Arhiv silaba ovog kolegija nalazi se ovdje: X.

Dopunska literatura

Iskorišteni ispiti

 • Ispit od 11. veljače 2013. nalazi se ovdje (PDF).

Raspored rada

sites.google.com-site-tragedy160-vases-vase-20painting.jpg

www.utexas.edu-courses-moorecomedy-comedyimages-comicscene.jpg www.utexas.edu-courses-moorecomedy-comedyimages-naplesrelief.jpg

www.faculty.fairfield.edu-rjregan-funnything114.jpeg

 • 5. tjedan:
  • Predavanje: Počeci drame: komedija (2) fabula togata. Titinije, Afranije. Satira: Enije, Lucilije. — Norden, 4. poglavlje (PDF datoteka).
  • Seminar: Gospodarstvo (zemljoradnja, obrti, trgovina i trgovački pravci, pomorstvo).
 • 6. tjedan:
 • Predavanje: Počeci drame: tragedija (1) tragoedia, fabula crepidata. Enije, Pakuvije, Akcije. — Norden, 5. poglavlje (ažurirano 11. 12. 2010!)
 • Seminar: Svakodnevni život u Grčkoj: grad, kuća, odgoj i obrazovanje, odjeća, hrana, putovanja.
 • 7. tjedan:
 • Predavanje: Počeci drame: tragedija (2) fabula praetexta. Nevije, Enije, Pakuvije, Akcije; fabula Atellana: Pomponije, Nevije; mim: Decim Laberije, Publilije Sir. — Norden, poglavlja 6, 7, 8. Katul. — Plaut: primjeri književno-povijesnih pitanja
 • Seminar: Svakodnevni život u Rimu: grad, kuća, odgoj i obrazovanje, odjeća, hrana, putovanja.
 • 8. tjedan:
 • Seminar: Grčka mitologija i religija; uloga igara, obredi, misteriji, proročišta; mitološke teme u književnosti.
 • 9. tjedan:
 • Predavanje: Varon, historiografija (analisti, Nepot, Salustije, Cezar). — Norden, poglavlja 9 i 10
 • Seminar: Rimska mitologija i religija; obredi, igre; mitološke teme u književnosti.
 • 10. tjedan:
 • Predavanje: Počeci proze: govorništvo. Publije Kornelije Scipion Stariji, Marko Porcije Katon, Publije Kornelije Scipion Afrički Mlađi; Kvint Cecilije Metel Makedonski. — Materijali 10
 • Seminar: Grčka arhitektura i umjetnost.
 • 11. tjedan:
 • Predavanje: Marko Tulije Ciceron. — Materijali 11
 • Seminar: Rimska arhitektura i umjetnost.
 • 12. tjedan:
 • Predavanje: Pjesništvo prve pol. I. st. pr. Kr.: didaktički ep, epilij, elegija, epigram. — Materijali 12
 • Seminar: Znanost (geometrija, aritmetika, astronomija, geografija, medicina itd.).
 • 13. tjedan:
 • Predavanje: Historiografija kasne Republike: Gaj Julije Cezar, Gaj Salustije Krisp, Kornelije Nepot. Epistolografija, filozofska i stručna proza. — Materijali 13 — Novi materijali (2010): Katul, Varon, historiografija.
 • Seminar: Začeci filološkoga proučavanja tekstova; kritika teksta.
 • 14. tjedan:
 • Predavanje: Epistolografija, filozofska i stručna proza. — Materijali 14
 • Seminar: Izvori za filološko proučavanje: rukopisi, papirusi, natpisi.
 • 15. tjedan:
 • Predavanje: Ponavljanje za ispit.
 • Seminar: Ponavljanje za ispit.

farm1.static.flickr.com-39-78755973_191a3d810e_o_d.jpg

Bibliografske poveznice

Rkrr na BibSonomy servisu: internet i tiskovine.

Pitanja za vježbu: usmeni ispit

Ovdje se nalaze neka od pitanja koja se javljaju na usmenom ispitu: [X] (PDF).

 
s/rimska-knjizevnost-republikanskog.txt · Last modified: 20. 02. 2013. 19:36 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki