TEI XML kodiranje kataloga rukopisa za Profil hrvatskog latinizma

Podsjetnik

 1. Opisati rukopis prema raspoloživim podacima (msIdentifier, msContents/locus, event. physDesc). Literatura: TEI Guidelines - Manuscript Description
 2. Autor prepisanog djela - unijeti ime i ref @target=xml:id iz prosopografije.
 3. Naslov prepisanog djela - unijeti naslov i ref @target=xml:id iz prosopografije.
 4. Pisar - u elementu handDesc / p, posebno oznacen s ref@target ako se spominje u prosopografiji (npr. Marko Marulić)
 5. Digitalizati, fotografije, kopije, faksimili: u elementu additional / surrogates, uz ref @target ako postoji internetska adresa
 6. Relevantna literatura i poveznice: u elementu listBibl / bibl / ref @ target (eventualno) uz @type=bibliograph - izvor podatka: koja bibliografija, katalog, Kristeller itd. (kratka referencija)

Ogledna datoteka

Na CroALa Sourceforge stranicama: 110602hrvlat-ms.xml.

Kratak primjer

Izvorni zapis:

Liber de rebus Hungaricis, 1536. »Post memorabilem cladem illam… # …incredibili odio prosequuta est.«

Ms. 1. aut. frg. Budapest, BN, Fol. Lat. 422.II, fol. 14–26.

(Kulcsar, Inventarium)

   <msDesc xml:id="bposzkfollat422ii">
         <msIdentifier>
       <placeName>Budimpešta</placeName>
       <country>Mađarska</country>
       <institution>OSzK</institution>
       <idno>Fol. Lat. 422.II</idno>
     </msIdentifier>
     <msContents defective="true">
       <msItem>
        <locus>fol. 14–26</locus>
        <author><ref target="vranc03">Vrančić, Mihovil</ref></author>
        <title xml:lang="la">
        <ref target="vranc03-p01-1536">Liber de rebus hungaricis 1536</ref>
        </title>
        <filiation type="autograph">MS autographus</filiation>
       </msItem>
     </msContents>
     <physDesc>
       <handDesc ana="autograph">
       <p>MS autographus</p>
       </handDesc>
     </physDesc>
    </msDesc>

Isti zapis, s komentarima:

   <msDesc xml:id="bposzkfollat422ii">

Svaki msDesc ima xml:id, sastavljen od kratice mjesta, knjižnice i rukopisa (bp oszk fol lat 422 ii)

         <msIdentifier>

Osnovna identifikacija (signatura) rukopisa.

       <placeName>Budimpešta</placeName>

Mjesto

       <country>Mađarska</country>

Država

       <institution>OSzK</institution>

Knjižnica

       <idno>Fol. Lat. 422.II</idno>

Signatura

     </msIdentifier>
     <msContents defective="true">

Sadržaj rukopisa (uglavnom samo dio koji se tiče hrv. latinista); ako je rukopis fragmentaran, onda @defective=true

       <msItem>

Pojedina cjelina u rukopisu koja nas zanima

        <locus>fol. 14–26</locus>

Brojevi folija (može bez fol., može sa).

        <author><ref target="vranc03">Vrančić, Mihovil</ref></author>

Autor teksta na folijima (ne prepisivač!); ako je preuzet iz Prosopografije, ima xml:id.

        <title xml:lang="la">

Naslov

        <ref target="vranc03-p01-1536">Liber de rebus hungaricis 1536</ref>

Ako je naslov prisutan u Katalogu djela, ima ref@target, s identifikacijom iz Kataloga djela. Također, ako su u Katalogu djela zapisani incipit i explicit, ne treba ih ovdje navoditi (iako msItem može sadržavati elemente incipit i explicit, pa nam je vrlo prikladan – vidi čitavu datoteku).

        </title>
        <filiation type="autograph">MS autographus</filiation>

Ovako ako se radi o autografu. Ako je pisao netko drugi, ne autor, izostaviti čitav element.

       </msItem>
     </msContents>
     <physDesc>

Fizički opis rukopisa.

       <handDesc ana="autograph">

U ovom slučaju i ovdje ponavljamo da se radi o autografu. Ako je pisao netko drugi, a znamo ga, bit će niže unutar p elementa. Ako ga ne znamo, ali izvor navodi neki podatak o tipu pisma itd, zabilježiti unutar p.

       <p>MS autographus</p>
       </handDesc>
     </physDesc>
    </msDesc>
 
z/tei-rkp.txt · Last modified: 29. 01. 2012. 21:20 by njovanov
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki