Stilski segmenti Marulićeva Evanđelistara

Stilistički eksperimenti. Latinski tekst Evanđelistara (oko 156.000 riječi) podijeljen je na 3373 segmenta. Uspoređivane su relativne frekvencije riječi i segmenata.

Evanđelistar je također podijeljen na 7 knjiga; svaka knjiga ima niz poglavlja (poglavlja je ukupno 196). Poglavlja su organizirana u tematske skupine unutar knjiga (više poglavlja oko jedne teme). Te su teme u donjim dijagramima naznačene slovima uz točku pojedinog poglavlja.

1. Segmenti, broj riječi, poglavlja, tema

Točke označavaju poglavlja. Slova su oznake tematskih skupina kojima poglavlja pripadaju. Os X koordinatnog sustava označava broj segmenata, os y broj riječi.

Knjiga I

Liber I

Knjiga II

Liber II

Knjiga III

Liber III

Knjiga IV

Liber IV

Knjiga V

Liber V

Knjiga VI

Liber VI

Knjiga VII

Liber VII

2. Segmenti po broju riječi

Na prvome dijagramu svi segmenti; na drugome oni s najmanje, na trećem oni s najviše riječi.

Segmenti po broju riječi

Minimumi:

Segmenti po broju riječi, najmanje vrijednosti

Maksimumi:

Segmenti po broju riječi, najviše vrijednosti

 
stil-ev-seg.txt · Last modified: 01. 09. 2011. 21:54 by filologanoga
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki